10 d’agost 2007

L’EQUIP DE GOVERN INFORMA 10.08.2007


TANCAMENT DE LA CARRETERA DE LA MÚTUA

En les darreres setmanes, els representants de Mutual Midat Cyclops es van adreçar a l'ajuntament per informar que hi havien hagut uns despreniments en la carretera de la seva propietat.

Una pedra de gran tonatge s'ha esllavissat i han caigut a la carretera de la Mútua, creant una situació de perill pel trànsit tant de vehicles com de persones. Aquest fet va ser comunicat pels responsables de Mutual Midat Cyclops a l'ajuntament de Cabrils mitjançant dos instàncies aportant un estudi d’avaluació de riscos de despreniments rocosos on recentment s’ha efectuat una neteja del sotabosc, en les quals demanaven al consistori una immediata actuació. Un cop comprovat en el registre de la propietat de Mataró que dita carretera pertany a la Tesoreria General de la Seguretat Social, s'ha remés al representants de Mutual, ofici d’alcaldia instant la presa de les mesures necessàries per tal d’evitar riscos o possibles danys a les persones que puguin utilitzar dita carretera, mitjançant la deguda senyalització i/o via alternativa.
La primera mesura que han pres els representants de Mutual Midat Cyclops ha estat la de tancar al trànsit i el pas de persones per la carretera de la seva propietat, degut a la possibilitat de nous esllavissaments.
L'ajuntament de Cabrils també s'ha posat en contacte amb el Parc de la Serralada Litoral, amb l'objectiu de que aquesta entitat supervisi les obres que es duguin a terme per part del propietari.

Informarem puntualment de totes les actuacions que es duguin a terme en relació a aquesta situació de perill.

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels