30 d’abril 2011

“LES URGÈNCIES".... de L'ALCALDE DE CABRILS i EL TRIPARTIT+1


SABIES QUE... en l'últim ple ordinari d'aquesta legislatura l'alcalde de Cabrils amb el suport del seu tripartit+1+ Convergència i Unió van aprovar la cessió amb caràcter permanent a Aigües Ter Llobregat del domini de la finca de propietat municipal de 2.445,69 m2. situada al sector de les Sorres així com del dipòsit d’aigua i les instal•lacions auxiliars construïdes sobre la mateixa....?

SABIES QUE... En el seu moment, del finançament per a la construcció del dipòsit va fer-se a càrrec de l’Ajuntament amb una aportació de la Junta d’aigües de Catalunya del 50%, essent el seu import final de liquidació de 61.203.819 pessetes (IVA exclòs), dels quals l’Ajuntament pagà 30.601.910 pessetes (IVA exclòs) ? (Informació extreta de la proposta d'acord aportada per alcaldia a l'últim ple ordinari d'aquesta legislatura)


SABIES QUE... En data 11 de maig de 1999, es va signar un Conveni per a l’execució dels projectes de millora de la xarxa regional de distribució d’aigua a la comarca del Maresme, amb la participació, juntament amb ATLL i el Consell Comarcal del Maresme, dels setze Ajuntaments interessats, entre els qual hi figura Cabrils ? (Informació extreta de la proposta d'acord aportada per alcaldia a l'últim ple ordinari d'aquesta legislatura)

SABIES QUE... Per a l’aplicació singular del mateix, en data 20 de juny de 2001, es va signar el Conveni de cooperació entre ATLL i l’Ajuntament de Cabrils, el qual preveu integrar el referit dipòsit dins de la gestió de l’ATLL, com a un element més de la xarxa en alta ? (Informació extreta de la proposta d'acord aportada per alcaldia a l'últim ple ordinari d'aquesta legislatura)

SABIES QUE... Que a l'actual alcalde "socialista" quan es va signar el Conveni de cooperació (juny del 2001) formava part de l'equip de govern de Convergència i Unió que va acordar aquesta cessió ?

SABIES QUE... A l'octubre d'aquell mateix any (2001) l'actual alcalde "socialista sobrevingut" va protagonitzar la seva primera moció de censura com a trànsfuga convergent ?

CREIEU QUE.... A un mes vista de les eleccions municipals es pot plantejar amb aquestes presses d'última hora la cessió d'un element patrimonial tan important com és un dipòsit de 6.000m3 d'aigua juntament amb el solar de 2.445,69 m2 ?

AIXÒ SÓN FETS I NO PARAULES !

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació


19 d’abril 2011

DIU QUE ABANDONA LA POLÍTICA..……..PERÒ SEGUEIX AMB LA SEVA PECULIAR FORMA DE FER-LA


L'alcalde de les mocions de censura va anunciar fa poc que deixava la política activa - una sàvia decisió - creiem que la millor que ha pres des que va decidir trair al seu anterior grup polític, Convergència i Unió, liderant contra els seus companys la primera de les seves mocions de censura.

Tots coneixem la seva recent gran segona proesa, liderar al març del 2008, aquesta vegada com a socialista sobrevingut, la seva segona moció de censura una altra vegada contra Convergència i Unió i el nostre grup.

Declarava l'actual candidata convergent al diari El Punt que la marxa del socialista pacificaria la vida política, deia que han canviat les persones i ja no hi ha cap motiu perquè hi hagi crispació - quina il•lusió! - l'última de les seves jugarretes ha estat remetre, abans de l'inici de la campanya electoral, un correu a determinades entitats del nostre poble sol•licitant-los una reunió alhora que els adjunta una carta de presentació del nou candidat, curiosament també socialista sobrevingut.

Així és com es pacifica la vida política del nostre poble?

Mentre nosaltres respectem els terminis establerts per a la campanya electoral, uns altres, com és habitual passen olímpicament i van al seu aire de conveniència. Fins i tot hi ha "miembras de la caverna" que amb mentides i fins i tot ens atreviríem a dir amb calúmnies han començat la seva especial "cruzada" contra els que no pensem ni actuem com "ells".

De moment ho deixarem aquí, en campanya electoral, que comença el dia 6 de maig parlarem més clar dels temes i actuacions que afecten als veïns i veïnes del nostre poble.

Alfred Serrano
President del Partit Polític Veïns Independents de Cabrils

14 d’abril 2011

OTRA VEZ OBJETIVO “PARCIALMENTE” CONSEGUIDO – UNA ALTRA OBJECTIU “PARCIALMENT” ACONSEGUIT

Nuevamente os mostramos unas fotos demostrativas de que el actual equipo de gobierno de Cabrils actúa a toque de foto del VIC. - Novament us mostrem una fotos demostratives de que l'actual equip de govern de Cabrils actua a toc de foto del VIC. Demostración del antes y después de nuestra intervención fotográfica - Una altra demostració més de l'abans i després de la nostra intervenció fotogràfica.

Una demostración más de que la oposición que efectúa nuestro grupo es una oposición constructiva llegando allí donde el equipo de gobierno no llega o "no sabe llegar". - Una demostració més que l'oposició que efectua el nostre grup és una oposició constructiva arribant allí on l'equip de govern no arriba o "no sap arribar".


Es necesario pulsar la realidad del pueblo estando a pie de calle en el día a día y no solo en época de campaña electoral que es lo que vienen haciendo los de "la caverna de siempre". - És necessari prémer la realitat del poble estant a peu de carrer en el dia a dia i no solament en època de campanya electoral que és el que vénen fent "els de la caverna de sempre".

En nuestra cabecera de artículo hemos hecho constar "parcialmente" porque hay más vehículos municipales con la ruedas en pésimas condiciones. Damos un breve plazo al equipo de gobierno para que se pongan las pilas y solucionen esta otra irresponsabilidad. - En la nostra capçalera d'article hem fet constar "parcialment" perquè hi ha més vehicles municipals amb la rodes en pèssimes condicions. Donem un breu termini a l'equip de govern perquè es posin les piles i solucionin aquesta altra irresponsabilitat


¡ Esto son hechos y no palabras! - Això són fets i no paraules!


Continuarem informant

Clicant aquí podreu consultar el nostre anterior article

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ


Comunicació

12 d’abril 2011

Els Mossos d'Esquadra desmantellen una organització que blanquejava capital procedent del tràfic il•lícit de vehicles


Segons fons dels Mossos d'Esquadra entre els detinguts en l’operació BRETANYA II hi ha una veïna del nostre poble.

Si voleu més informació podeu consultar-la clicant Notícies dels Mossos d'Esquadra a la Web del Departament d’Interior.

Continuarem informant
ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDASeguretat ciutadana

07 d’abril 2011

PNEUMÀTICS EN MALAMENT ESTAT = PERILL PER A LA SEGURETAT VIAL


Unes imatges valen més que mil paraules....!!!!

Una profunditat inferior a 1,6 mm en el dibuix del pneumàtic de turismes i o furgonetes de menys d'1.500 kg o el seu desgast excessiu en les rodadures, és perillós per a la seguretat vial i comporta sancions i fins i tot retenció del vehicle. Mantenir els pneumàtics d'un vehicle en bon estat és fonamental per a la seguretat vial i evita que es produeixin accidents.


Hem de ser nosaltres els que recordem als responsables polítics de l'ajuntament de Cabrils que amb la seguretat no es juga?


És de rebut que un sol treballador de l'ajuntament guanyi més de 75.000 euros/any mentre que els que condueixen aquest vehicle municipal de la foto s'exposen a tenir un accident?
Continuarem informant


ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comunicació

03 d’abril 2011

INFORMACIÓ DEL QUE....... L'EQUIP DE GOVERN “NO INFORMA”

Informació d'un dels temes tractats a petició del nostre grup en l'últim ple municipal.

Resulta sorprenent que després de més de tres anys governant i sent la principal responsable del que succeeix a la mal anomenada gossera municipal, la regidora d'ICV imputi ara tota la culpa de la mort d’en Bobo a una negligència de l'anterior responsable del recinte, però és que resulta que aquesta persona segueix treballant per l'ajuntament i segueix encarregant-se de la recollida dels animals abandonats o solts. Declara la regidora d’ICV al diari El Punt que "la protectora ha millorat molt el servei, l'espai és més net i els gossos més ben cuidats...".....Vol dir això que la regidora ha trigat tres anys a adonar-se de la brutícia i de lo malament que estaven els animals? Ha hagut de morir de forma atroç Bobo perquè s'hagin pres mesures?


Durant aquests tres anys no s'havia adonat de l'estat de la gossera?


Aquestes situacions desgraciadament es produeixen quan els responsables polítics ni es preocupen ni s'ocupen de les seves responsabilitats.


En el passat i últim ple ordinari de l'ajuntament, en el torn de preguntes, el nostre portaveu va intentar obtenir de l'alcalde i de la regidora responsable alguna explicació de les mesures adoptades en relació a la mort d’en Bobo així com una explicació dels motius pels quals es negava als nostres regidors una còpia del conveni signat amb la protectora (veure article del diari El Punt), responent l'alcalde que no se’ns facilitava una còpia del conveni signat ni del cost que suposava perquè eren les regles del joc, i fins al proper ple no se'ns facilitaria.


Les regles del joc?


Però de quin joc està parlant?


Del joc de vulnerar un dret fonamental dels nostres regidors?


Del joc d'informar a l'oposició quan li ve en gana?


Així és com l'alcalde socialista i el seu particular tripartit ha dirigit l'ajuntament, sense transparència, tapant en aquest cas la mala praxi a força de negar-nos l'accés a la informació especialment la que afecta a la despesa com el cas que ens ocupa i preocupa.


Ja han passat gairebé dos mesos de la mort d’en Bobo i l'única cosa que coneixem gràcies a la premsa, és que com la gossera estava molt bruta i els gossos mal cuidats i per això han decidit contractar a la protectora, perquè es faci càrrec del seu manteniment.... i ja està !!! del que ha passat ni es parla ni hi han responsables polítics.... ni res de res....així va el país....


Si voleu consultar els antecedents cliqueu sobre els links


Diari Avui del 20 de febrer de 2011


Article al blog del VIC 20 de febrer


La Vanguardia.es del 21 de febrer


Article al blog del VIC 3 de març


Continuarem informant


ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA


Sanidad

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels