27 de gener 2009

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Posem a la vostra disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dijous 29 de gener les 21 hores a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent ordre del dia,

1.- Aprovar l’acta de la sessió plenària ordinària de data 27.11.08

I. Part resolutiva de la sessió

Àrea d’alcaldia

2.- Dictamen que proposa l’aprovació del Pressupost municipal per a l’exercici 2009
3.- Dictamen que proposa sol·licitar la fi de les hostilitats en la franja de Gaza

Àrea d’Economia

4.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits

Grup Municipal Convergència i Unió

5.- Dictamen que proposa la creació d’un Síndic de Greuges a Cabrils
6.- Dictamen que proposa reclamar que es negociï el sistema de finançament en base a l'Estatut de Catalunya
7.- Dictamen que proposa sol·licitar descomptes o l’eliminació dels peatges de l’autopista del Maresme per als residents dels municipis d’aquesta comarca

Àrea d’urbanisme

8.- Proposta de resolució per aprovar l’estimació de les al·legacions formulades respecte de l’acord plenari de data 25 de setembre de 2008, en relació a l’aprovació i imposició de les quotes definitives per a les despeses d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 3 de l’àmbit de Crist Parc.

II. Part no resolutiva de la sessió

9.- Mocions
10.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.
11.- Precs i preguntes

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

26 de gener 2009

LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA JA HA INICIAT LA FISCALITZACIÓ PUNTUAL DE L’AJUNTAMENT (Exercici 2004)

Continuant amb la nostra línea de transparència informativa i com continuació a la nostra gestió de control i fiscalització de la gestió del govern del nostre ajuntament, us informem que la Sindicatura de Comptes ja va designar a una Lletrada dels Serveis Jurídics i a una auditora per a procedir a la fiscalització puntual, ja iniciada, de determinats procediments d’atorgament de subvencions i de contractació de subministraments i serveis corresponents a l’exercici 2004 entre d'altres temes.

Fent memòria, dir-vos que
aquesta fiscalització ve motivada per la nostra sol·licitud de data 23 de juny de 2005 davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya de que portessin a terme un informe de fiscalització de les disconformitats denunciades pel nostre grup municipal en relació a les Comptes Generals de l'Ajuntament de Cabrils de l’any 2004, amb l’únic objectiu de conèixer si aquestes pràctiques i utilització dels fons públic eren ajustades a dret i amb un tractament comptable ortodox, ja que l’alcalde sempre s’ha negat a debatre sobre aquestes qüestions, limitant-se a aplicar “la seva majoria”, en aquesta ocasió amb els de "convèniencia i des-unió" dels Perez i Morales, per tal de no donar resposta a les nostres legitimes al·legacions i/o suggeriments.

Resumint-les, ens basaven tal com hem fet en anys posteriors, en l’atorgament de subvencions amb flagrant incompliment de la Llei de subvencions i del propi Reglament Municipal, no fa falta comentar, "qui eren sempre els agraciats", és a dir les subvencions s’atorgaven com vulgarment es diu "a dit", lògicament sense efectuar la corresponent convocatòria pública, vulnerant conseqüentment el principi de publicitat i concurrència.

Manifestàvem també la nostra disconformitat amb la forma de contractar a diferents assessors, (jurídic..... arquitecte..... enginyer/a...... pseudo-historiador..... familiars......etc. etc.....)

També la nostra disconformitat per la "manca d’un inventari de propietats municipals", i per últim el finançament per part de l’ajuntament d’un festival de música que de forma totalment irregular la totalitat de la recaptació fou ingressada"presumptament" per la societat "privada", amb el greuge comparatiu de que els socis de dita societat gaudien d’un descompte d’un 50% sobre el preu del concert, mentre que la resta dels ciutadans "no socis" pagaven el preu íntegre.

Si voleu refrescar-vos la memòria
consulteu el blog i veureu que en els anys posteriors "l’actuació de l’alcalde de les mocions de censura" ha continuat igual, és la "Llei de la Moció” que sempre troba companys de viatge en aquesta fugida cap a endavant i que irremediablement està duent a Cabrils a l’últim lloc dels pobles del Maresme en equipaments, accessibilitat, transport, transparència, rigor, participació... etc. etc etc......

Per tal de comprovar les versions de cadascú fora interessant que li
doneu un cop d’ull a l’article del diari El Punt d’aquelles dates.

Continuarem informat.
ÀREA ECONÓMICAControl Pressupostari

24 de gener 2009

CAMPANYA ENDREÇEM EL NOSTRE POBLE - Passa-ho !!

MONTCABRER TAMBÈ ÉS CABRILS
Axí és com queda el nostre carrer desprès de ploure, a la Urbanització Montcabrer al camí de la punta entre els números 10 i 12.

Inundat durant uns quants dies, i l’ajuntament no fa res per solucionar-ho...

A sota dels bassals d’aigua hi han un sots que no es veuen, però que cada cop son mes grans, i cada cop fan mes mal bé les rodes dels cotxes.

Ara si! el poble ben maco eh! pel poble si que hi ha pressupost!!!!

Una veïna de Montcabrer

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

CAMPANYA ENDREÇEM EL NOSTRE POBLE - Passa-ho !!

Socavón, que nunca se señalizó, con evidente peligro especialmente para motos y bicicletas y que se ha tardado más de un mes y medio en reparar.

Esvoranc, que mai es va senyalitzar, amb evident perill especialment per a motos i bicicletes, i que s’ha trigat més d’un mes i mig a reparar.


Es tractava d’una fuita d’aigua potable que finalment ha estat reparada. Val més tard que mai.

Se trataba de una fuga de agua potable que finalmente ha sido reparada. Más vale tarde que nunca.


Cuanto tiempo tendrá que pasar para que se repare el pavimento?

Quant temps haurà de passar perquè es repari el paviment?


Àrea d’informació i Participació
Participació Ciutadana

11 de gener 2009

CAMPANYA “ ENDREÇEM EL NOSTRE POBLE” - Passa-ho !!

Posem el nostre blog a disposició de qui vulgui remetre’ns demostracions fotogràfiques de l’estat del seu carrer, voreres, paviment, neteja, enllumenat o qualsevol altra denúncia que es vulgui efectuar. Rebut el reportatge fotogràfic o la informació escrita i un cop degudament ubicat el desperfecte, aquest serà comunicat als serveis tècnics de l’ajuntament perquè procedeixin a la seva reparació o solució a la major brevetat possible.

L’únic objectiu que ens mou a engegar aquesta campanya, és que entre tots ajudem a endreçar el nostre poble.

L’adreça de correu per a remetre els reportatges fotogràfics i/o comentaris és
viccabrils@gmail.com.

Guardarem la confidencialitat del remitent si així se’ns fa constar.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Àrea d’informació i Participació
Participació Ciutadana

Alguns exemples gràfics de la deixadesa en la que es troben alguns punts del nostre poble. (Una imatge val més que mil paraules.......)08 de gener 2009

URBANITZACIONS 0 € --- CASC URBA 1.185.467 € (II Part)


URBANITZACIÓ CAN CABOT


APLICACIÓ A CABRILS DEL FONS ESTATAL d’INVERSIÓ LOCAL (II Part i Continuarà........)

Demostració fotogràfica de l’estat d’algunes urbanitzacions que en campanya electoral se les anomena eufemísticament “Barris de Cabrils”.

Recordem que l’actual equip de govern liderat per “l’autor de les dues mocions de censura” no ha destinat ni un sol euro als “Barris de Cabrils” malgrat les evidents deficiències estructurals.

Continuarà................

NOTA: Posem el nostre blog a disposició de qui vulgui remetre’ns demostracions fotogràfiques de l’estat del seu carrer, voreres, paviment, neteja, enllumenat o qualsevol altra denúncia que es vulgui efectuar.
Guardarem la confidencialitat del remitent si així se’ns fa constar. L’únic objectiu que ens mou a engegar aquesta campanya és que entre tots ajudem a endreçar el nostre poble.
L’adreça de correu per a remetre els reportatges fotogràfics i/o comentaris és
viccabrils@gmail.com.

Gràcies per la vostra col·laboració.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ

Participació Ciutadana

03 de gener 2009

URBANITZACIONS 0 € --- CASC URBA 1.185.467 €

APLICACIÓ DEL FONS ESTATAL d’INVERSIÓ LOCAL A CABRILS

Com ja us havíem informat en el nostre article del dia 20 de desembre, el dia 22 es va celebrar la anunciada sessió extraordinària de la Comissió Informativa per tal de decidir en quins projectes s’invertien els fons assignats per l'Estat per al nostre poble (un total de 1.185.467)

La proposta de l’equip de Govern ha estat - com no podia ésser d’altra forma - destinar íntegrament el 100% d’aquests fons al casc urbà, i ni un sol euro per a les urbanitzacions.

Ja ho han decidit ells - tots sols- (la Junta de Govern Local), ja que tenen les competències delegades per "ells" mateixos, - i son majoria - com sempre ens recorden -.
I en un enèsim gest de prepotència, ni tan sols han tingut la intenció de sotmetre aquest important assumpte a un Ple de la Corporació com a màxim òrgan de participació ciutadana, encara que només sigui per salvar les aparences, - ho han aprovat "ells" solets –

És la democràcia........ però la que “ells” practiquen s’anomena “democràcia no participativa” .

No anem a entrar aquí i ara en quina aplicació d’aquesta subvenció és més prioritària o més necessària per a Cabrils, però si ho anem a fer pel que fa a la total manca de coherència entre el que diu i el que fa aquest actual equip de Govern autoanomenat “d’esquerres, progressista i que anaven a transformar Cabrils...... ja ho estem veient.........
Van entrar a governar recolzant-se en un acord de govern en el qual, com a primer punt, assenyalen:
PRIORITATS DEL PROGRAMA DE GOVERN: (página 2)
I. “LA TRANSPARÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ”

I, efectivament, en aquest document esmenten la paraula participació ni més ni menys que 26 vegades. On està aquesta participació que tant prometien.....? Per no participar en aquesta important decisió, ni en cap altra anterior, no participen ni els regidors electes que conformen l’oposició, ni les diverses associacions.............. ni ningú..............només .....“ells”.......

Fer una II moció de censura donant-se suport exclusivament en una suma aritmètica, prometre participació.... i participació..... i més participació.... i acabar actuant com ho estan fent, simplement: no és de rebut. No poden obviar, però ho estan fent olímpicament, que si bé la seva suma aritmètica és igual a 7 regidors, no obstant això, el " cuatripartit "- com a tal - no va tenir ni un sol vot i, per contra, l'actual oposició suma un total del 46,02% del vots. Així doncs , la seva realitat és que estan negant tota participació "només" a un 46,02% dels votants. És difícil pensar que diran de tanta incoherència en la campanya de les properes eleccions.

Malgrat tot l'anterior, hem de reconèixer - i ho reconeixem - que en el tema de les urbanitzacions sí que són coherents. Si llegim el seu pacte de govern, on diuen participació 26 vegades, veiem que no esmenten ni una sola vegada la paraula urbanització, ni urbanitzacions, en realitat només una vegada diuen urbanitzacions i és per a dir:
Regidora de Manteniment de la Via Pública (Serveis), d’accessibilitat, i Gestiód’urbanitzacions .M.BLANCO”) .

Aquí, en aquest cas, i en un acte de coherència en quant a ignorar a les urbanitzacions, les segueixen ignorant no assignant-les absolutament res de res de la subvenció; per a cap urbanització. Després, com segons sembla, - les promeses no són per a complir -, en la propera campanya es tornaran a omplir la boca amb les urbanitzacions i fins i tot diran que si no les esmenten és perquè en realitat no existeixen doncs ja són barris de Cabrils.

Una vegada més: Visca l’eufemisme quan es tracta d’un vot!

Continuarem informant-vos................ malgrat “ells"

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels