24 de gener 2009

CAMPANYA ENDREÇEM EL NOSTRE POBLE - Passa-ho !!

Socavón, que nunca se señalizó, con evidente peligro especialmente para motos y bicicletas y que se ha tardado más de un mes y medio en reparar.

Esvoranc, que mai es va senyalitzar, amb evident perill especialment per a motos i bicicletes, i que s’ha trigat més d’un mes i mig a reparar.


Es tractava d’una fuita d’aigua potable que finalment ha estat reparada. Val més tard que mai.

Se trataba de una fuga de agua potable que finalmente ha sido reparada. Más vale tarde que nunca.


Cuanto tiempo tendrá que pasar para que se repare el pavimento?

Quant temps haurà de passar perquè es repari el paviment?


Àrea d’informació i Participació
Participació Ciutadana

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels