28 de novembre 2012

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT Dijous 29 de novembre


Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament a celebrar aquest dijous dia 29 de novembre a les 20:30 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de data 27 de setembre de 2012 i l’extraordinària de data 29 d’octubre de 2012.

2.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació núm. 2-2012 de la plantilla de personal de l’exercici 2012

3.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost núm. 14 del pressupost municipal 2012

4.- Dictamen que proposa l’aprovació de la no disponibilitat de crèdits relatius a les quanties que correspongui percebre el mes de desembre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre per aplicació de l’article 2 del RDL 20/2012

5.- Dictamen que proposa l’acceptació de la renúncia dels càrrecs electes de l’equip de govern a percebre retribucions i assistències al mes de desembre i destinar-les a ajudes socials

6.- Dictamen que proposa l’atorgament de concessions de drets sobre nínxols del cementiri municipal

7.- Dictamen que proposa l’aprovació de les bases dels ajuts de Fons Social d’acció pel personal funcionari, interí, laboral, Patronat municipal escola bressol i Seipro

8.- Dictamen que proposa la creació d’un estat propi per Catalunya, presentat pels grups municipals d’ERC-Consens x Cabrils, ICV i PSC

9.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 891/2012 sobre l’abandonament d’una regidora del grup municipal del PP i passar a la consideració de regidora no adscrita

10.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 909/2012, relatiu a la complementació de la prestació per incapacitat temporal del personal de la corporació

11.- Donar compte dels informes d’intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de morositat a l’Ajuntament de Cabrils

12.- Mocions

13.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

14.- Precs i preguntes

Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

22 de novembre 2012

UNA NOTA DE HUMOR.... EN “CASTELLANO” ¡¡¡ NO SABEN NI SUMAR !!!


1 más 1 = 2....

 

El PP de Cabrils, siguiendo a sus "dirigentas" "nacionales" también "se des-suman" con sus problemas "internos" y "externos".

La número 2 del PP de Cabrils "resta" y se pasa a no "adscrita" o sea 2 menos 1 igual a 2....
Sí si.... 2-1= 2.... Porque a "la súbdita" de Cabrils  le es igual que sus "compañeras" de gobierno del "des-PP" sumen 1 ó 2, o menos 1,  ó 1 menos 1 = a seguir en la "silla".......o que se discutan...o que no se hablen....o que....


"Sencillamente"...…. De risa.....y...."una gran pena" para los vecinos de Cabrils

 
  • Sección consejos a "gobernantas inexpertas" y con pocas o nulas nociones de sumas y restas:
Google ofrece “gratis”un curso avanzado de matemáticas. Se lo recomendamos a las del PP o ex-PP o lo que sean... & "sus socias"...sobre todo cúrsenlo antes de elaborar los presupuestos para el 2013 porque si no.... "apañados vamos".

ÁREA ECONÓMICA

Control de calidad

09 de novembre 2012

ES ARRIBISME?…..O ES OPORTUNISME?..... O SENZILLAMENT MANCA D'ESCRÚPULS PER TAL DE MANTENIR-SE A “LA CADIRA” PER UN BON SOU.....?


Negar sistemàticament l’informació a els regidors de l’oposició, a la que tenen dret…..AIXÒ SI ÉS UNA VERGONYA.

La consulta de l'hemeroteca, en aquesta cas, sobre la política municipal de Cabrils, ens porta a desemmascarar actuacions de determinades pseudo-poltiques-arribistas que pululen pel nostre poble, i que com sempre diem, uns exemples documentats valen més que mil paraules.

Vegem el que deia "l'actual ocupant" de la cadira de l'alcaldia de Cabrils quan estava a l'oposició:

""Això és una Vergonya"" deia "la politica de CIU" el 20 de març del 2009...

  • Negar sistemàticament l’informació a els regidors de l’oposició, a la que tenen dret…..AIXÒ SI ÉS UNA VERGONYA.
  • Fer a mida les bases del concurs per una plaça d’aparelladora.........AIXÒ SI ÉS UNA VERGONYA.
  • Y moltes mes vergonyes, que podria escriure, però de ben segur em faltaria paper.
  • Amics meus, Cabrils, te dret a aspirar a un altre Alcalde i un altre equip de govern, no es mereix un alcalde que en la majoria de les ocasions, es creu que esta per sobre del be i del mal.
QUINA BARRA!!!!!

Clicant aquí podreu consultar integrament el document de “la portaveu de CIU” publicat al seu blog "quan estava a l'oposició"

Doncs aquí teniu una demostració del que tant criticava i que ara practica. Deu ser perque "ara té la vareta de comandament"....?    - Resum -  “MÁS DE LO MISMO”

Clicant aquí podreu comprobar el document de segona reclamació de resposta escrita a les nostres preguntes.

Clicant aquí podreu comprobar com "la política de CIU" "practica la discrecionalitat" per denegar "una simple fotocopia" .....que la posa en evidencia.....

En definitiva com deia l'article de Luis María Anson: Para ser político no se exige nada

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

02 de novembre 2012

UNA APRENENTA....EN....PRÀCTIQUES…."DE DISCRECIONALITATS"….


DISCRECIONALITAT...sí sí aquests són els arguments que ve utilitzant la titular de la alcaldia per negar, al nostre parer, irracionalment, una fotocòpia, sí una fotocòpia que "presumptament" li preocupa pugui estar en el meu poder perquè demostraria que va mentir en una de les seves habituals declaracions.

Igual que una imatge val més que mil paraules, en aquest cas, podríem equiparar la dita al fet de que visionant els documents que s'adjunten queda en evidència la falta d'arguments i el fosc estil que empra l'actual titular de l'alcaldia per denegar sistemàticament peticions que no son del seu grat.

Clicant aquí podreu accedir a la nostra sol•licitud de còpia d’un decret...."la seva" burda semi-denegació.... i la nostra reclamació i....

Clicant aquí s'accedeix a l'últim escrit on no li queda més remei que utilitzar el nomenclator burocràtic del “NO” per resposta habitual que tant utilitzava el seu antecessor i que "ella" tant criticava quan estava a l'oposició. (Canvi d’opinió?....O es tracta d’oportunisme?....politic?)
Continuarem informant....

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels