29 de juny 2010

DEMÀ 30 de juny LA BRIGADA DE PARCS I JARDINS DEIXA DE SER MUNICIPAL - MAÑANA 30 de junio LA BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES DEJA DE SER MUNICIPALDemà es materialitza la per a uns "venjança" i per a uns altres la "irracionalitat" d’externalitzar a un grup de persones perquè molts d'ells no combregaven amb l'alcalde per la seva forma de tractar als treballadors.


Com que sobre aquesta última irracionalitat d'aquest equip de govern ja ens hem posicionat reiteradament mitjançant escrits i declaracions a premsa escrita i televisió, us adjuntem links de tota la informació generada.


Mañana se materializa la para unos "venganza" y para otros la "irracionalidad" de externalizar a un grupo de personas porque muchos de ellos no comulgaban con el alcalde por su forma de tratar a los trabajadores.


Como que sobre esta última irracionalidad de este equipo de gobierno ya nos hemos posicionado reiteradamente mediante escritos y declaraciones a prensa escrita y televisión, os adjuntamos links de toda la información generada

Des d'aquest fòrum sol·licitem als integrants de la brigada de parcs i jardins i a tots els treballadors externalitzats, que tinguin paciència, en el bé entès que si en les pròximes eleccions municipals el nostre grup municipal forma part del nou govern de Cabrils una de les nostres prioritats serà la de recuperar a tots els treballadors externalitzats.

Desde este foro solicitamos a los integrantes de la brigada de parques y jardines y a todos los trabajadores externalizados, que tengan paciencia, en el bien entendido de que si en las próximas elecciones municipales nuestro grupo municipal forma parte del nuevo gobierno de Cabrils una de nuestras prioridades será la de recuperar a todos los trabajadores externalizados.


Alfred Serrano i Mora


Portàveu del Grup municipal Veïns Independents de Cabrils


Antecedents25 de juny 2010

HA ARRIBAT L'ESTIU I - ¡ OH CASUALITAT ! - JA COMENCEN ELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL MUNICIPAL


HA LLEGADO EL VERANO Y - ¡OH CASUALIDAD! - YA EMPIEZAN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL MUNICIPAL

Per si és del vostre interès us informem de la “ Convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure d'una plaça d'auxiliar tècnic/a d'educació i cultura" de l’ajuntament de Cabrils

Por si es de vuestro interés os informamos de la “Convocatoria del proceso de selección para la provisión, mediante concurso-oposición libre de una plaza de auxiliar técnico/a de educación y cultura" para el ayuntamiento de Cabrils.

Bases de la convocatòria

ÀREA D`INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

23 de juny 2010

- III Part - ARBORÈTUM DE CATALUNYA….? Imatges de la incompetència….


La incompetència NO TE PREU.... o si ? .... més de 9.000 euros!!!

Recordeu els motius argumentats per la regidora per a autoritzar una despesa de més de 9.000 euros? - Doncs eren aquests: - “Des de la regidoría de medi ambient s’ha considerat convenient procedir a la rehabilitació de tota la zona de l’estany, el rierol i la bassa, a més de procedir a la neteja i poda de les plantes de l’entorn de Can Barba” -

Ja comentàvem en articles anteriors que no fa molt es van pagar a “unes empreses externes” més de 9.000 euros en concepte de material i manteniment del recinte de Can Barba-Arboretum, però pel que sembla dintre del material i manteniment no estava inclosa la reparació dels indicadors de les diverses espècies de plantes i arbustos que s’hi poden trobar a l’espai.

En la nostra modesta opinió, aquesta nova demostració gràfica no fa més que deixar en evidència la incompetència, la desídia, la falta de dedicació...., dels responsables polítics de torn, diguem-li com vulguem, però al final qui surt perjudicat, com sempre, és el poble que disposant d'un espai per a l'esplai de nens i adults amb una qualitat mediambiental immillorable, per culpa de la incompetent de torn, es troba en aquest lamentable estat.

Continuarem informant

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Medi ambient i sostenibilitat

- III Parte - ¿ARBORÈTUM DE CATALUNYA? Imágenes de la incompetencia….


La incompetencia NO TIENE PRECIO.... o sí….? .... ¡¡¡ más de 9.000 euros !!!

¿Recordáis los motivos argumentados por la regidora para autorizar un gasto de más de 9.000 euros? Pues eran estos: - “Desde la regidoría de medio ambiente se ha considerado conveniente proceder a la rehabilitación de toda la zona del estanque, el riachuelo y la balsa, además de proceder a la limpieza y poda de las plantas del entorno a Can Barba”

Ya comentábamos en artículos anteriores que no hace mucho se pagaron a “unas empresas externas” más de 9.000 euros en concepto de "material y mantenimiento" del recinto de Can Barba-Arboretum, pero al parecer dentro del material y mantenimiento no estaba incluida la reparación de los indicadores de las diversas especies de plantas y arbustos que se pueden encontrar en el recinto.
En nuestra modesta opinión, esta nueva demostración gráfica no hace más que dejar en evidencia la incompetencia, la desidia, la falta de dedicación....de los responsables políticos de turno, digámosle cómo queramos, pero al final, como siempre, quien sale perjudicado es el pueblo que disponiendo de un espacio con una calidad medioambiental inmejorable para el esparcimiento de niños y adultos, por culpa de la incompetente de turno, se encuentra en este lamentable estado.

Continuaremos informando

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Medi ambient i sostenibilitat

20 de juny 2010

PLE EXTRAORDINÀRI – SESSIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES i JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL “SEIPRO” Demà dilluns dia 21 de juny


Posem a la vostre disposició convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar aquest dilluns dia 21 de juny a les 21 hores a la sala de plens de l’Ajuntament amb el següent :

ORDRE DEL DIA

1.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’ordenança general de sorolls del municipi de Cabrils.

2.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del pressupost núm. 5/2010.

4.- Dictamen que proposa l’aprovació de la declaració com a obra d’especial interès de les obres de nova construcció de l’IES Cabrils.

5.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 354/2010.

Esperem la vostra assistència.

Nota: Per a consultar les convocatòries de les altres dues sessions podeu clicar en :

Junta General Ordinària de la societat privada municipal SERVEIS i PROMOCIONS MUNICIPALS,S.A. (SEIPRO)

Sessió de la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

19 de juny 2010

EL PSC-PSOE DE CABRILS IMPOSA(*) EL CASTELLÀ ALS SEUS SOCIS DE GOVERN - EL PSC-PSOE DE CABRILS IMPONE(*) EL CASTELLANO A SUS SOCIOS DE GOBIERNO


Els socialistes de Cabrils no respecten(*) el nostre fet diferencial idiomàtic, i curiosament els seus socis “de govern” ho accepten.
Fins a on són capaços d'arribar per tal de mantenir-se en el poder sent les llistes menys votades....?

Los socialistas de Cabrils no respetan(*) nuestro hecho diferencial idiomático, y curiosamente sus socios “de gobierno” lo aceptan.
¿Hasta donde son capaces de llegar para mantenerse en el poder siendo las listas menos votadas….?
Unes imatges valen més que mil paraules - Unas imágenes valen más que mil palabras

Entenem que el bilingüisme és un valor, no un obstacle i per tant ha de ser respectat. La informació ha de ser retolada en els dos idiomes oficials de Catalunya.
Entendemos que el bilingüismo es un valor, no un obstáculo y por tanto debe ser respetado. La información deber ser rotulada en los dos idiomas oficiales de Catalunya.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL i SOCIAL
Cultura

(*) (Presumptament - presuntamente)

18 de juny 2010

ARA NO TOCA !!!! gastar-se 283.391,29 € per a obrir un carrer de pocs metres.

PLATAFORMA CÍVICA “SALVEM L’AQÜEDUCTE DE SANTA ELENA DE CABRILS”


L'únic motiu que ens mou a engegar aquesta plataforma és tractar d'impedir que l'alcalde de Cabrils acabi amb altra part de la història del nostre poble.

A que ve ara, a corre-cuita, improvisant, i a un any vista de les properes eleccions municipals, treure a licitació per 283.391,29 euros la construcció d'un carrer destrossant un aqüeducte que figura en l'Inventari del Patrimoni Cultural i Natural de Cabrils ?

Perquè no es va preveure l'obertura d’aquest carrer quan es va construir l’escola l´Olivera ?

O....perquè no es va preveure l'obertura d’aquest carrer quan es va autoritzar la construcció de les cases de Can Blanch assumint el constructor el cost de l’actuació ?

Perquè en canvi se'ns obliga als veïns de les urbanitzacions a pagar aquest tipus d'actuacions a les nostres urbanitzacions “no recepcionades....” com ens anomena la regidora....?

La situació és impresentable, d'una banda van destrossant el paisatge i el nostre patrimoni cultural i per l'altre es dediquen a gastar-se els diners aprovant ordenances cíviques, “de participació” policials i altres inutilitats sobre el comportament dels ciutadans. És que s'han tornat bojos o és que amb tantes limitacions, ordenances, controls, radars i multes ens volen tornar a un passat no tan llunyà?

És pot ser més incompetent ....?

És possible tanta indiferència....?

És possible tanta supèrbia i prepotència....?

Ajudeu-nos a frenar aquest nou disbarat protagonitzat per aquest equip de govern liderat per l'alcalde de les externalitzacions i les mocions de censura (2).

Cal combatre amb la crítica, la supèrbia i la prepotència amb la que actua aquest alcalde.

* Si voleu veure fotos de l’aqüeducte cliqueu aquí

Foto 1 - Foto 2 - Foto 3 - Foto 4 - Foto 5 - Foto 6

* Si voleu consultar la fitxa Mapes del Patrimoni Cultural de Cabrils cliqueu aquí.

* Si voleu consultar la Memòria tècnica de l’Inventari del Patrimoni Cultural de Cabrils cliqueu aquí.


Continuarem informant....i... vigilant....

VEÏNS INDEPENDENTS DE CABRILS
Àrea d’informació i Participació
Participació Ciutadana

17 de juny 2010

EL PROXIMO MES DE JULIO - CON EL CONSENTIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO - PRETENDEN DERRIBAR EL ACUEDUCTO DE SANTA ELENA. ¡PERO EN QUE MANOS ESTAMOS!


AQUEDUCTE DE SANTA ELENA ESTÀ EN FACEBOOCK

¿Sabéis lo que opina la regidora de los “verdes” sobre al Acueducto de Santa Elena de Cabrils?
* - Pues la última vivianada de la Viviana (*) de Cabrils ha sido manifestar que el Acueducto de Santa Elena NO TIENE NINGÚN VALOR HISTÓRICO porque no tiene ni 100 años y eso no es historia. ¡Qué nivel!

(*) Escribimos su nombre con "v" "baja" porque ni siquiera llega al escaso nivel de la que se escribe con "b" "alta".¡¡ATENCIÓN!!.- A continuación relacionamos algunos monumentos con más o menos 100 años de antigüedad para que “la indocumentada de Cabrils" con “v” proponga para su derribo y posterior construcción de calles, pisos, comunas…..o.... ¿….checas....?


* La Sagrada Familia de Barcelona
* El Parque Güel de Barcelona
* La Pedrera
* El Tibidabo
* La Torre Agbar
* Etc. Etc

Una de las ocurrencias de la “CARGA PÚBLICA” que se escribe con b de Bibiana fue proponer que se incluyera en el diccionario la palabra 'miembra' ….

Pues nosotros le proponemos que a sus "compañeras" "miembras" que desempeñan cargos públicos como la “regidora” que tenemos en Cabrils se les llame como lo que son - “CARGAS PÚBLICAS” -

Continuaremos informado (a los hombres) y informanda (a la mujeres)


¡¡¡¡País!!!!

16 de juny 2010

II Part - MANCA DE SENSIBILITAT....? DE RESPONSABILITAT....? DE CONTROL....?


Recordeu els nostres articles - Manca de sensibilitat....? de responsabilitat....? de control....? - i - “Impunitat....? despropòsit....? - de l'octubre passat en relació a aquesta situació ?
Doncs la situació de falta de sensibilitat, de responsabilitat i de control no solament continua sinó que ara es veu agreujada per la incompetència dels responsables polítics de la situació.

Qui es el responsable d'aquesta flagrant falta de respecte a les persones amb dificultat de mobilitat ?
Probablement ningú donarà la cara ni demanarà disculpes, i mentre, les persones amb dificultat de mobilitat seguiran sense poder aparcar davant de les oficines “com diu la foto" de "Serveis socials i dona" ......

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Serveis Socials

13 de juny 2010

- II Part - ARBORÈTUM DE CATALUNYA...? Imatges de la incompetència....

Situació Actual

En relació al nostre article del passat 23 de maig, amb reportatge fotogràfic inclòs, us informem que als poc dies de la nostra publicació -"algú" de l'ajuntament - no sabem si mogut/da per la vergonya de veure publicades unes fotos demostratives de l'estat d'abandó i desídia en que es trovaba aquest espai municipal, va donar ordres de que " la zona" s'endrecés urgentment.

El més greu de la situació és que ha hagut de ser "la encara brigada municipal de parcs i jardins" qui es fes càrrec de la neteja, poda i recollida dels desperfectes causats per la passada nevada.
Diem "greu" perquè, con ja vam informar-vos, no fa molt es van pagar a una "empresa externa" més de 9.000 euros en concepte de material i manteniment.
I més greu encara si cap, és que aquests treballs els haurien d'haver efectuat, sense cap cost per l'ajuntament, la Federació de les ADFs com a compensació per la cessió de les instal-lacions. (Veure detall dels compromissos al nostre article anterior)
Aquesta situació va ser comentada pels nostres regidors en el darrer ple municipal, donant-nos la sensació de que, tant a l'alcalde com a la regidora responsable, no els hi preocupava ni ocupava la situació....

Amb aquesta falta de rigor és com es gestionen els fons municipals ?

Continuarem informant...i fotografiant....

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Medi ambient i sostenibilitat

11 de juny 2010

CUANDO LAS BARBAS DE TU VECINO VEAS CORTAR PON LAS TUYAS A ……………………..

Vamos por el buen camino….

Según una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, en diversas ocasiones entre junio de 2003 y mayo de 2005 el entonces alcalde "omitió el cumplimiento de la obligación" que le compete de procurar acceso de todos los miembros de la Corporación Local a cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulte necesario para el ejercicio de su función.

Asimismo, señaló que omitió dicho cumplimiento "obstaculizando" el acceso a la información y documentación de interés público municipal, "si bien no de forma directa a través de la negativa, sino de forma indirecta por medio de la ausencia de respuesta a la petición de información cursada".

Según la sentencia, los hechos declarados como probados quedaron acreditados según las pruebas practicadas o reproducidas en el juicio celebrado. Asimismo, señala que hasta en 36 ocasiones no obtuvo respuesta la oposición a las instancias requeridas.A que os suena….Consultar las noticias de:Andalucía InformaciónDiario de SevillaEl MundoElAlmeria.esContinuaremos informandoÀREA d’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓComunicació

08 de juny 2010

ALTRA MOSTRA DE FALTA DE RIGOR.... O ÉS INCOMPETÈNCIA ....? O.... SIMPLEMENT ÉS DESÍDIA....?


Aquesta la situació:

Amb data 7 d'abril, l'alcalde, per decret d’alcaldia 240/2010 delega de forma expressa la totalitat de les seves funcions en el primer tinent d’alcalde,durant la seva absència des del dia 9 d’abril fins el 12 d’abril de 2010, ambdós inclosos. (Clicant aquí el podreu consultar)

Doncs bé,

el passat dia 3 de juny apareix publicat en Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el decret d’alcaldia núm. 354/2010, de data 28 de maig, el que en la seva part dispositiva, diu: (Clicant aquí ho podeu consultar)

«Primer. - Delegar de forma expressa la totalitat de les funcions que corresponen a l’alcaldia en el primer tinent d’alcalde, durant la meva absència que serà des del dia 9 d’abril fins el 12 d’abril de 2010, ambdós inclosos.

Segon. - Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera sessió que es celebri i publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a general coneixement.

Tercer. - Notificar aquesta resolució a l’interessat.»

Que és el que segons el nostre criteri ha passat ? doncs que ningú repassa els documents a pesar del sou del lletrat (100.000€/any de cost), del secretari accidental (68.000€) i de les funcionàries adscrites al departament de secretària intervenció (65.000€).

Ningú s’ha adonat que no es pot delegar les funcions d’alcaldia amb un mes de retard....?....

Ningú s'ha adonat que és un vulgar “cortar i pegar”....?.....

I el més greu de tot és que per a deixar constància de la seva incompetència van i ho publiquen en un mitjà oficial amb el consegüent cost econòmic.

Aquest és el rigor amb el que treballa una part del personal adscrit a alcaldia....?.... Qui supervisa als que supervisen....?....

Seran capaços de contractar a un altre gerent que controli al gerent número 1....?....

Continuarem informant

VEÏNS INDEPENDENTS DE CABRILS

Comunicació

03 de juny 2010

XV JORNADES “VILASSAR DE DALT CONTRA EL CÀNCER”


El parc de can Rafart a Vilassar de Dalt acollirà, un any més, les jornades contra el càncer de Vilassar de Dalt que tindran lloc el cap de setmana del 5 i 6 de juny.

Benvinguts a la festa!

Com cada any, Vilassar de Dalt contra el Càncer organitza aquesta festa al parc de can Rafart, a la qual us convidem a participar d’una manera o d’una altra.

La festa segueix el patró habitual: xerrades informatives sobre la malaltia i teràpies curatives, parades i paradetes en què trobareu una mica de tot, jocs per a la mainada, exhibició de dansa, concerts, pallassos, servei de bar i restaurant on podreu esmorzar, dinar i sopar...

També, el dissabte podeu col•laborar amb el Banc de Sang i el diumenge amb les guardioles. Podeu participar en tot allò que us vingui de gust, amb la certesa que tots i totes continuarem treballant contra el càncer, fent costat als malalts i als seus familiars, col•laborant amb els serveis mèdics i oferint-vos durant tot l’any serveis puntals des del nostre centre mèdic situal al carrer Manuel Moreno, 17-19, tel.93 753 91 02 – 93 240 58 88.

Una gran festa orientada a informar de la malaltia i a recaptar diners per poder seguir lluitant contra el càncer, una malaltia que, malauradament, afecta molta gent i que anem coneixent cada vegada més en la seva diversitat i teràpies curatives, i que per això mateix hi continuarem lluitant plegats.

Gràcies, moltes gràcies per la vostra col•laboració.
(text extret del programa d’actes)

Clicant aquí podreu consultar el programa d’actes complert que publica l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

Des del nostre grup municipal us demanem que participeu en aquest acte solidari contra el càncer.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

02 de juny 2010

LA VERGÜENZA SALE OTRA VEZ DERROTADA EN UN PLENO MUNICIPAL


EL COLMO DE LA “NO” VERGÜENZA

Empezamos la crónica de lo sucedido en el último pleno municipal poniendo en vuestro conocimiento lo INAUDITO de uno de los acuerdos de la junta de gobierno local y el debate que se originó como consecuencia de la intervención de nuestro portavoz.

El pasado día 19 de abril la junta de gobierno aprobó a propuesta del alcalde la ampliación, por otro año más, de la comisión de servicio del trabajador contratado inicialmente como secretario interventor (cesado a instancias de la Generalitat de Catalunya por lo ilegal de su nombramiento), letrado con funciones de gerente…y cuya “contratación y/o ampliación y/o nombramiento” siempre han sido objeto de polémica.

Clicando aquí podéis consultar el texto integro del acuerdo adoptado por la junta de gobierno de “otra ampliación-contratació-nombramiento”.

Clicando aquí podréis comprobar que la legislación en la que se basa el alcalde para dar legalidad a su “contratación” y que curiosamente le imposibilita a prorrogar dicha comisión de servicios por un año más, ya que supera los dos años máximos autorizados.

Analizada la legislación a la que el alcalde hace referencia y ante lo rotundo del artículo 185 que dice: La comisión de servicios tiene carácter temporal y NO PUEDE DURAR MÁS DE DOS AÑOS…., (recordar que el funcionario fue contratado inicialmente el 14 de abril de 2008), nuestro portavoz efectuó la consiguiente advertencia de ilegalidad del acuerdo, aún más tendiendo en cuenta los antecedentes habidos por culpa de la obcecación del alcalde en querer colocar al citado funcionario aunque sea “con calzador”, saltándose nuevamente el ordenamiento jurídico. (Consultar antecedentes en anteriores artículos).

Lo más alucinante si cabe de la situación, suponemos que producto de la deriva antidemocrática en la que está inmerso este alcalde, además de su habitual prepotencia y falta de respeto, es que argumentó su decisión en que él no era abogado…. y….. por tanto la ley para él es interpretable….

Cuando le requerimos a que manifestase públicamente su interpretación de: NO PUEDE DURAR MÁS DE DOS AÑOS…. procedió a responder lo que siempre responde cuando se ve acorralado…. “presenten un recurso” “vayan al contencioso” ……...etc. etc.

Ante la situación provocada por el alcalde de Cabrils, se nos ocurren algunas preguntas:

- ¿Ha sido el mismo trabajador al que se le pretende prorrogar su estancia en nuestro ayuntamiento el que le ha redactado al alcalde la propuesta de acuerdo y su base jurídica? –

- ¿Por qué el puesto de trabajo que hoy ocupa dicho trabajador está valorado en 76.254 euros/año, cuando el año pasado (2009) lo estaba en 48.534 euros?

- ¿Es de recibo que en plena crisis económica un trabajador municipal nos cueste a los ciudadanos de Cabrils +/- 100.000 euros/año incluyendo el coste empresarial de la S.S.?

- ¿El alcalde argumenta ahorro económico para externalizar a toda una brigada municipal para acto seguido pagar esa barbaridad de salario a un funcionario?

- ¿Quién controla al controlador?

- ¿Hasta cuando?

Unos concibieron “la vergüenza” como el sentimiento que invade a alguien cuando es descubierto por otros en conductas reprobables, y…. “otros”…. como no la conocen (la vergüenza), van por la vida sin importarles nada sus actuaciones ya que tienen agotada su capacidad de avergonzarse.

Continuaremos informando

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels