22 d’abril 2009

AQUEST ESTIU ELS VEÏNS DE CABRILS TAMPOC GAUDIRAN DE LA PISCINA MUNICIPAL !


Aquesta es la situació actual de la piscina municipal de Cabrils. (El VIC ja us va informar d’aquesta situació el dia 5 de juny de 2007)
Una de les prioritats que ens varem marcar en els escassos set mesos que vam governar CIU i Veïns Independents de Cabrils, era la de dotar al nostre poble de la piscina municipal que es mereix, i va ser per aquest motiu que, "sense cap cost" per al nostre ajuntament, vam visitar un municipi de les nostres característiques com Begues per tal de tenir coneixement directe des del seu ajuntament del cost, manteniment i gestió d’un equipament tan bàsic per a un poble com el nostre.

Fruit d’aquesta i d’altres gestions, elaborarem un pla econòmic per tal de finançar els projectes de futur que CIU i VIC teníem previst dur a terme si ens haguessin deixat acabar l’actual legislatura. -
(Consulteu el nostre article de data 22 d’abril de 2008 sobre les sol·licituds de subvencions fetes tant a la Generalitat com a la Diputació pel govern de CIU i VIC) -

L’actual equip de govern d’esquerres i progressista...?, l’únic que ha fet fins ara és demanar més informes - (pagant-los es clar !) - per tal d’estudiar la viabilitat de dit equipament esportiu, - total -, "la brometa" ens ha sortit per 20.880,-€, s’ha de recordar que l’actual alcalde que ja ho era des de l’any 2001 fins al 2005, ja va “demanar” més informes de “viabilitat” i que entre d’altres, hi havia un que deia “estudi tècnic econòmic d’ampliació i remodelació de la Zona Esportiva municipal de Cabrils”, recordeu el cost de 8.500 € ?
Sembla que el cost, ara, ha pujat fins als 20.880 € ( és la crisi ? )

En definitiva molt informe, molt bla... bla.. bla..., i la piscina en la situació que es pot comprovar a les imatges, que...... recordem allò de que una imatge val més que mil paraules i es podria afeixi-hi, i més que mil "costosos" informes.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

10 d’abril 2009

INFORMACIÒ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT – MARÇ 2009


Informació d’alguns dels assumptes tractats en el Ple

Punt 2.-
Pagament de la quantitat acordada per mutu acord respecte de la finca propietat de les senyores M.R.

Amb el vot en contra del nostre grup, l’equip de govern va aprovar el pagament de 72.777,80 € a les propietàries de la finca objecte d’expropiació, després d’haver arribat l’Ajuntament i propietàries a un mutu acord sobre la valoració realitzada per l’arquitecte municipal sobre dita finca.

En aquest punt s’ha de dir que dit acord es va prendre malgrat l'existència de dos informes jurídics contraris a que dita expropiació fos sufragada per l’ajuntament, es a dir per tots els ciutadans de Cabrils.

Punt 4.-
Nomenament secretari del jutjat de Pau de Cabrils

Amb el vot en contra del nostre grup, l’equip de govern va aprovar nomenar com a secretari del Jutjat de Pau de Cabrils al treballador recentment destituït com secretari accidental, tal i com va ordenar la Direcció General d’Administració Local.

Clicant aquí podreu consultar la intervenció feta en el ple pel nostre grup municipal.

Punt 8.- Dictamen que proposa la signatura del pacte polític per al foment de la participació ciutadana.

Davant la demagògia d’alguns que se’ls omple la boca parlant de participació i llibertat, però solament es refereixen a la seva i a la dels seus, i als que no pensem com ells, se’ns ha de marginar de “la seva participació” i “de la seva llibertat”, motiu pel qual ens neguen l’accés en igualtat de condicions a la documentació municipal, suprimint primer la subvenció a la que com grup municipal tenim dret, i acte seguit ens fan pagar les fotocòpies, no donant resposta a les nostres preguntes o no contestant als nostres escrits, remetent-nos sempre a si no t’agrada ves al contenciós (de 2.000 a 3.000€ de cost
).

Clicant aquí podreu consultar la intervenció feta en el ple pel nostre grup municipal.

Punt 9.- Dictamen que proposa la celebració dels 30 anys d’ajuntaments democràtics.

Clicant aquí podreu consultar la intervenció feta en el ple pel nostre grup municipal.

Punt 13.- Dictamen que proposa la modificació de l’ordenança municipal de tinença d’animals.

En aquest punt i com a conseqüència de preguntes formulades pel nostre grup municipal, vam poder comprovar que la regidora de sanitat desconeixia si la gossera municipal complia amb la normativa per a aquest tipus de centres de recollida d’animals, reconeixent que els excrements dels animals de la gossera municipal son abocats directament al clavegueram.

Comproveu el que diu en aquest sentit la ordenança municipal que avui es proposa modificar:
Capítol II – Dejeccions a la via pública
3.- Les dejeccions fecals s’han de dipositar higiènicament i de forma correcta (amb bosses o altres embolcalls impermeables) als contenidors de les escombraries. Queda prohibit dipositar-les a les papereres públiques o als claveguerams.

Altra vegada estem davant del poc rigor d’aquest equip de govern que imposa als ciutadans obligacions i ordenances que després ells no compleixen. Altra vegada la peculiar forma d’entendre el civisme per part “dels progressistes d’esquerres” que pretenen canviar Cabrils. Ja ho estem comprovant !

Punt 14.- Dictamen que proposa adequar les diferents taxes de les ordenances fiscals per al present exercici sobre la base de l'actual IPC, proposta presentada pel nostre grup municipal Veïns Independents de Cabrils.

Clicant aquí podreu consultar la proposta feta en el ple pel nostre grup municipal.

Punt 16.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

En relació a les actes de la Junta de Govern Local. - Clicant aquí podreu consultar la intervenció feta en el ple pel nostre grup municipal.

En relació als decrets d’alcaldia. - Clicant aquí podreu consultar la intervenció feta en el ple pel nostre grup municipal.

Punt 17.- Precs i preguntes
Clicant aquí podreu consultar les preguntes fetes en el ple pel nostre grup municipal.

Esment a part mereix la airada resposta del primer tinent d’alcalde i regidor de promoció econòmica i comerç (?) a una innocent pregunta del regidor del Partit Popular en relació a la crisi i com aquesta afecta al comerç de Cabrils.
Resposta del demòcrata d’esquerres i progressista.- Vostè em fa aquesta pregunta per a provocar, jo que sé com els afecta la crisi, això és cosa d’ells que convoquen reunions i no em criden.....
Molt edificant el tarannà dels progressistes d’esquerres que anaven a transformar Cabrils......però sense preguntes, faltaria més !


Continuarem informant.


ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels