28 de setembre 2011

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT Dijous 29 de setembre

Posem a la seva disposició convocatòria de la segona sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament d’aquesta legislatura 2011-2015 a celebrar aquest dijous dia 29 de setembre a les 21 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de  l’acta de la sessió plenària ordinària de data 27 de juliol de 2011

2.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost número 8 del pressupost municipal de 2011

3.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2012 i següents

4.- Dictamen que proposa l’aprovació de la cessió del 0,7 % dels ingressos provinents de la venda dels tiquets de tast i beguda de la Mostra Gastronòmica del 2011

5.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de l’ordenança de convivència ciutadana de l’Ajuntament de Cabrils

6.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de l’ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Cabrils

7.- Dictamen que proposa l’aprovació de la xifra oficial de població a Cabrils a data 1 de gener de 2011

8.- Dictamen que proposa el nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats competència del Ple

9.- Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat amb activitat privada

10.- Dictamen que proposa donar suport al model educatiu català presentat pel Grup Municipal de Convergència i Unió.

11.- Dictamen sobre la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya referent a la immersió lingüística presentat pel Grup Municipal d’ERC – Consens per Cabrils – AM.

12.- Dictamen sobre la política educativa amb relació a la retallada pressupostària presentat pel Grup Municipal Socialista i altres grups polítics municipals.

13.- Mocions

14.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

15.- Precs i preguntes

Cal destacar que una vegada finalitzat el debat i votació dels punts de l'ordre del dia l'Alcaldessa obrirà un torn de paraula de mitja hora per al públic pugui efectuar les seves preguntes als regidors tant de l'equip de govern com els de l'oposició.

Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

18 de setembre 2011

AIXÍ ENS HO HAN DEIXAT - ASÍ NOS LO HAN DEJADO


ASÍ NOS HEMOS ENCONTRADO LA VIA PÚBLICA - AIXÍ ENS HEM TROBAT LA VIA PÚBLICA.-

Algunos ejemplos - Alguns exemplesCom venim dient “unes imatges val més que mil paraules” …. i ara el que toca és arreglar….reparar….reconduir…. el més aviat possible tot aquest cúmul de despropòsits i/o proves d'incompetència.


Como venimos diciendo “unas imágenes vale más que mil palabras” …. y ahora lo que toca es arreglar….reparar….reconducir…. lo antes posible todo este cúmulo de despropósitos y/o pruebas de incompetencia


ÀREA INSTITUCIONAL

Via Pública i Serveis

10 de setembre 2011

AIXÍ ENS HO HAN DEIXAT - ASÍ NOS LO HAN DEJADO


AIXÒ ÉS EL QUE HEM TROBAT
Properament es compliran tres mesos de gestió del nou equip de govern municipal, en aquests quasi tres mesos ja ens hem pogut fer una idea de la situació en la que hem trobat l'ajuntament. Un dels punts de l'acord que ens van portar a materialitzar el pacte de govern era el que reflecteix l'apartat "g" de dit pacte.

Mentre es materialitza l'obligatori procés administratiu que ens portarà a la contractació de les auditories comentades en l'apartat anteriorment descrit, iniciem avui una sèrie d'articles titulats “Així ens ho han deixat” o "Això és el que ens hem trobat", I AIXÍ HO HEM RECONDUÏT O AIXÍ ÉS COM HO RECONDUIREM, articles en els que anirem publicant totes aquelles situacions i o actuacions, juntament amb les actuacions pròpiament dites del nou equip de govern fruit del pacte entre CIU, PP i VIC, que entenem han de ser de públic coneixement.

Tot això en compliment del que manifestàvem en la nostra primera edició escrita del Blog del VIC referent a la implantació d’un nou model de gestió municipal basat en el rigor, l'eficàcia i l'estalvi i per descomptat, instaurant, d'una vegada per sempre, la transparència i la participació en la gestió municipal.

Ben cordialment

ESTO ES LO QUE HEMOS ENCONTRADO
Próximamente se cumplirán tres meses de gestión del nuevo equipo de gobierno municipal, en estos casi tres meses ya nos hemos podido hacer una idea de la situación en la que nos hemos encontrado el ayuntamiento. Uno de los puntos del acuerdo que nos trajeron a materializar el pacto de gobierno era el que refleja el apartado "g" del pacto.

Mientras se materializa el obligatorio proceso administrativo para poder efectuar la contratación de las auditorías comentadas en el apartado anteriormente descrito, iniciamos hoy una serie de artículos titulados "Así nos lo han dejado" o "Esto es el que nos hemos encontrado", y ASÍ LO HEMOS RECONDUCIDO o ASÍ ES COMO LO RECONDUCIREMOS, artículos en los que iremos publicando todas aquellas situaciones y/o actuaciones, junto con las actuaciones propiamente dichas del nuevo equipo de gobierno fruto del pacto entre CIU, PP y VIC, que entendamos tienen que ser de público conocimiento.

Todo esto en cumplimiento de lo que manifestábamos en nuestra primera edición escrita del Blog del VIC en lo referente a la implantación de un nuevo modelo de gestión municipal basado en el rigor, la eficacia y el ahorro y por supuesto, instaurando, de una vez por todas, la transparencia y la participación en la gestión municipal.

Cordialmente

Alfred Serrano i Mora
Tercer Tinent d’Alcalde
Portaveu del grup municipal Veïns Independents de Cabrils
Regidor delegat de Manteniment i Serveis de la via públicaHoy empezaremos mostrando unas imágenes del estado de abandono y desorden en que se encontraba la parcela municipal utilizada para el almacenaje de diferentes contenedores de basura.

En las fotos actuales, si bien el estado de la parcela no es el idóneo, al menos se aprecia un cierto orden en el almacenaje de los contenedores. En una próxima intervención se procederá a vallar y adecentar tanto la parcela como los alrededores.

Puede éste parecer un ejemplo poco significativo de la situación en la que nos hemos encontrado el ayuntamiento, pero es bien cierto que el desorden y el descontrol quedan patente en el presente ejemplo, en próximos artículos se podrá comprobar como el desorden y el descontrol también imperaba en otros ámbitos municipales.


Avui començarem mostrant unes imatges de l'estat d'abandó i desordre en què es trobava la parcel•la municipal utilitzada per al magatzematge dels diferents contenidors d'escombraries.

En les fotos actuals, si be l'estat de la parcel•la no és l'idoni, almenys s'aprecia un cert ordre en el magatzematge dels contenidors. En una propera intervenció es procedirà a barrar i endreçar tant la parcel•la com els voltants.

Pot semblar aquest un exemple poc significatiu de la situació en la que ens hem trobat l'ajuntament, però és ben cert que el desordre i el descontrol queda patent en el present exemple, en propers articles es podrà comprovar com el desordre i el descontrol també imperava en altres àmbits municipals.

ÀREA INSTITUCIONAL
Via Pública i Serveis

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels