18 de juliol 2012

SESSIÓ ORDINÀRIA “AVANÇADA” DEL PLE DE L’AJUNTAMENT aquest dimecres dia 18 DE JULIOL DE 2012, a les 20:30 hores, al Saló de Plens amb el següent:

                                                 ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de les actes de les sessions plenàries de data 31 de maig de 2012 i 7 de juny de 2012

2.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2012

3.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional del Reglament de la comissió de seguiment i control del contracte de concessió administrativa del complex esportiu amb piscina coberta de Cabrils

4.- Dictamen que proposa l’atorgament de la subvenció anivelladora anual prevista al contracte de concessió administrativa del complex esportiu amb piscina coberta de Cabrils

5.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’esmena de l’acord adoptat en sessió plenària extraordinària de data 13 de març de 2012, relatiu a l’autorització de la hipoteca de la concessió administrativa del complex esportiu amb piscina coberta de Cabrils

6.- Dictamen que proposa la desestimació del recurs de reposició presentat el 8 de febrer de 2012 per l’entitat mercantil AREVA TRADING, S.L.

7.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial dels nous estatuts de l’Organisme Autònom Museu-Col•lecció Municipal de Cabrils

8.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les activitats musicals de caràcter eventual dels establiments públics

9.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de les normes reguladores del funcionament del registre municipal d’unions civils de Cabrils

10.- Dictamen que proposa l’aprovació de la xifra de població a data 1 de gener de 2012

11.- Dictamen que proposa l’aprovació de les dues festes locals de Cabrils per a l’any 2013

12.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de pressupost número 4 del Pressupost Municipal de 2012

13.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions 2012-2016

14.- Dictamen sobre l’exempció del pagament de la plusvàlua a les persones que siguin desnonades, presentat pels Grups Municipals del PSC, CIU, SOM Cabrils, PP i ICV

15.- Dictamen sobre la crisi en l’assistència sanitària a la comarca del Maresme, presentat pels Grups Municipals del PSC, CIU, SOM Cabrils, PP i ICV

16.- Dictamen en suport al model d’immersió lingüística a l’escola, presentat pels Grups Municipals del PSC, CIU, SOM Cabrils i ICV

17.- Dictamen en relació al cobrament de l'impost de béns immobles a les empreses concessionàries d’autopistes, presentada pel Grup Municipal d’ERC-Consens x Cabrils

18.- Dictamen sobre la unitat lingüística de la llengua catalana, presentada pel Grup Municipal d’ERC-Consens x Cabrils

19.- Dictamen en defensa d’un sistema públic de salut gratuït per a tothom, presentada pel Grup Municipal d’ERC-Consens x Cabrils

20.- Donar compte dels decrets núm. 497 – 498 – 499 d’aprovació de liquidació de pressupostos corresponents a l’exercici 2011

21.- Donar compte dels informes d’intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de morositat a l’Ajuntament de Cabrils

22.- Mocions

23.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

24.- Precs i preguntes

Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

14 de juliol 2012

SEGONA PART DE ….No és suficient amb prohibir fer foc. L'AJUNTAMENT HA DE DONAR EXEMPLE !!!!

A continuació mostrem una altra evidència de la incompetència que impera en algun dels nostres municipis, aquesta vegada en matèria de prevenció d'incendis.
Això és el que ordena la Generalitat de Catalunya

Disseny de les barbacoes:
·         Han de ser d’obra
·         Han de tenir mataguspires
·         Han d'estar tancades a 3 parets protegides dels vent. Les parets laterals i posteriors han d'arribar fins al mata guspires.

I això és el que “algú” permet a Cabrils


Aquí tenen un reportatge gràfic de l'espai municipal denominat Can Barba "Arborètum de Catalunya" en el que es poden apreciar les restes d'una barbacoa que, suposem, degudament autoritzada per la o el irresponsable de torn.

No afegirem més comentaris ja que com sempre diem "unes imatges valen més que mil paraules" el que si ens permetem recomanar és que la o el o els responsables d'aquesta situació, que afortunadament aquesta vegada no ha tingut conseqüències, es llegeixin el que aconsella la Generalitat de Catalunya en matèria de prevenció d’incendis.-  Clicant aquí es pot accedir a les recomanacions "CAP FOC Al BOSC"

Nota: Si volen perdre el temps consultant els ""consells de l'ajuntament""  veuran que no s'han pres la molèstia ni de transcriure alguns dels consells ni tan sol de fer constar la pàgina correcta de la Generalitat. 

No s'ocupen....? Ni es preocupen....? O és desídia....? O és imprudència....? O cal rellegir-los novament el principi de Peter....?

Ah! i tot presumptament....clar...tot menys les imatges....

Seguirem informant i vigilant

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Medi ambient i Sostenibilitat

08 de juliol 2012

No és suficient amb prohibir fer foc. L'AJUNTAMENT HA DE DONAR EXEMPLE !!!!


És costum dels polítics que s'ocupen poc de les seves responsabilitats gastar els diners dels contribuents en “aparentar que fan” i que “es preocupen” molt, i a Cabrils no anàvem a ser menys que a la resta del “país”


Aquí tenim una mostra.... molt “cartelito” i..  “pancartitas” i.... “prohibicions” i a escassos 10 metres d'una urbanització així és com està el bosc. 


Esperem que aquestes caixes estiguin sense electricitat. 


Qui serà el responsable si es produeix un incendi per culpa de la irresponsabilitat i deixadesa en la que es troba aquesta zona boscosa al costat d'habitatges?

Continuarem informant

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Medi ambient i Sostenibilitat

05 de juliol 2012

POCA TRANSPARÈNCIA.... I.... MOLTA “DISCRECIONALITAT”...O....?


Aquest sembla ser el lema de l'alcaldessa en tot lo relacionat a la petició de còpies de documentació que efectuï el nostre grup, especialment lo referent a la Sindicatura de Comptes i les responsabilitats que del seu dictamen sen puguin derivar...


Per la seva informació això es el que diu l’article 44.

Dret a obtenir còpies dels documents municipals
El dret a accedir als antecedents, dades i documents municipals en general portarà implícit el dret a obtenir còpies d’aquests quan es tracti de documentació de lliure accés. Quan es tracti de documentació per a l’accés de la qual es requereixi prèvia autorització, el lliurament de còpies constituirà una facultat discrecional de l’alcaldia. ....................

Adjuntem documento número 3 .... això és el que deia l'alcaldessa quan estava a l’oposició i presentava recursos "conjuntament" amb el nostre grup....al que.....ara “detesta”......quin canvi oi ?  


Que li passa a l'alcaldessa....se li ha oblidat el que deia....i el que escrivia....quan estava a l'oposició ? (Per a mostra aquí tenen un botó)

Se li ha pujat el "carguito" al cap i per això va amb aquests aires "discrecionals” ?

Ja era així abans....i ho portava amagat ?

La solució l'anirem veient....

Tot això i el que vindrà més endavant són FETS I NO PARAULES !

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels