05 d’agost 2008

TAXA D’ESCOMBRERIES: CONTINUA LA DISCRIMINACIÓ VERS LES URBANITZACIONS

A continuació reproduïm literalment l’article que el nostre grup municipal ha remès ha l’ajuntament per a la seva publicació en el pròxim butlletí municipal, però abans es fa necessari recordar que ja han passat més de sis mesos des de la publicació de l’últim butlletí municipal, - el corresponent a febrer/març - quan governàvem CIU i VIC.

Si ens permeten una recomanació, tornin a llegir-se els articles que van escriure quan exercien d’oposició “els que ara governen”, és molt interessant, especialment els articles dels “ultra defensors” de “ la participació” ...... “la transparència”..... “la democràcia”..... “el rigor”.........”la defensa del medi ambient”....... bla bla bla.... aquests que s’autoanomenen " les forces polítiques de progrés i d’esquerra transformadora de Cabrils " sota la direcció del líder carismàtic.....


--------------------------------------

Article del VIC

TAXA D’ESCOMBRERIES:

“CONTINUA LA DISCRIMINACIÓ VERS LES URANITZACIONS”


Com era d'esperar, el cuatripartit del nostre ajuntament ha tornat a emprar el corró i - fent oïdes sordes a totes l'al·legacions (formulades tant per un bon nombre de ciutadans, com pel nostre Grup municipal VIC (Veïns Independents de Cabrils) i CIU - han imposat novament el seu criteri absolutista que és, es miri com es miri, totalment discriminatori per a la majoria de veïns; això sí, majoria que resideix en les urbanitzacions i que sembla que pel sol fet de viure en una urbanització de Cabrils són més “rics” i, per tant, que paguin, que són rics i poden.

Oi que sembla exagerat?, Doncs no ho és, no ho és gens ni mica, i si no als fets:

Per a fixar la quantia i distribució d'aquesta taxa, “oficialment” ho fan en funció de la naturalesa i destí dels immobles i de la capacitat econòmica del contribuent….però – i aquí està el gran parany – aquests criteris de distribució no són iguals per a tots i a cada àrea geogràfica li apliquen un paràmetre diferent i només apliquen el de la capacitat econòmica del contribuent (teòricament, és clar !...?) a les urbanitzacions. Independentment de que en el nucli urbà hi hagin cases que tenen un valor cadastral superior al de moltes torres de les urbanitzacions. I així en el nucli urbà (pel sol fet de ser el nucli urbà) pagaran de 96,08 € a 119,97 €. Després, conforme es van allunyant del nucli urbà, estableixen quantitats que van dels 173,75 als 201,15 €; i finalment, i només per a les urbanitzacions, fixen la taxa en funció del valor cadastral de l'habitatge, fixant una taxa que arriba als 402,40 € si el valor cadastral de l'habitatge supera els 180.303,63 €. És a dir, un habitatge familiar pel simple fet d'estar situat en una urbanització pot arribar a pagar fins a més de quatre vegades que un habitatge del nucli urbà. I encara més caricaturesc: només 9 € anuals menys que una bar i/o cafeteria.

És clar i estem d'acord que – a igualtat de quantitat – és més car, per distància, recollir les escombraries en les urbanitzacions. Per això en el seu moment vàrem demanar a la pròpia empresa que fa la recollida que ens quantifiqués les diferències reals de cost entre nucli urbà i urbanitzacions; i també vàrem sol·licitar als serveis econòmics del ajuntament que fes un estudi econòmic de costos de recollida.

En aquest estudi FET PELS SERVEIS ECONOMICS DEL MATEIX AJUNTAMENT, la diferència entre urbanitzacions i nucli urbà és de 1,37 vegades més (no de 4,19 com ens fan pagar ara).

La pel·lícula de Sydney Pollack “Danzad, danzad, malditos” a Cabrils se titularia “Pagad, pagad, malditos”.

Grup Municipal Veïns Independents de Cabrils
Àrea d’informació i participació

03 d’agost 2008

CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE D’UNA PLAÇA D’ARQUITECTE TÈCNIC

Per si és del vostre interès us adjuntem l’anunci de la convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, d’una plaça d’arquitecte tècnic pertanyent a la plantilla de personal funcionari de l’ajuntament de Cabrils.

Des del nostre grup municipal entenem que el mes d’agost no és un mes adequat per a aquest tipus d’anuncis, i per a evitar "que ningú no s’assabenti d’aquesta convocatòria” creiem convenient fer-vos-l'arribar.

Dir també que aquest “equipet de govern” que tant parla de transparència i participació, no ha tingut en compte abans de publicar les bases “només per aquest lloc de treball.......?”, la opinió dels representants dels treballadors d’acord amb allò pactat a l’article 22 de l’acord de condicions del personal funcionari i del conveni col·lectiu del personal laboral de l’ajuntament, recordem que, segons el nostre criteri, hi han altres llocs de treball més urgents per cobrir “definitivament”, com per exemple les set places de la policia, i d’altres de promoció interna.

Però recordem que el diàleg amb els representants dels treballadors no és el fort d’aquest “equipet de govern” format per les forces polítiques de progrés i d’esquerra transformadora de Cabrils ."
Anem bé amb “el seu progrés i la seva transformació.”

Continuarem informant.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació ciutadana

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels