03 d’agost 2008

CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE D’UNA PLAÇA D’ARQUITECTE TÈCNIC

Per si és del vostre interès us adjuntem l’anunci de la convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure, d’una plaça d’arquitecte tècnic pertanyent a la plantilla de personal funcionari de l’ajuntament de Cabrils.

Des del nostre grup municipal entenem que el mes d’agost no és un mes adequat per a aquest tipus d’anuncis, i per a evitar "que ningú no s’assabenti d’aquesta convocatòria” creiem convenient fer-vos-l'arribar.

Dir també que aquest “equipet de govern” que tant parla de transparència i participació, no ha tingut en compte abans de publicar les bases “només per aquest lloc de treball.......?”, la opinió dels representants dels treballadors d’acord amb allò pactat a l’article 22 de l’acord de condicions del personal funcionari i del conveni col·lectiu del personal laboral de l’ajuntament, recordem que, segons el nostre criteri, hi han altres llocs de treball més urgents per cobrir “definitivament”, com per exemple les set places de la policia, i d’altres de promoció interna.

Però recordem que el diàleg amb els representants dels treballadors no és el fort d’aquest “equipet de govern” format per les forces polítiques de progrés i d’esquerra transformadora de Cabrils ."
Anem bé amb “el seu progrés i la seva transformació.”

Continuarem informant.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació ciutadana

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels