28 de juliol 2007

L’EQUIP DE GOVERN INFORMA 28.07.2007

SERVEI MUNICIPAL DE PISCINES

Aquest estiu s'ha arribat a un acord amb les Piscines de Vilassar de Mar i les de les urbanitzacions La Llobera i Montcabrer.

L'Ajuntament de Cabrils ha arribat a un acord amb l'Ajuntament de Vilassar de Mar i el Consorci de la Piscina Municipal de Vilassar per a què els cabrilencs i cabrilenques puguin gaudir d'un servei de piscina aquest estiu. Aquelles persones que ho vulguin, podran abonar-se per un mes en dues modalitats diferents: Piscina, al preu de 27,89€, i Piscina + Gimnàs, al preu de 38,60€. Per fer-ho, tan sols cal adreçar-se a les instal·lacions de la Piscina de Vilassar de Mar amb el carnet d'identitat. També s'ha arribat a un acord amb els clubs La Llobera i Montcabrer de Cabrils. Gràcies a un conveni signat entre les dues entitats i l'Ajuntament de Cabrils, podreu gaudir de les instal·lacions d'ambdós clubs.
La Llobera > del 28 de juliol al 15 de setembre Horari: de dilluns a divendres de 9 a 18h dissabtes, diumenges i festius de 9 a 19h
Montcabrer > del 28 de juliol a l'1 de setembre Horari: de dilluns a divendres d'11 a 17h dissabtes, diumenges i festius de 12 a 17h
Els preus de les entrades de les Piscines de La Llobera i Montcabrer són:
Infantil, de 4 a 14 anys > Laborables: No hi ha servei
Festius: 3 euros Adult, a partir de 15 anysLaborables: 4 euros Festius: 4,20 euros.
Amb aquests acords es facilita l'accés dels cabrilencs i cabrilenques a gaudir d'un estiu refrescant, tot i el tancament de les Piscines Municipals decretat per l'anterior equip de govern.

21 de juliol 2007

PACTE ESTABLE DE GOVERN A CABRILS

Veïns Independents de Cabrils (V.I.C.), en ser la tercera força política més votada a les darreres eleccions municipals, a només 43 vots de la llista més votada CIU, crèiem que teníem que formar part de qualsevol iniciativa de govern, i en aquest sentit vàrem atendre la sol·licitud de Convergència i Unió de iniciar converses per tal de formar govern.

Paral·lelament els nostres representants també varen iniciar converses amb d’altres forces polítiques amb excepció del PSOE-PSC actual, pels motius que ja tothom coneix. Malgrat l’acord al que hem arribat amb CIU, i amb el seu coneixement, continuem converses amb aquestes forces polítiques per tal de poder arribar a un acord més ampli en base als respectius programes, i amb un objectiu comú que és el de endegar per fi la modernització i aconseguir els serveis que el nostre poble necessita, entre d’altres qüestions.

És ben cert que les negociacions han sigut llargues i difícils, però l’esperit de servei que ambdues formacions aportem, ha sigut vital per assolir dit acord de govern.

En compliment del compromís de transparència en la nostra gestió, el text íntegre de dit acord va ser lliurat dimecres dia 18 a tots el portaveus dels grups municipals, i ofert en el decurs del Ple extraordinari de dijous a tots els ciutadans que ho desitgin.

Text íntegre de l’acord.

Àrea d’Informació i Participació

Participació Ciutadana

18 de juliol 2007

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT - 19 de juliol de 2007-

Posem a la vostra disposició transcripció literal de la convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament rebuda pel nostre regidor Sr. Alfred Serrano i Mora.

En el punt 6 es donarà compte dels nomenaments de tinents d’alcalde i de les delegacions de competències com conseqüència del Pacte de Govern subscrit pels grups municipals de Convergència i Unió i Veïns Independents de Cabrils.

Un cop celebrat el Ple facilitarem mitjançant el nostre blog el text íntegre de dit acord, acord que s’ha lliurat avui a tots els grups municipals del consistori en compliment d’allò que diu el punt o).- Com a primera demostració de transparència ciutadana, Convergència i Unió (CiU) i Veïns Independents de Cabrils (VIC) faran públic el present document a tots els ciutadans de Cabrils, per tal que coneguin el seu contingut i puguin exigir el seu compliment.

Àrea d’Informació i Participació
Participació Ciutadana

07 de juliol 2007

PLANIFICACIÓ VIÀRIA ?

Era necessària tanta destrossa, tala d’arbres, jardins desfets, per a ubicar la rotonda ?

Serà útil la rotonda amb el disseny actual ?

ÀREA INSTITUCIONAL

Via Pública i Serveis

06 de juliol 2007

NOTA DE PREMSA

Davant les declaracions de la Sra.Lina Morales a la premsa d'avui, http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2469558 en el sentit de que, segons diu, demanem que els treballadors implicats siguin acomiadats, i que "si jo vull entrar en el govern" hauré de canviar d'actitud", fan , segons el meu criteri, molt difícil qualsevol pacte.

Recordem a tothom que l'assumpte dels "treballadors" es una qüestió exclusivament de CIU :

1.- CIU interposa un recurs davant la Sala de lo Contenciós Administratiu contra la resolució que aprovava les bases de la convocatòria per a proveir de dos places de funcionari, (una d'elles la parella sentimental del trànsfuga convergent).

2.- CIU guanya el recurs Contenciós Administratiu sentència 1344/20025 (veure text de la sentencia).

3.- CIU (el seu alcalde)+PSOE-PSC+GEC interposa recurs de cassació contra la seva sentència. Torna a demostrar CIU manca de criteri i d’ètica pel greu perjudici econòmic infringit als ciutadans.

4.- CIU (el seu alcalde) perd el recurs de cassació, recurs que va ser "maliciosament amagat mentes governaven CIU amb PSOE-PSC i GEC"

Correspon per tant a CIU i no al VIC "solucionar l'enrenou de la seva incoherència" i el greu perjudici econòmic pels ciutadans, ja que l'Auto del Suprem condemna a l'ajuntament "con imposición de costas"

Queda prou demostrat que CIU de Cabrils té un greu problema històric, no tan sols de coherència interna, sinó de novament, no tenir un model de gestió que tanta falta li fa al nostre ajuntament.

CIU amb les seves convulsions internes, mocions de censura dels seus trànsfugues, pactes irracionals amb el trànsfuga (PSOE-PSC) declaracions com les de la Sra.Morales, etc. etc., provoquen la situació de permanent inestabilitat que viu Cabrils, i de la que el VIC es aliè.

Nosaltres no hem demanat governar, ha sigut CIU qui ens ho ha demanat "reiteradament", i es ben clar que ho fiscalitzarem tot, en defensa dels interessos dels ciutadans.

Recordem que la Sra. Lina Morales i CIU han governat els darrers 4 anys amb el seu trànsfuga, amb el resultat de tots conegut, per tant, crec que la alcaldessa te que rectificar de forma immediata les seves declaracions, si no, donarem, a pesar nostre, per tancades totes les possibilitats d'enteniment
---------------------------------------------
Nota: En relació a l’afer de l’anul·lació de la convocatòria el que el VIC diu es el següent:
1.- El VIC no ha posat com condició pel pacte que els treballadors siguin acomiadats, ben al contrari amb data 5 de juliol, vam sol·licitar informació de les actuacions que CIU portarà a terme un cop conegut l’Auto del Suprem. (Retorn dels treballadors a la seva placa anterior?)

Alfred Serrano i Mora
President Veïns Independents de Cabrils


Cabrils, 6 de juliol de 2007

01 de juliol 2007

COMUNICAT SOBRE LES NEGOCIACIONS POST-ELECTORALS

Veïns Independents de Cabrils dona per suspeses les negociacions amb CIU, motivat per l'ocultació de forma presumptament maliciosa de l'auto del Tribunal Suprem de data 29 de març de 2007, notificat fefaentment al lletrat contractat per l'ajuntament el dia 4 de maig de 2007, i notificat de forma immediata, segons manifestacions del mateix, a l'alcalde Sr. Manel Pérez (CIU), al Sr.Colomer (PSOE-PSC) als afectats i a la funcionària encarregada dels temes de secretària, sense evidència de registre del document al Registre General d’Entrada a l’Ajuntament..

Es clar que si aquesta noticia s’hagués conegut abans de les eleccions municipals, els resultats probablement serien uns altres, tenint en compte la relació de parella de la funcionaria afectada i el Sr.Colomer (PSOE-PSC), i el fet de que tal com diu la Sala de lo Contenciós en la seva sentencia 1344/2005, .... De todo lo expuesto se evidencia que no se han respetado los principios de igualdad, mérito y capacidad en la convocatoria impugnada, predeterminándose las bases “ad personan”, incurriendo el Ayuntamiento demandado en desviación de poder, de todo lo cual resulta que el acto impugnado es contrario a derecho, debiendo decretarse su nulidad...........

Queda clarament provat, segons els magistrats del TSJC i del Tribunal Suprem, que dita convocatòria s’ha fet a mida per la companya sentimental de l’alcalde de l’època Sr. Colomer (PSOE-PSC), i per l’advocat, sent curioses les manifestacions que en relació a aquesta sentència i auto del Suprem fa el Sr. Colomer, manifestacions que demostren la seva prepotència, (els seus actes estan per sobre de la llei, “discrepa de 6 Magistrats, 3 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya i 3 del Tribunal Suprem”) la seva irresponsabilitat ( tot aquest procés costarà molts diners als ciutadans) i la seva nul·la preparació (com ha quedat demostrat mentes ha governat).

És indubtable, i palmàriament demostrable que l'auto del Tribunal Suprem va ser notificat al representant processal de l'Ajuntament el dia 4 de maig de 2007, i no el 22 de juny de 2007, tal i com assegura el senyor Colomer, la qual cosa sembla eludir un altre cop i de forma maliciosa la informació que l'hi és convenient i transmetre als ciutadans de Cabrils la falsa sensació ... de que jo no en sabia res... No deixa de ser curiós, que en comptes de demanar explicacions a l'assessor legal que els informa o representa, facin els possibles per culpar al VIC d'aquesta situació, però evidentment és més fàcil fer us de la demagògia o de la mala praxis professional, i quan qualsevol ciutadà o representant d'una bona part de ciutadans, entra a donar a la llum pública fets irregulars, aleshores aquests, es converteixen en persecució personal. Per tant convidem al senyor Colomer que si te motius fundats (no demagògics) de la seva persecució, doncs que els denuncií, tal i com molts cops el VIC ha fet, i se l'hi ha donat la raó.

Però, lluny del que el senyor colomer afirma........., de moment, el VIC no és soci de govern de CIU, i aquestes declaracions suposen un altre cop fer ús de presumpcions que no es corresponen a la realitat. És cert que hi han hagut converses, i que de ben segur hi hauran, però no és menys cert que de moment no som socis de govern de cap partit, (Tal i com han estat aquests dos partits polítics CIU+PSOE-PSC en el si de l'Ajuntament els darrers 4 anys). Sinó fos així potser haguéssim votat a favor de CIU en l'elecció de l'alcaldessa, però recordem que no va ser així.

En definitiva el que costa diners al ciutadans, és el caciquisme indigne dels seus representants polítics, és l'amiguisme amagat de sempre, i fer-ne de l'autoritat pública un full de ruta pels seus interessos particulars.
Nosaltres, el VIC, seguirem demanant les explicacions que creguem convenients i quan ens les neguin, farem us de les institucions públiques perquè obliguen a donar-les i a exigir la regularitat i fermesa que són necessàries en qualsevol consistori.

Aquest dies s’ha pogut comprovar algunes de les irregularitats ja denunciades pel VIC en la darrera legislatura, p.e.

* Remuneració, sense declarar, a alguns del monitors de les activitats.
* Reiteració en la contractació de tècnics externs (p.e. la candidata número 2 del PSC), mitjançant la reiteració de contractes menors per tal d’eludir la Llei de Contractes de les Administracions.
* Partides comptables totalment exhaurides ( Festes - d’un pressupost de 80.000 € a data 22/6 hi ha comptabilitzat despeses per 105.000€. - Despeses diverses de festes - d’un pressupost de 1.000€ hi ha comptabilitzat despeses per 8.398€,..........)
* I d’altres partides sense utilitzar ( Actuacions Zona Esportiva 65.000€ de pressupost sense utilitzar, i la piscina tancada per manca de manteniment..............)
* Edificis municipals que no compleixen la normativa en matèria d’accessibilitat.
* ...................................

Per tots aquests i d’altres motius, fan imprescindible pel VIC la urgent contractació de les auditories necessàries per tal d’aclarir aquestes i d’altres qüestions, ja denunciades pel nostre grup al llarg de la darrera legislatura (Auditories ja sol·licitades amb data 8 d’octubre de 2003 a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb dates 5 de juliol de 2005 i 5 de setembre de 2006 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya).

Donada la gravetat dels fets i mentre no es depuren responsabilitats Veïns Independents de Cabrils dona per suspeses totes les converses amb CIU, tenint en compte a més que els regidors de l’equip de govern sortint no han despatxat ni han confeccionat cap informe de la situació de les seves regidoríes, no havent estat requerits ha fer-lo fins a la data d'avui.


Alfred Serrano i Mora
President Veïns Independents de Cabrils

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels