01 de juliol 2007

COMUNICAT SOBRE LES NEGOCIACIONS POST-ELECTORALS

Veïns Independents de Cabrils dona per suspeses les negociacions amb CIU, motivat per l'ocultació de forma presumptament maliciosa de l'auto del Tribunal Suprem de data 29 de març de 2007, notificat fefaentment al lletrat contractat per l'ajuntament el dia 4 de maig de 2007, i notificat de forma immediata, segons manifestacions del mateix, a l'alcalde Sr. Manel Pérez (CIU), al Sr.Colomer (PSOE-PSC) als afectats i a la funcionària encarregada dels temes de secretària, sense evidència de registre del document al Registre General d’Entrada a l’Ajuntament..

Es clar que si aquesta noticia s’hagués conegut abans de les eleccions municipals, els resultats probablement serien uns altres, tenint en compte la relació de parella de la funcionaria afectada i el Sr.Colomer (PSOE-PSC), i el fet de que tal com diu la Sala de lo Contenciós en la seva sentencia 1344/2005, .... De todo lo expuesto se evidencia que no se han respetado los principios de igualdad, mérito y capacidad en la convocatoria impugnada, predeterminándose las bases “ad personan”, incurriendo el Ayuntamiento demandado en desviación de poder, de todo lo cual resulta que el acto impugnado es contrario a derecho, debiendo decretarse su nulidad...........

Queda clarament provat, segons els magistrats del TSJC i del Tribunal Suprem, que dita convocatòria s’ha fet a mida per la companya sentimental de l’alcalde de l’època Sr. Colomer (PSOE-PSC), i per l’advocat, sent curioses les manifestacions que en relació a aquesta sentència i auto del Suprem fa el Sr. Colomer, manifestacions que demostren la seva prepotència, (els seus actes estan per sobre de la llei, “discrepa de 6 Magistrats, 3 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya i 3 del Tribunal Suprem”) la seva irresponsabilitat ( tot aquest procés costarà molts diners als ciutadans) i la seva nul·la preparació (com ha quedat demostrat mentes ha governat).

És indubtable, i palmàriament demostrable que l'auto del Tribunal Suprem va ser notificat al representant processal de l'Ajuntament el dia 4 de maig de 2007, i no el 22 de juny de 2007, tal i com assegura el senyor Colomer, la qual cosa sembla eludir un altre cop i de forma maliciosa la informació que l'hi és convenient i transmetre als ciutadans de Cabrils la falsa sensació ... de que jo no en sabia res... No deixa de ser curiós, que en comptes de demanar explicacions a l'assessor legal que els informa o representa, facin els possibles per culpar al VIC d'aquesta situació, però evidentment és més fàcil fer us de la demagògia o de la mala praxis professional, i quan qualsevol ciutadà o representant d'una bona part de ciutadans, entra a donar a la llum pública fets irregulars, aleshores aquests, es converteixen en persecució personal. Per tant convidem al senyor Colomer que si te motius fundats (no demagògics) de la seva persecució, doncs que els denuncií, tal i com molts cops el VIC ha fet, i se l'hi ha donat la raó.

Però, lluny del que el senyor colomer afirma........., de moment, el VIC no és soci de govern de CIU, i aquestes declaracions suposen un altre cop fer ús de presumpcions que no es corresponen a la realitat. És cert que hi han hagut converses, i que de ben segur hi hauran, però no és menys cert que de moment no som socis de govern de cap partit, (Tal i com han estat aquests dos partits polítics CIU+PSOE-PSC en el si de l'Ajuntament els darrers 4 anys). Sinó fos així potser haguéssim votat a favor de CIU en l'elecció de l'alcaldessa, però recordem que no va ser així.

En definitiva el que costa diners al ciutadans, és el caciquisme indigne dels seus representants polítics, és l'amiguisme amagat de sempre, i fer-ne de l'autoritat pública un full de ruta pels seus interessos particulars.
Nosaltres, el VIC, seguirem demanant les explicacions que creguem convenients i quan ens les neguin, farem us de les institucions públiques perquè obliguen a donar-les i a exigir la regularitat i fermesa que són necessàries en qualsevol consistori.

Aquest dies s’ha pogut comprovar algunes de les irregularitats ja denunciades pel VIC en la darrera legislatura, p.e.

* Remuneració, sense declarar, a alguns del monitors de les activitats.
* Reiteració en la contractació de tècnics externs (p.e. la candidata número 2 del PSC), mitjançant la reiteració de contractes menors per tal d’eludir la Llei de Contractes de les Administracions.
* Partides comptables totalment exhaurides ( Festes - d’un pressupost de 80.000 € a data 22/6 hi ha comptabilitzat despeses per 105.000€. - Despeses diverses de festes - d’un pressupost de 1.000€ hi ha comptabilitzat despeses per 8.398€,..........)
* I d’altres partides sense utilitzar ( Actuacions Zona Esportiva 65.000€ de pressupost sense utilitzar, i la piscina tancada per manca de manteniment..............)
* Edificis municipals que no compleixen la normativa en matèria d’accessibilitat.
* ...................................

Per tots aquests i d’altres motius, fan imprescindible pel VIC la urgent contractació de les auditories necessàries per tal d’aclarir aquestes i d’altres qüestions, ja denunciades pel nostre grup al llarg de la darrera legislatura (Auditories ja sol·licitades amb data 8 d’octubre de 2003 a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb dates 5 de juliol de 2005 i 5 de setembre de 2006 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya).

Donada la gravetat dels fets i mentre no es depuren responsabilitats Veïns Independents de Cabrils dona per suspeses totes les converses amb CIU, tenint en compte a més que els regidors de l’equip de govern sortint no han despatxat ni han confeccionat cap informe de la situació de les seves regidoríes, no havent estat requerits ha fer-lo fins a la data d'avui.


Alfred Serrano i Mora
President Veïns Independents de Cabrils

3 comentaris:

Anònim ha dit...

He llegit amb atenció Des de el meu punt de vista
Els efectes de la possible ocultació i recurs de casació.
Haurien provocat uns resultats diferents a les eleccions.

Anònim ha dit...

Sr.Serrano

Pot informar als ciutadans quant significa en diners, ..con imposición de las costas al recurrente., i el que ens han costat les minutes de l'advocat en tot aquest procés, inclosa la sentencia ?
D.Morell

VIC ha dit...

Sr. o Sra. Morell
Amb data avui he procedit a sol•licitar a l'Ajuntament còpia de totes les despeses que s'han imputat com a conseqüència de la sentència 1344/2005, posterior recurs de cassació 2002/2006, i costes derivades d’aquest, segons l’auto del Tribunal Suprem.
Tan aviat tingui coneixement l'hi faré saber a traves del nostre blog.

Moltes gràcies per la seva participació en el nostre blog informatiu.

Alfred Serrano

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels