18 de juliol 2007

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT - 19 de juliol de 2007-

Posem a la vostra disposició transcripció literal de la convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament rebuda pel nostre regidor Sr. Alfred Serrano i Mora.

En el punt 6 es donarà compte dels nomenaments de tinents d’alcalde i de les delegacions de competències com conseqüència del Pacte de Govern subscrit pels grups municipals de Convergència i Unió i Veïns Independents de Cabrils.

Un cop celebrat el Ple facilitarem mitjançant el nostre blog el text íntegre de dit acord, acord que s’ha lliurat avui a tots els grups municipals del consistori en compliment d’allò que diu el punt o).- Com a primera demostració de transparència ciutadana, Convergència i Unió (CiU) i Veïns Independents de Cabrils (VIC) faran públic el present document a tots els ciutadans de Cabrils, per tal que coneguin el seu contingut i puguin exigir el seu compliment.

Àrea d’Informació i Participació
Participació Ciutadana

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels