29 d’agost 2009

REFLEXIONS D'UN CIUTADÀ AMOÏNAT PEL FUTUR DE CABRILS

Estem en plena crisis, per molts una crisis econòmica sense precedents, la faula del qual ha estat la mateixa sinergia del sector financer que molts cops no ha assolit la seva fi en buscar i trobar beneficis estratosfèrics per la consecució d’unes rendibilitats molt i potser massa altes.

Però contràriament al sentiment caòtic de desconfiança econòmica sembla ser que la banca espanyola se’n surt prou be al bell mig d’aquesta turbulència, uns opinen que excepcionalment be i d’altres moderadament continguts. Els excessos està clar que es paguen i ara és l’hora d’ajustar els comptes, i tant el sector bancari com els empresaris fan mans i mànigues per ajustar balanços ...

En plena època d’ajustos es parla de congelar el sou dels funcionaris per sota de l’IPC, es parla del tancament d’un nombre espectacular d’oficines bancàries per quadrar plantilles de personal, de reunificacions financeres per encarar amb més força l’avenir d’un futur que per molt que s’hi encaparrin encara no ha donat els primers símptomes dels famosos “Brotes verdes”. El que està clar és que tothom hi pensa... tothom es prepara.... tothom fa números......

Perdoneu..... he dit tothom ? no.....! un petit poblet del maresme sembla no estar envaït per aquesta crisis i els ciutadans d’aquesta vila no en sabíem res de res, aliens a aquesta malastrugança econòmica i com si fóssim el mateix poble de la Galia que es resisteix als embats dels Romans ... nosaltres preferim contractar “gerents” amb un cost insultant en temps de crisi...., incrementar plantilla..., els sous..., i a cops de bestretes i hores extres anem engreixant les malmeses arques municipals .......

Tranquils que no passa res.....! ja ho pagaran els altres....! es dir tots, i cap problema..........ja pujarem els impostos..... Al cap i a la fi ningú ens pot dir res “som la majoria d'esquerres i progressista de Cabrils”.......

Això és el que deu pensar el flamant regidor d’hisenda de la nostra vila (ex director d’una gran entitat financera que si s'ha preparat per a superar la crisi).

Dic això perquè en els assumptes tractats a la sessió del Ple de l’Ajuntament concretament en el punt 3 de l’ordre del dia la seva regidoria, entre altres imprevisions, va proposar i aprovar l'augment de sou per a la seva filla.

Sembla que no va aprendre res desprès del seu pas pel mon financer................

Un ciutadà amoïnat.

26 d’agost 2009

AIXÒ SON FETS I NO PARAULES


Informació dels assumptes tractats a la sessió del Ple de l’Ajuntament.

- CONTINUACIÓ-

Avui continuem comentant parcialment el punt 3 de l’ordre del dia que deia:

- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 5 del Pressupost municipal de 2009, en concret l’Apartat 3r.- que diu:
Suplementar la partida 121.120.00, per un import de 5.371,66 euros, i la partida 121.125.00, per un import de 4.582,78 euros, corresponents a les diferències de retribucions bàsiques i complementàries, respectivament, del Tècnic Mig de Recursos humans (nivell A2), respecte la plaça d’Auxiliar Administrativa que ocupava (nivellC2), amb efectes de l’1 de gener de 2009.

Que ha aprovat el ple amb aquesta proposta de l'alcalde amb el vist i plau del regidor d'hisenda i la resta de l’equip de govern d’esquerres i progressista....?

Doncs entre d’altres “imprevisions” pujar-li el sou a la seva filla (9.954,44 € mes l’any i amb efectes des de l’1 de gener de 2009) ( - és a dir - 711 € més al mes x 14 pagues, amb efectes retroactius al gener 2009), no està malament oi? I això sense cap concurs oposició: Recordem que va ser anomenada a dit com a tècnica de recursos humans (sense concorre a cap concurs de mèrits). (Veure extracte de l’acta del “nomenament a dit).

Ah! i per si no u sabeu - el seu marit, també treballador de l’ajuntament -, - ha estat anomenat recentment representant sindical -, que be oi?

L’un representant sindical, l'altra tècnica de recursos humans i secretària accidental, i el papà, primer tinent d'alcalde i regidor d'hisenda. (Nota: no insinuem res, solament deixem constància d'uns fets).

Tot queda a casa.................


Ah!, per cert: Sabeu com defineix nepotisme el Diccionari de la Real Acadèmia? ho fa així: Desmesurada preferència que alguns donen als seus parents per a les concessions o ocupacions públiques.(aquest és un toc exclusivament cultural)

Continuarà...............


ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

15 d’agost 2009

ASSUMPTES TRACTATS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 28 DE JULIOL


Mitjançant diversos articles que publicarem en dies alterns us farem arribar succintament la informació dels assumptes més importants tractats en el ple ordinari de juliol passat. Si algú requereix una informació més detallada ens ho podeu sol•licitar a través del nostre correu electrònic..

Avui comentarem uns dels apartats del punt 3 de l’ordre del dia que deia: Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 5 del Pressupost municipal de 2009.

Abans de començar, una breu explicació del que vol dir modificació de crèdits: Succintament vol dir, que proposen un augment de les partides pressupostades del pressupost de despeses aprovat definitivament el passat dia 24 de febrer ja que la partida ha quedat esgotada, és a dir s'han gastat o gastaran més del previst..

La partida de comunicació pressupostada inicialment era de 19.200 €, proposant el regidor de des-comunicació un increment de 6.000 € més.

DE VEGADES LA TASCA DE L'OPOSICIÓ ÉS BEN FEIXUGA

No és una exageració i, per a mostra, una proposta de modificació de crèdit que va presentar la Regidoria de Comunicació en l'últim Ple de juliol.

Al tractar-se d'un tema econòmic, li varem donar una especial importància en la seva anàlisi i estudi, per tal de poder treure una opinió el més objectiva possible.

En principi, i per sort, la proposta presentada era molt breu: Tres curts paràgrafs amb un total de vuit escasses línies.

El primer paràgraf diu així: “El pressupost de 2009 es va confeccionar amb una gran austeritat i cobreix el mínim indispensable. No obstant no es pot parlar de l’existència de “comunicació” amb els ciutadans de Cabrils”.

El primer punt és clar i ja ho coneixíem, però el segon punt d'aquest paràgraf “ No obstant no es pot parlar de l’existència de “comunicació” amb els ciutadans de Cabrils.” ens va desorientar i varem preferir continuar l'anàlisi.

Arribem al segon paràgraf: ”Comunicar ha de ser tan natural com respirar: Si no comuniquem, deixem de ser”.

Primera part . “Comunicar ha de ser tan natural com respirar:”

És una opinió o una obvietat ?

Però segueix: “ si hom no respira, deixa de viure”

Això sembla clar: ha de tractar-se d'una al•lusió a una frase de l'Antic Testament amb un significat metafòric important. En principi varem pensar que era un versicle del llibre de Jonàs, quan va ser llançat al mar i empassat per una balena..., però respirava i, per tant seguia viu...repassem els textos i no vam veure res que pogués donar-nos una explicació satisfactòria. Varem repassar també el Eclesiastès, el Cantar dels Càntars i, fins i tot, l'Apocalipsi, per això de “si no comuniquem, deixem de ser”, amb que acaba aquest paràgraf.

Desanimats per no entendre res de res, varem passar al tercer i últim paràgraf: Aquest -amb un grau de culteranisme important- ( diu: proposo una modificació augmentativa, en lloc de proposo un augment, com diem col•loquial i normalment), sembla més intel•ligible, però només ho sembla, perquè demana 6.000 euros per a destinar bàsicament a cobertures gràfiques...i...però sense concretar...

Encara sort que aquesta comunicació és de la Regidoria de Comunicació...perquè més críptica no pots ser, encara que s'obstini el seu autor.

Benvolgut Sr. Regidor de Des-Comunicació: en primer lloc, per favor sigui més planer i comunicatiu en els seus comunicats (valgui la redundància) i, en segon lloc, li donem unes quantes idees per a millorar la comunicació sense cost addicional algun als actuals pressupostos:

Primera.- Donin participació als ciutadans en els Plens Municipals, tal com van prometre quan van aprovar el ROM.

Segona.- Deixin d'utilitzar el Butlletí Municipal com instrument publicitari de l'Equip del Govern i usi'l per a INFORMAR.

Tercera.- Actualitzin i publiquin a la Web de l'Ajuntament les actes dels Plens i de les Juntes de Govern (recentment esborrades) i tota aquella informació útil per al ciutadà. A això se li diu transparència.

Quarta.- Parlin amb la gent abans de.........no després de.........

Cinquena.- Escoltin...(si saben que vol dir escoltar i si la petulància de vostès l'hi permet).

Sisena.- De debò, podríem suggerir-li més coses, però de moment ho deixem aquí, no volem col•lapsar a l'atrafegat regidor de des-comunicació.

Per a una millor interpretació d'aquest comentari, transcrivim literalment la kafkiana proposta de modificació de crèdit del regidor de des-comunicació a que fa referència aquest article.

------------------------------------------------------------------
REGIDORIA DE COMUNICACIÓ.

Proposta de modificació de crèdit,

El pressupost de 2009 es va confeccionar amb una gran austeritat i cobreix el mínim indispensable. No obstant no es pot parlar de l' existència de "comunicació " amb els ciutadans de Cabrils.

Comunicar ha de ser tan natural com respirar: si hom no respira, deixa de viure. Si no comuniquem, deixem de ser.

És per això que proposo una modificació augmentativa del pressupost aprovat per un total de 6.000 euros que es destinaran, bàsicament, a cobertures gràfiques dels actes i a l' aparició i manteniment del diari digital.

MP
Juliol 2009
-----------------------------------------------------------------

Mentrestant i davant tant nivell, que Déu ens agafi confessats............

Continuarà.................


ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels