26 d’agost 2009

AIXÒ SON FETS I NO PARAULES


Informació dels assumptes tractats a la sessió del Ple de l’Ajuntament.

- CONTINUACIÓ-

Avui continuem comentant parcialment el punt 3 de l’ordre del dia que deia:

- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 5 del Pressupost municipal de 2009, en concret l’Apartat 3r.- que diu:
Suplementar la partida 121.120.00, per un import de 5.371,66 euros, i la partida 121.125.00, per un import de 4.582,78 euros, corresponents a les diferències de retribucions bàsiques i complementàries, respectivament, del Tècnic Mig de Recursos humans (nivell A2), respecte la plaça d’Auxiliar Administrativa que ocupava (nivellC2), amb efectes de l’1 de gener de 2009.

Que ha aprovat el ple amb aquesta proposta de l'alcalde amb el vist i plau del regidor d'hisenda i la resta de l’equip de govern d’esquerres i progressista....?

Doncs entre d’altres “imprevisions” pujar-li el sou a la seva filla (9.954,44 € mes l’any i amb efectes des de l’1 de gener de 2009) ( - és a dir - 711 € més al mes x 14 pagues, amb efectes retroactius al gener 2009), no està malament oi? I això sense cap concurs oposició: Recordem que va ser anomenada a dit com a tècnica de recursos humans (sense concorre a cap concurs de mèrits). (Veure extracte de l’acta del “nomenament a dit).

Ah! i per si no u sabeu - el seu marit, també treballador de l’ajuntament -, - ha estat anomenat recentment representant sindical -, que be oi?

L’un representant sindical, l'altra tècnica de recursos humans i secretària accidental, i el papà, primer tinent d'alcalde i regidor d'hisenda. (Nota: no insinuem res, solament deixem constància d'uns fets).

Tot queda a casa.................


Ah!, per cert: Sabeu com defineix nepotisme el Diccionari de la Real Acadèmia? ho fa així: Desmesurada preferència que alguns donen als seus parents per a les concessions o ocupacions públiques.(aquest és un toc exclusivament cultural)

Continuarà...............


ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

7 comentaris:

Anònim ha dit...

Aixi es com diu en zapatero que s'ha d'estaviar diners ?
El pare regidor i la filla treu un bon lloc en la lluita .
OLEE ZAPATERO¡
Aixo no es fet ha mida?

Anònim ha dit...

Aixi es com diu en zapatero que s'ha d'estaviar diners ?
El pare regidor i la filla treu un bon lloc en la lluita .
OLEE ZAPATERO¡
Aixo no es fet a mida?

Anònim ha dit...

Un buen ejemplo para la gente en paro y necesitada.¡Lastima no tener un padre en el ayuntamiento y poder vivir de ..un sueldo ....!

Anònim ha dit...

Señores del VIC parece que os habéis olvidado de la otra “”miembra”” de la familia que también tiene otro carguito.

Pepé

Anònim ha dit...

No piscina ni nada de nada para el pueblo .....,si carguito para la hija y con subida de sueldo porque estamos en crisis .

VIC ha dit...

En reiterades ocasions hem manifestat que des de aquest foro escoltarem idees, propostes, comentaris i arguments que ajudin a millorar l’acció del VIC, però també ens posicionarem clarament en el fet de que no acceptarem comentaris despectius i/o menyspreants cap a les persones, entitats, partits polítics, etc.

Per tant, ens reiterem en el prec a aquells habituals de la desqualificació, ja sigui anònima o identificada, que s'abstinguin d'enviar-nos dits tipus de comentaris ja que com hauran pogut comprovar no son publicats.

Comunicació i Projecció

Anònim ha dit...

acabaran saliendo en sálvame "de luxe"

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels