15 d’agost 2009

ASSUMPTES TRACTATS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 28 DE JULIOL


Mitjançant diversos articles que publicarem en dies alterns us farem arribar succintament la informació dels assumptes més importants tractats en el ple ordinari de juliol passat. Si algú requereix una informació més detallada ens ho podeu sol•licitar a través del nostre correu electrònic..

Avui comentarem uns dels apartats del punt 3 de l’ordre del dia que deia: Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 5 del Pressupost municipal de 2009.

Abans de començar, una breu explicació del que vol dir modificació de crèdits: Succintament vol dir, que proposen un augment de les partides pressupostades del pressupost de despeses aprovat definitivament el passat dia 24 de febrer ja que la partida ha quedat esgotada, és a dir s'han gastat o gastaran més del previst..

La partida de comunicació pressupostada inicialment era de 19.200 €, proposant el regidor de des-comunicació un increment de 6.000 € més.

DE VEGADES LA TASCA DE L'OPOSICIÓ ÉS BEN FEIXUGA

No és una exageració i, per a mostra, una proposta de modificació de crèdit que va presentar la Regidoria de Comunicació en l'últim Ple de juliol.

Al tractar-se d'un tema econòmic, li varem donar una especial importància en la seva anàlisi i estudi, per tal de poder treure una opinió el més objectiva possible.

En principi, i per sort, la proposta presentada era molt breu: Tres curts paràgrafs amb un total de vuit escasses línies.

El primer paràgraf diu així: “El pressupost de 2009 es va confeccionar amb una gran austeritat i cobreix el mínim indispensable. No obstant no es pot parlar de l’existència de “comunicació” amb els ciutadans de Cabrils”.

El primer punt és clar i ja ho coneixíem, però el segon punt d'aquest paràgraf “ No obstant no es pot parlar de l’existència de “comunicació” amb els ciutadans de Cabrils.” ens va desorientar i varem preferir continuar l'anàlisi.

Arribem al segon paràgraf: ”Comunicar ha de ser tan natural com respirar: Si no comuniquem, deixem de ser”.

Primera part . “Comunicar ha de ser tan natural com respirar:”

És una opinió o una obvietat ?

Però segueix: “ si hom no respira, deixa de viure”

Això sembla clar: ha de tractar-se d'una al•lusió a una frase de l'Antic Testament amb un significat metafòric important. En principi varem pensar que era un versicle del llibre de Jonàs, quan va ser llançat al mar i empassat per una balena..., però respirava i, per tant seguia viu...repassem els textos i no vam veure res que pogués donar-nos una explicació satisfactòria. Varem repassar també el Eclesiastès, el Cantar dels Càntars i, fins i tot, l'Apocalipsi, per això de “si no comuniquem, deixem de ser”, amb que acaba aquest paràgraf.

Desanimats per no entendre res de res, varem passar al tercer i últim paràgraf: Aquest -amb un grau de culteranisme important- ( diu: proposo una modificació augmentativa, en lloc de proposo un augment, com diem col•loquial i normalment), sembla més intel•ligible, però només ho sembla, perquè demana 6.000 euros per a destinar bàsicament a cobertures gràfiques...i...però sense concretar...

Encara sort que aquesta comunicació és de la Regidoria de Comunicació...perquè més críptica no pots ser, encara que s'obstini el seu autor.

Benvolgut Sr. Regidor de Des-Comunicació: en primer lloc, per favor sigui més planer i comunicatiu en els seus comunicats (valgui la redundància) i, en segon lloc, li donem unes quantes idees per a millorar la comunicació sense cost addicional algun als actuals pressupostos:

Primera.- Donin participació als ciutadans en els Plens Municipals, tal com van prometre quan van aprovar el ROM.

Segona.- Deixin d'utilitzar el Butlletí Municipal com instrument publicitari de l'Equip del Govern i usi'l per a INFORMAR.

Tercera.- Actualitzin i publiquin a la Web de l'Ajuntament les actes dels Plens i de les Juntes de Govern (recentment esborrades) i tota aquella informació útil per al ciutadà. A això se li diu transparència.

Quarta.- Parlin amb la gent abans de.........no després de.........

Cinquena.- Escoltin...(si saben que vol dir escoltar i si la petulància de vostès l'hi permet).

Sisena.- De debò, podríem suggerir-li més coses, però de moment ho deixem aquí, no volem col•lapsar a l'atrafegat regidor de des-comunicació.

Per a una millor interpretació d'aquest comentari, transcrivim literalment la kafkiana proposta de modificació de crèdit del regidor de des-comunicació a que fa referència aquest article.

------------------------------------------------------------------
REGIDORIA DE COMUNICACIÓ.

Proposta de modificació de crèdit,

El pressupost de 2009 es va confeccionar amb una gran austeritat i cobreix el mínim indispensable. No obstant no es pot parlar de l' existència de "comunicació " amb els ciutadans de Cabrils.

Comunicar ha de ser tan natural com respirar: si hom no respira, deixa de viure. Si no comuniquem, deixem de ser.

És per això que proposo una modificació augmentativa del pressupost aprovat per un total de 6.000 euros que es destinaran, bàsicament, a cobertures gràfiques dels actes i a l' aparició i manteniment del diari digital.

MP
Juliol 2009
-----------------------------------------------------------------

Mentrestant i davant tant nivell, que Déu ens agafi confessats............

Continuarà.................


ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

1 comentari:

Anònim ha dit...

Desconec si aquest senyor, regidor de la comunicació, percep un sou per la seva inefable actuació, si és així, jo el que li proposaria és que s’auto-proposés una modificació diminutiva del seu "salari", això seria lo més decent políticament parlant.
Pepa

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels