31 de desembre 2011

FELIÇ ANY NOU ! ¡FELIZ AÑO NUEVO ¡


Afortunadamente tanto en nuestro Ayuntamiento, como en Cataluña y también en España, los que se autodenominan de izquierdas y progresistas han pasado a la historia, triste historia que ahora nos toca reconducir con injustas medidas de ajustes, ajustes que como siempre no pagarán quienes han basado su política en el despilfarro económico dejando las arcas públicas bajo cero.

A pesar del lastre que nos toca gestionar os deseo en nombre de mi grupo municipal y el mío propio un FELIZ, aunque difícil, AÑO 2012.

Alfredo Serrano i Mora
Portavoz del grupo municipal Veïns Independents de Cabrils


Nota. Por si es de vuestro interés el próximo día 1 de enero a las 16 horas y el día 2 a las 18:30 Maresme TV (Canal Català Maresme) emitirá íntegramente el pleno extraordinario celebrado el pasado día 27 de diciembre.---------------


Afortunadament tant al nostre Ajuntament, com a Catalunya i també a Espanya, els que s'autodenominen d'esquerres i progressistes han passat a la història, trista història que ara ens toca reconduir amb injustes mesures d'ajustos, ajustos que com sempre no pagaran els qui han basat la seva política en el balafiament conòmic deixant les arques públiques sota zero.


Malgrat el llast que ens toca gestionar us desitjo en nom del meu grup municipal i el meu propi un FELIÇ, encara que difícil, ANY 2012.


Alfredo Serrano i Mora
Portaveu del grup municipal Veïns Independents de Cabrils
Nota. Per si és del vostre interès el proper dia 1 de gener a les 16 hores i el dia 2 a les 18:30 Maresme TV (Canal Català Maresme) emetrà íntegrament el ple extraordinari celebrat el passat dia 27 de desembre.

26 de desembre 2011

CONVOCADA SESSIÓ EXTRAODINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT a celebrar aquest dimarts dia 27 de desembre a les 20 hores.


Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió extraordinària i urgent del PLE de l’Ajuntament a celebrar aquest dimarts dia 27 de desembre a les 20 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

Punt 1.-
Ratificar el caràcter urgent de la sessió

Punt 2.- Moció per l’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per l’any 2012 i Bases d’Execució del mateix, que conté el propi de l’Ajuntament, el de l’Organisme Autònom Escola Bressol, el de l’Organisme Autònom Museu Municipal i els estats de previsions de despeses i d’ingressos de la societat mercantil dependent Serveis i Promocions Municipals, S.A.

Punt 3.- Moció per l’aprovació de la modificació per error material del contracte de concessió administrativa per l’execució de les obres i l’explotació d’un complex esportiu amb piscina coberta a Cabrils

Punt 4.- Moció per l’aprovació de la modificació del règim de les sessions plenàries ordinàries

Punt 5.- Moció per l’aprovació de la rescissió del conveni de col·laboració entre el Consorci Digital Mataró – Maresme i l’ajuntament de Cabrils en el marc de la Xarxa Audiovisual del Maresme (XAM)

Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comunicació

22 de desembre 2011

BON NADAL - FELIZ NAVIDAD - JOYEUX NOËL


"La Navidad, misterio de alegría. Alegría, incluso estando lejos de casa, la pobreza del pesebre, la indiferencia del pueblo, la hostilidad del poder. Misterio de alegría a pesar de todo. De este mismo gozo participa la Iglesia, inundada hoy por la luz del Hijo de Dios: las tinieblas jamás podrán apagarla". (Juan Pablo II)


En nombre del grupo municipal que represento os deseo una muy Feliz Navidad.


En nom del grup municipal que represento us desitjo un Bon Nadal

Au nom du groupe municipal que je représente je vous souhaite un très Joyeux Noël.


Alfredo SerranoMora
Portavoz del grupo municipal Veïns Independents de Cabrils

09 de desembre 2011

10 i 11 de desembre al Casc Urbà Fira de Nadal


Vine i fes tradició ! !

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels