31 de desembre 2010

FELIÇ i "DIFERENT" ANY NOU 2011 - FELIZ y "DIFERENTE" AÑO NUEVO 2011

Ja ha passat un any més de foscor, desitjar-vos a tots els lectors del nostre blog informatiu un feliç i "diferent" any nou 2011.

Ya ha pasado un año más de oscuridad, desearos a todos los lectores de nuestro blog informativo un feliz y "diferente" año nuevo 2011.

En nom del grup municipal Veïns Independents de Cabrils

En nombre del grupo municipal Veïns Independents de Cabrils


Alfredo Serrano Mora i Julián Gómez Coll

30 de desembre 2010

CRÒNICA D'UN ALTRE PLE MATINAL.... I MOLT MATINAL


El diari El Punt d'avui publica un breu resum del que va succeir ahir en el ple extraordinari i urgent convocat a les 9 del matí.

Ja és habitual que quan a l'equip de govern i al seu màxim dirigent (l'alcalde titular de les 2 mocions de censura) no els interessa que el poble participi de les seves actuacions, especialment les econòmiques, acostumen a convocar els plens a les 9 del matí.

En el d'ahir van acudir com a públic una exregidora, un militant del PP (curiosament el regidor del PP no va assistir al ple) , el periodista del diari El Punt i el cap de la policia local de Cabrils (no sabem si en hores de treball o utilitzant un dels seus dies de festa)

Com veureu un èxit d'assistència, és el que es pretenia?

Estem preparant el resum de l'esdevingut en dit ple, tan aviat com els nostres regidors ens facilitin les seves intervencions les publicarem com ve sent habitual.

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

28 de desembre 2010

PERSIANILLA MARCA "ACME.... mit....mit...."

Mentre a les Espagnes els trànsfugues van bojos buscant "ande estará mi voto" en els Cabriles dels progressistes i dels presumptament.... aprofitats van buscant com a bojos "QUIEN SABE ANDE" ESTARÁ LA MEVA "PERSIANILLA" MARCA "ACME mit.... mit...."

Capisci ????????????????

ÀREA PERSIANIL
Mit.... mit....

PLE EXTRAORDINARI I URGENT DEMÀ DIMECRES DIA 29 DE DESEMBRE


VA DE DEBÒ - NO ÉS CAP INOCENTADA - ÉS QUE ELS HA AGAFAT LA PRESSA I A ÚLTIMA HORA "CORRE CORRE QUE TE PILLO". Els pressupostos s'han d'aprovar al setembre i no l'últim dia laborable de l'any. És el que passa per tenir un govern municipal "tripartit"....
--- --- ---
Posem a la vostre disposició convocatòria de la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament a celebrar demà dimecres dia 29 de desembre a les 09:00 hores del matí a la sala de plens de l’Ajuntament amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.-
Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria

2.- Proposta d’aprovació definitiva del projecte d’obres per a la construcció d’un pavelló doble poliesportiu

3.- Aprovació definitiva de la modificació del nomenclàtor i numeració dels carrers del municipi de Cabrils

4.- Proposta d’aprovació de la modificació del pressupost núm. 14/2010

5.- Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General de 2011, integrat pel de la Corporació, l’Organisme Autònom Escola Bressol, l’Organisme Autònom Museu Municipal i la Societat Mercantil Serveis i Promocions Municipals, S.A., així com de la plantilla de personal de l’Ajuntament i de l’Organisme Autònom Escola Bressol

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

27 de desembre 2010

"RESIDUS" ELECTORALS


En èpoques electorals acostuma a succeir sempre el mateix, la primera nit "fotitos" dels candidats enganxant els seus "cartelitos" deixant sembrat el poble de propaganda. Fins a aquí res a dir. Però resulta que després "alguns" no se’n recorden de deixar nets els espais "ocupats"

I per a mostra un botó: Aquest era l'aspecte d'una part de Cabrils no fa molts dies….
fins que un ciutadà del nostre poble es va veure obligat a manifestar la seva queixa en un mitjà de comunicació... i o casualitat al poc temps tots a córrer i a netejar !!!I això és el que encara queda de l'extinta campanya electoral i que s'ha convertit en brutícia i falta de respecte als ciutadans.

És de rebut que s'hagin d'utilitzar fons públics per "netejar" el que els partits "causants" semblen incapaços de netejar?

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació ciutadana

19 de desembre 2010

CONVOCATÒRIA PUBLICA PER A L’ELECCIÓ PLENÀRIA DEL JUTGE DE PAU TITULAR DE CABRILS


Informar-vos que amb data 16 de desembre la Diputació de Barcelona xarxa de municipis, en el seu Butlletí Oficial de la Província publica l’obertura de convocatòria pública, per a l’elecció plenària del esmentat càrrec per un període de quatre anys.

Les persones interessades poden presentar la corresponent sol•licitud davant l’Alcaldia, d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratius comú, juntament amb el seu “currículum vitae”, fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat i, declaració jurada de capacitat i compatibilitat, dins el període de vint dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Som del parer que amb l'objectiu de fomentar la participació de tots els ciutadans en els afers públics, tenint en compte que aquest es un càrrec amb una responsabilitat prou important perquè qui ho ocupi no estigui vinculat a interessos que puguin entorpir la seva funció, des de Veïns Independents de Cabrils us animen a presentar les vostres candidatures.


ÀREA d’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació ciutadana

16 de desembre 2010

SEMBLA INCREÏBLE? ....... DONCS ÉS VERITAT!!!!


Us mostrem una altra prova gràfica de la incompetència, que per desgràcia per als ciutadans, impera en part de la classe política que ens governa.

Visualitzant les fotos i les filmacions podreu comprovar l'existència d'un pou tapat segons el nostre parer en unes condicions de forma deplorable i negligent

La policia local, amb bon criteri, i complint amb la seva obligació senyalitza la zona amb la corresponent cinta policial i procedeix a donar trasllat a l’ajuntament de la perillositat de la zona. Fins a aquí correcte. Però ens preguntem!

---- Qui ha estat l'inútil i irresponsable que va tapar la boca del pou amb branques seques?

Sembla ser, que com a conseqüència d'un reportatge televisiu en el que el nostre portaveu va denunciar aquesta perillosa i negligent situació, "algú ha tirat pel dret" o millor dit "algú ha tirat terra pel damunt" i on hi havia un pou..... ja no hi ha pou….increïble!

Una altra mostra més de la incompetència, sumada aquesta vegada, a la desídia que podria haver ocasionat un greu accident. I com sempre "ningú és fa responsable"

"Amb tanta incompetència no se supera una crisi" ---- Es genera!!!

Així ens va!

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

13 de desembre 2010

ÉS DE REBUT QUE LA FAÇANA DE L'AJUNTAMENT PRESENTI AQUESTA IMATGE TAN DEPLORABLE....ELÈCTRICAMENT PARLANT...?


Sabies que l'equip de govern (els de esquerres i progressistes) van aprovar en el ple del 22 de desembre de 2009 l'adjudicació a una empresa externa del contracte de gestió del servei públic de manteniment de l’enllumenat públic i els equipaments municipals per un import de 1.474.592 euros.

Sabeu qui pagarà aquesta desproporcionada inversió....?

En el decurs del mateix ple la regidora socialista va dir que "dins d’aquest contracte no només es fa una externalització del servei subrogant dos persones de la brigada municipal, sinó que també es fa una inversió molt important en l’enllumenat públic del municipi....".... Ja ho veiem, queda ben clar que “la inversió molt important” s'ha oblidat de la façana de l'ajuntament.....

Deia la regidora socialista en la mateixa sessió que "el manteniment serà correctiu, realitzant les reparacions que calgui, i preventiu, realitzant els canvis necessaris per tal d’evitar avaries...."...Déu n'hi do lo de preventiu....com es nota que no trepitgen gaire l’ajuntament.....

En el nostre article del 27 de novembre us mostràvem unes fotos que parlen per si soles....o és que es tracta de l'aplicació del que diu la regidora socialista venent-nos les excel•lències del contracte en el seu apartat de lo preventiu i correctiu....?

Si intenteu consultar a la pàgina web de l'ajuntament tota la informació en relació a aquest desproporcionat contracte us trobareu....com sempre....amb la manca de transparència.....

La pregunta que ens tornem a fer és.... Qui controla al controlador?

Continuarem informant

ÀREA d’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

02 de desembre 2010

SANCIONEN AMB 2.000 euros A l'AJUNTAMENT DE CABRILS


CRÒNICA D'UN ALTRE PLE SURREALISTA (I part)

El passat 25 de novembre es va celebrar un altre dels plens surrealistes presidits per l’alcalde socialista (sobrevingut) de Cabrils

Punt 1.- Aprovació l’acta de la sessió plenària ordinària de data 30 de setembre de 2010

Per començar, l'alcalde va sotmetre al ple l'aprovació de l'acta del ple ordinari celebrat el 30 de setembre...i oh sorpresa! no es va poder aprovar perquè li faltaven les pàgines parells......sí sí solament havien copiat les pàgines imparelles, i com sempre, només els regidors del VIC s'havien llegit l'acta adonant-se de l’errada. Resultat final, com que faltaven 32 fulles de l'acta, no es va poder aprovar-la deixant-ho per al proper ple.

Fem memòria del cost econòmic dels funcionaris que donen suport a l'alcalde en aquests temes...? Solament us recordarem el del famós i controvertit "ex-secretari cessat" actualment lletrat "amb funcions complementàries de gerent" .... 76.234 euros/any. Així afronten la crisi els socialistes de Cabrils, anomenant càrrecs a dit que després hem de pagar tots els ciutadans.

Punt 9.-
Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

L’INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL DE BARCELONA SANCIONA AMB 2.000 EUROS A l'AJUNTAMENT DE CABRILS

Sorpresa sorpresa
, llegint l'acta de la junta de govern de data 27 de setembre ens trobem amb l'esbiaixat relat dels fets que han provocat que la l’Inspecció de Treball i Seguretat Social de Barcelona hagi sancionat a l'ajuntament de Cabrils amb 2.000 euros per no haver declarat conforme a llei a la treballadora del jugat de pau de Cabrils.

Diu l’alcalde en la seva exposició dels fets que : Consultat amb el despatx jurídic que assessora a l’Ajuntament en temes jurídics i laborals, es va creure convenient no presentar escrit d’al•legacions a dita proposta sancionadora, ja que els fets descrits no eren susceptibles de ser rebatuts i la proposta de sanció era sensiblement inferior a l’imposada habitualment per fets similars.

Davant aquesta estranya explicació ens preguntem si aquest despatx jurídic que assessora a l'ajuntament no els havia informat de la irregular forma d'actuar davant la contractació d'aquesta treballadora, fet tantes vegades denunciat pel nostre grup municipal i ignorat per l'alcalde i els seus assessors contractats a preu d'or ?

Altra pregunta que ens fem és, perquè han esperat a que CCOO interposes una denúncia dels fets quan el nostre grup porta més de cinc anys requerint-li a l'alcalde que resolgués aquesta i altres irregularitats, especialment en el tema de la contractació de personal ?

És imprescindible recordar que fins i tot la Direcció general d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya va haver de denunciar-los via interposició d'un recurs contenciós administratiu contra l'ajuntament per la contractació del secretari interventor de forma no ajustada a dret.

Per si voleu consultar alguns dels antecedents us adjuntem links dels nostres articles així com de les informacions recollides pel diari El Punt.

Article del 15 novembre 2008.- Comissió Especial de Comptes
El Punt 0811/2009 El VIC acusa el govern de Cabrils de fer pagaments a proveïdors de la Mostra Gastronòmica sense factura

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels