02 de desembre 2010

SANCIONEN AMB 2.000 euros A l'AJUNTAMENT DE CABRILS


CRÒNICA D'UN ALTRE PLE SURREALISTA (I part)

El passat 25 de novembre es va celebrar un altre dels plens surrealistes presidits per l’alcalde socialista (sobrevingut) de Cabrils

Punt 1.- Aprovació l’acta de la sessió plenària ordinària de data 30 de setembre de 2010

Per començar, l'alcalde va sotmetre al ple l'aprovació de l'acta del ple ordinari celebrat el 30 de setembre...i oh sorpresa! no es va poder aprovar perquè li faltaven les pàgines parells......sí sí solament havien copiat les pàgines imparelles, i com sempre, només els regidors del VIC s'havien llegit l'acta adonant-se de l’errada. Resultat final, com que faltaven 32 fulles de l'acta, no es va poder aprovar-la deixant-ho per al proper ple.

Fem memòria del cost econòmic dels funcionaris que donen suport a l'alcalde en aquests temes...? Solament us recordarem el del famós i controvertit "ex-secretari cessat" actualment lletrat "amb funcions complementàries de gerent" .... 76.234 euros/any. Així afronten la crisi els socialistes de Cabrils, anomenant càrrecs a dit que després hem de pagar tots els ciutadans.

Punt 9.-
Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

L’INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL DE BARCELONA SANCIONA AMB 2.000 EUROS A l'AJUNTAMENT DE CABRILS

Sorpresa sorpresa
, llegint l'acta de la junta de govern de data 27 de setembre ens trobem amb l'esbiaixat relat dels fets que han provocat que la l’Inspecció de Treball i Seguretat Social de Barcelona hagi sancionat a l'ajuntament de Cabrils amb 2.000 euros per no haver declarat conforme a llei a la treballadora del jugat de pau de Cabrils.

Diu l’alcalde en la seva exposició dels fets que : Consultat amb el despatx jurídic que assessora a l’Ajuntament en temes jurídics i laborals, es va creure convenient no presentar escrit d’al•legacions a dita proposta sancionadora, ja que els fets descrits no eren susceptibles de ser rebatuts i la proposta de sanció era sensiblement inferior a l’imposada habitualment per fets similars.

Davant aquesta estranya explicació ens preguntem si aquest despatx jurídic que assessora a l'ajuntament no els havia informat de la irregular forma d'actuar davant la contractació d'aquesta treballadora, fet tantes vegades denunciat pel nostre grup municipal i ignorat per l'alcalde i els seus assessors contractats a preu d'or ?

Altra pregunta que ens fem és, perquè han esperat a que CCOO interposes una denúncia dels fets quan el nostre grup porta més de cinc anys requerint-li a l'alcalde que resolgués aquesta i altres irregularitats, especialment en el tema de la contractació de personal ?

És imprescindible recordar que fins i tot la Direcció general d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya va haver de denunciar-los via interposició d'un recurs contenciós administratiu contra l'ajuntament per la contractació del secretari interventor de forma no ajustada a dret.

Per si voleu consultar alguns dels antecedents us adjuntem links dels nostres articles així com de les informacions recollides pel diari El Punt.

Article del 15 novembre 2008.- Comissió Especial de Comptes
El Punt 0811/2009 El VIC acusa el govern de Cabrils de fer pagaments a proveïdors de la Mostra Gastronòmica sense factura

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

1 comentari:

Anònim ha dit...

¡QUE BARBARIDAD NO SALIMOS DE UNA Y NOS METEMOS EN OTRA, LAS INCOMPETENCIAS DEL ILMO. DAN PARA ESCRIBIR UN BEST SELLER!

Yo también estuve en el pleno en el que se comunicó que al Ayto. de Cabrils se le había impuesto una sanción de 2000€ por no haber dado de alta en la seguridad social a una trabajadora con más de 20 años trabajando en el juzgado de paz, motivo por el cual, “se estaba defraudando a la seguridad social" sanción muy baja por cierto, pues si hubiese sido una empresa privada, (SE LE CAE EL PELO COMO VULGARMENTE SE DICE)
Lo surrealista del caso es que con el CINISMO QUE CARACTERTIZA AL ILMO. Y SIN QUE SE LE CAIGA LA CARA DE VERGUENZA, PRETENDE MATAR AL MENSAJERO. Es decir se atreve a manifestar que es impresentable que unos representantes de los trabajadores denuncien a otro/a trabajador/a.
Lo impresentable es que un "ALCALDE con antecedentes de TRANSFUGUISMO" de clases de ética, en primer lugar "ILMO. señor alcalde" hay que dar ejemplo pues estamos hablando de la ADMÓN PÚBLICA CON MAYÚSCULAS y no de su cortijo particular, se hizo la denuncia cuando tuvimos conocimiento de lo que ocurría, especialmente cuando la anterior "SECRETARIA CON MAYUSCULAS", A LA CUAL VD. Y SUS ADLATERES DEL GOBIERNO PRESUNTAMENTE LA HICIERON RENUNCIAR DESPUES DE HUMILLARLA TODO LO QUE PUDIERON LLEGANDOLE A REBAJAR EL SUELDO EN UN "66%" (para colocar a dedo a la hija del regidor de hacienda y primer teniente de alcalde con un sobresueldo de casi 14000€ anuales sumándole los casi10000€ también anuales por hacer de "TECNICA DE RECURSOS xxHUMANOS", EN RESUMIDAS CUENTAS QUE PASÓ DE 20000€ BRUTOS APROXIMADAMENTE A 45000€ BRUTOS POR ARTE DE BIRLIBIRLOQUE.
ILMO. VD. SABE QUE NO SOLO SE INTERPUSO DENUNCIA CONTRA ESTA PERSONA QUE LLEVABA MAS DE 20 AÑOS TRABAJANDO EN EL JUZGADO DE PAZ, NO HABIENDO SIDO DADA DE ALTA A LA SEGURIDAD SOCIAL, ADEMÁS DE OCUPAR UNA PLAZA DE FORMA NO LEGAL MIENTRAS TRABAJABA EN OTRA ADMINISTRACIÓN A TIEMPÒ COMPLETO QUITANDOLE EL PUESTO DE TRABAJO A OTRA PERSONA, COSA QUE AHORA NO OCURRE.
Como he comentado antes hay más personas denunciadas por parecidas irregularidades, y tarde o temprano sabremos el coste que ha supuesto su forma de actuar, bordeando a mí entender la legalidad, como así se ha demostrado con esta sanción especialmente en materia de contratación de personal.
ALGUN DÍA NO MUY LEJANO LE HARAN RENDIR CUENTAS DEL COSTE ECONÓMICO QUE HA OCASIONADO AL PUEBLO DE CABRILS.

"CIUDADANOS DE CABRILS QUEDAN 5 MESES PARA QUE ACABE LA PESADILLA"

Vicente Velaz

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels