26 de gener 2009

LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA JA HA INICIAT LA FISCALITZACIÓ PUNTUAL DE L’AJUNTAMENT (Exercici 2004)

Continuant amb la nostra línea de transparència informativa i com continuació a la nostra gestió de control i fiscalització de la gestió del govern del nostre ajuntament, us informem que la Sindicatura de Comptes ja va designar a una Lletrada dels Serveis Jurídics i a una auditora per a procedir a la fiscalització puntual, ja iniciada, de determinats procediments d’atorgament de subvencions i de contractació de subministraments i serveis corresponents a l’exercici 2004 entre d'altres temes.

Fent memòria, dir-vos que
aquesta fiscalització ve motivada per la nostra sol·licitud de data 23 de juny de 2005 davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya de que portessin a terme un informe de fiscalització de les disconformitats denunciades pel nostre grup municipal en relació a les Comptes Generals de l'Ajuntament de Cabrils de l’any 2004, amb l’únic objectiu de conèixer si aquestes pràctiques i utilització dels fons públic eren ajustades a dret i amb un tractament comptable ortodox, ja que l’alcalde sempre s’ha negat a debatre sobre aquestes qüestions, limitant-se a aplicar “la seva majoria”, en aquesta ocasió amb els de "convèniencia i des-unió" dels Perez i Morales, per tal de no donar resposta a les nostres legitimes al·legacions i/o suggeriments.

Resumint-les, ens basaven tal com hem fet en anys posteriors, en l’atorgament de subvencions amb flagrant incompliment de la Llei de subvencions i del propi Reglament Municipal, no fa falta comentar, "qui eren sempre els agraciats", és a dir les subvencions s’atorgaven com vulgarment es diu "a dit", lògicament sense efectuar la corresponent convocatòria pública, vulnerant conseqüentment el principi de publicitat i concurrència.

Manifestàvem també la nostra disconformitat amb la forma de contractar a diferents assessors, (jurídic..... arquitecte..... enginyer/a...... pseudo-historiador..... familiars......etc. etc.....)

També la nostra disconformitat per la "manca d’un inventari de propietats municipals", i per últim el finançament per part de l’ajuntament d’un festival de música que de forma totalment irregular la totalitat de la recaptació fou ingressada"presumptament" per la societat "privada", amb el greuge comparatiu de que els socis de dita societat gaudien d’un descompte d’un 50% sobre el preu del concert, mentre que la resta dels ciutadans "no socis" pagaven el preu íntegre.

Si voleu refrescar-vos la memòria
consulteu el blog i veureu que en els anys posteriors "l’actuació de l’alcalde de les mocions de censura" ha continuat igual, és la "Llei de la Moció” que sempre troba companys de viatge en aquesta fugida cap a endavant i que irremediablement està duent a Cabrils a l’últim lloc dels pobles del Maresme en equipaments, accessibilitat, transport, transparència, rigor, participació... etc. etc etc......

Per tal de comprovar les versions de cadascú fora interessant que li
doneu un cop d’ull a l’article del diari El Punt d’aquelles dates.

Continuarem informat.
ÀREA ECONÓMICAControl Pressupostari

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels