31 de desembre 2010

FELIÇ i "DIFERENT" ANY NOU 2011 - FELIZ y "DIFERENTE" AÑO NUEVO 2011

Ja ha passat un any més de foscor, desitjar-vos a tots els lectors del nostre blog informatiu un feliç i "diferent" any nou 2011.

Ya ha pasado un año más de oscuridad, desearos a todos los lectores de nuestro blog informativo un feliz y "diferente" año nuevo 2011.

En nom del grup municipal Veïns Independents de Cabrils

En nombre del grupo municipal Veïns Independents de Cabrils


Alfredo Serrano Mora i Julián Gómez Coll

30 de desembre 2010

CRÒNICA D'UN ALTRE PLE MATINAL.... I MOLT MATINAL


El diari El Punt d'avui publica un breu resum del que va succeir ahir en el ple extraordinari i urgent convocat a les 9 del matí.

Ja és habitual que quan a l'equip de govern i al seu màxim dirigent (l'alcalde titular de les 2 mocions de censura) no els interessa que el poble participi de les seves actuacions, especialment les econòmiques, acostumen a convocar els plens a les 9 del matí.

En el d'ahir van acudir com a públic una exregidora, un militant del PP (curiosament el regidor del PP no va assistir al ple) , el periodista del diari El Punt i el cap de la policia local de Cabrils (no sabem si en hores de treball o utilitzant un dels seus dies de festa)

Com veureu un èxit d'assistència, és el que es pretenia?

Estem preparant el resum de l'esdevingut en dit ple, tan aviat com els nostres regidors ens facilitin les seves intervencions les publicarem com ve sent habitual.

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

28 de desembre 2010

PERSIANILLA MARCA "ACME.... mit....mit...."

Mentre a les Espagnes els trànsfugues van bojos buscant "ande estará mi voto" en els Cabriles dels progressistes i dels presumptament.... aprofitats van buscant com a bojos "QUIEN SABE ANDE" ESTARÁ LA MEVA "PERSIANILLA" MARCA "ACME mit.... mit...."

Capisci ????????????????

ÀREA PERSIANIL
Mit.... mit....

PLE EXTRAORDINARI I URGENT DEMÀ DIMECRES DIA 29 DE DESEMBRE


VA DE DEBÒ - NO ÉS CAP INOCENTADA - ÉS QUE ELS HA AGAFAT LA PRESSA I A ÚLTIMA HORA "CORRE CORRE QUE TE PILLO". Els pressupostos s'han d'aprovar al setembre i no l'últim dia laborable de l'any. És el que passa per tenir un govern municipal "tripartit"....
--- --- ---
Posem a la vostre disposició convocatòria de la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament a celebrar demà dimecres dia 29 de desembre a les 09:00 hores del matí a la sala de plens de l’Ajuntament amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.-
Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria

2.- Proposta d’aprovació definitiva del projecte d’obres per a la construcció d’un pavelló doble poliesportiu

3.- Aprovació definitiva de la modificació del nomenclàtor i numeració dels carrers del municipi de Cabrils

4.- Proposta d’aprovació de la modificació del pressupost núm. 14/2010

5.- Proposta d’aprovació inicial del Pressupost General de 2011, integrat pel de la Corporació, l’Organisme Autònom Escola Bressol, l’Organisme Autònom Museu Municipal i la Societat Mercantil Serveis i Promocions Municipals, S.A., així com de la plantilla de personal de l’Ajuntament i de l’Organisme Autònom Escola Bressol

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

27 de desembre 2010

"RESIDUS" ELECTORALS


En èpoques electorals acostuma a succeir sempre el mateix, la primera nit "fotitos" dels candidats enganxant els seus "cartelitos" deixant sembrat el poble de propaganda. Fins a aquí res a dir. Però resulta que després "alguns" no se’n recorden de deixar nets els espais "ocupats"

I per a mostra un botó: Aquest era l'aspecte d'una part de Cabrils no fa molts dies….
fins que un ciutadà del nostre poble es va veure obligat a manifestar la seva queixa en un mitjà de comunicació... i o casualitat al poc temps tots a córrer i a netejar !!!I això és el que encara queda de l'extinta campanya electoral i que s'ha convertit en brutícia i falta de respecte als ciutadans.

És de rebut que s'hagin d'utilitzar fons públics per "netejar" el que els partits "causants" semblen incapaços de netejar?

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Participació ciutadana

19 de desembre 2010

CONVOCATÒRIA PUBLICA PER A L’ELECCIÓ PLENÀRIA DEL JUTGE DE PAU TITULAR DE CABRILS


Informar-vos que amb data 16 de desembre la Diputació de Barcelona xarxa de municipis, en el seu Butlletí Oficial de la Província publica l’obertura de convocatòria pública, per a l’elecció plenària del esmentat càrrec per un període de quatre anys.

Les persones interessades poden presentar la corresponent sol•licitud davant l’Alcaldia, d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratius comú, juntament amb el seu “currículum vitae”, fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat i, declaració jurada de capacitat i compatibilitat, dins el període de vint dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Som del parer que amb l'objectiu de fomentar la participació de tots els ciutadans en els afers públics, tenint en compte que aquest es un càrrec amb una responsabilitat prou important perquè qui ho ocupi no estigui vinculat a interessos que puguin entorpir la seva funció, des de Veïns Independents de Cabrils us animen a presentar les vostres candidatures.


ÀREA d’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació ciutadana

16 de desembre 2010

SEMBLA INCREÏBLE? ....... DONCS ÉS VERITAT!!!!


Us mostrem una altra prova gràfica de la incompetència, que per desgràcia per als ciutadans, impera en part de la classe política que ens governa.

Visualitzant les fotos i les filmacions podreu comprovar l'existència d'un pou tapat segons el nostre parer en unes condicions de forma deplorable i negligent

La policia local, amb bon criteri, i complint amb la seva obligació senyalitza la zona amb la corresponent cinta policial i procedeix a donar trasllat a l’ajuntament de la perillositat de la zona. Fins a aquí correcte. Però ens preguntem!

---- Qui ha estat l'inútil i irresponsable que va tapar la boca del pou amb branques seques?

Sembla ser, que com a conseqüència d'un reportatge televisiu en el que el nostre portaveu va denunciar aquesta perillosa i negligent situació, "algú ha tirat pel dret" o millor dit "algú ha tirat terra pel damunt" i on hi havia un pou..... ja no hi ha pou….increïble!

Una altra mostra més de la incompetència, sumada aquesta vegada, a la desídia que podria haver ocasionat un greu accident. I com sempre "ningú és fa responsable"

"Amb tanta incompetència no se supera una crisi" ---- Es genera!!!

Així ens va!

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

13 de desembre 2010

ÉS DE REBUT QUE LA FAÇANA DE L'AJUNTAMENT PRESENTI AQUESTA IMATGE TAN DEPLORABLE....ELÈCTRICAMENT PARLANT...?


Sabies que l'equip de govern (els de esquerres i progressistes) van aprovar en el ple del 22 de desembre de 2009 l'adjudicació a una empresa externa del contracte de gestió del servei públic de manteniment de l’enllumenat públic i els equipaments municipals per un import de 1.474.592 euros.

Sabeu qui pagarà aquesta desproporcionada inversió....?

En el decurs del mateix ple la regidora socialista va dir que "dins d’aquest contracte no només es fa una externalització del servei subrogant dos persones de la brigada municipal, sinó que també es fa una inversió molt important en l’enllumenat públic del municipi....".... Ja ho veiem, queda ben clar que “la inversió molt important” s'ha oblidat de la façana de l'ajuntament.....

Deia la regidora socialista en la mateixa sessió que "el manteniment serà correctiu, realitzant les reparacions que calgui, i preventiu, realitzant els canvis necessaris per tal d’evitar avaries...."...Déu n'hi do lo de preventiu....com es nota que no trepitgen gaire l’ajuntament.....

En el nostre article del 27 de novembre us mostràvem unes fotos que parlen per si soles....o és que es tracta de l'aplicació del que diu la regidora socialista venent-nos les excel•lències del contracte en el seu apartat de lo preventiu i correctiu....?

Si intenteu consultar a la pàgina web de l'ajuntament tota la informació en relació a aquest desproporcionat contracte us trobareu....com sempre....amb la manca de transparència.....

La pregunta que ens tornem a fer és.... Qui controla al controlador?

Continuarem informant

ÀREA d’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

02 de desembre 2010

SANCIONEN AMB 2.000 euros A l'AJUNTAMENT DE CABRILS


CRÒNICA D'UN ALTRE PLE SURREALISTA (I part)

El passat 25 de novembre es va celebrar un altre dels plens surrealistes presidits per l’alcalde socialista (sobrevingut) de Cabrils

Punt 1.- Aprovació l’acta de la sessió plenària ordinària de data 30 de setembre de 2010

Per començar, l'alcalde va sotmetre al ple l'aprovació de l'acta del ple ordinari celebrat el 30 de setembre...i oh sorpresa! no es va poder aprovar perquè li faltaven les pàgines parells......sí sí solament havien copiat les pàgines imparelles, i com sempre, només els regidors del VIC s'havien llegit l'acta adonant-se de l’errada. Resultat final, com que faltaven 32 fulles de l'acta, no es va poder aprovar-la deixant-ho per al proper ple.

Fem memòria del cost econòmic dels funcionaris que donen suport a l'alcalde en aquests temes...? Solament us recordarem el del famós i controvertit "ex-secretari cessat" actualment lletrat "amb funcions complementàries de gerent" .... 76.234 euros/any. Així afronten la crisi els socialistes de Cabrils, anomenant càrrecs a dit que després hem de pagar tots els ciutadans.

Punt 9.-
Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

L’INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL DE BARCELONA SANCIONA AMB 2.000 EUROS A l'AJUNTAMENT DE CABRILS

Sorpresa sorpresa
, llegint l'acta de la junta de govern de data 27 de setembre ens trobem amb l'esbiaixat relat dels fets que han provocat que la l’Inspecció de Treball i Seguretat Social de Barcelona hagi sancionat a l'ajuntament de Cabrils amb 2.000 euros per no haver declarat conforme a llei a la treballadora del jugat de pau de Cabrils.

Diu l’alcalde en la seva exposició dels fets que : Consultat amb el despatx jurídic que assessora a l’Ajuntament en temes jurídics i laborals, es va creure convenient no presentar escrit d’al•legacions a dita proposta sancionadora, ja que els fets descrits no eren susceptibles de ser rebatuts i la proposta de sanció era sensiblement inferior a l’imposada habitualment per fets similars.

Davant aquesta estranya explicació ens preguntem si aquest despatx jurídic que assessora a l'ajuntament no els havia informat de la irregular forma d'actuar davant la contractació d'aquesta treballadora, fet tantes vegades denunciat pel nostre grup municipal i ignorat per l'alcalde i els seus assessors contractats a preu d'or ?

Altra pregunta que ens fem és, perquè han esperat a que CCOO interposes una denúncia dels fets quan el nostre grup porta més de cinc anys requerint-li a l'alcalde que resolgués aquesta i altres irregularitats, especialment en el tema de la contractació de personal ?

És imprescindible recordar que fins i tot la Direcció general d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya va haver de denunciar-los via interposició d'un recurs contenciós administratiu contra l'ajuntament per la contractació del secretari interventor de forma no ajustada a dret.

Per si voleu consultar alguns dels antecedents us adjuntem links dels nostres articles així com de les informacions recollides pel diari El Punt.

Article del 15 novembre 2008.- Comissió Especial de Comptes
El Punt 0811/2009 El VIC acusa el govern de Cabrils de fer pagaments a proveïdors de la Mostra Gastronòmica sense factura

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

27 de novembre 2010

HO HAN ACONSEGUIT ALTRA VEGADA .... i VAN....!!!


- HAN TORNAT A SUPERAR-SE EN LA DEMOSTRACIÓ DIÀRIA DEL SEU GRAU MÀXIM D'INCOMPETÈNCIA!!! .... O EN AQUEST CAS ES TRACTA DE PREPOTÈNCIA? (La calle es mía...y els arbres tambè....)

Dèiem en el darrer article que “El problema d'aquests polítics no és la incompetència de la que fan gala, sinó que s'esforcen dia a dia a viure per demostrar-ho i per a mostra un botó……"

Doncs aquí teniu "un altre botó de mostra" - Han substituït per corda el filferro amb el que lligaven "els endolls"….. QUE TAMPOC HO PERMET L'ORDENANÇA!!! (Article de l'ordenança)
Clicant aquí podreu comprovar com - en plena campanya electoral de l'any 2003 - l'alcalde va utilitzar l'ordenança que ara incompleix per coartar la llibertat d'expressió a un grup municipal "que li molestava".
I per arrodonir "la feina" van i lliguen als arbres els plafons de propaganda electoral amb cadenes.- ....INSUPERABLE!!!

I ara ve el més bo, com que s'havien deixat un arbre lliure....... VAN I LI CLAVEN UN ALTAVEU !!!


NOTA: En l'últim ple ordinari l'alcalde socialista de Cabrils va manifestar el seu desgrat amb les informacions que publiquem en el nostre blog, acusant al nostre grup de que amb els nostres articles faltàvem al respecte, que segons ell les informacions que aboquen són insults, acusant-nos també de que generem crispació, etc. etc.

Doncs bé nosaltres considerem que lo que és un insult a la intel•ligència és que una persona que ha promogut, encapçalat i orquestrat dues mocions de censura vagi ara d'ofès.

És de tots conegut que la transparència dels grups "d'esquerres i progressistes segons ells" que formen el govern de la segona moció de censura, brilla per la seva absència, solament cal consultar les seves webs.
Nosaltres els recomanem una atenta lectura del Principio de Peter, que entre d’altres qüestions diu "En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia"

Encara que els pesi continuarem informant escrita i gràficament, amb o sense humor, en funció dels temes a tractar.

Proper article: Informació del tractat i comentat en l'últim ple ordinari

ÀREA d’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

24 de novembre 2010

ATENCIÓ CONDUCTORS !!! .... A partir de demà, a Cabrils, canvis importants en les sancions de circulació.....

Una imatge - altra més - val més que mil paraules…………

Serà una altra modalitat de multa coercitiva….o....senzillament són les noves llums i ornamentacions de Nadal ( Serà perquè son d'esquerres i progressistes -presumptament- i són poc inclinats a penjar qualsevol signe tradicional? )

ÀREA INSTITUCIONAL
Subsecció del bon humor (i que duri....amb la que ens està caient....)

PLE ORDINARI – Aquest dijous 25 de novembre a les 9 de la nit.

Posem a la vostre disposició convocatòria de la sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament a celebrar aquest dijous dia 25 de novembre a les 21 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 30 de setembre de 2010 i de les actes de les sessions extraordinàries de data 28 d’octubre de 2010 i 2 de novembre de 2010.

2.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació núm. 12/2010 del pressupost municipal vigent.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació núm. 13/2010 del pressupost municipal vigent.

4.- Dictamen que proposa l’aprovació de la concertació d’una operació de crèdit amb la Caixa d’Estalvis Laietana per finançar l’actuació “Complex Esportiu Municipal”.

5.- Dictamen que proposa l’aprovació definitiva de l’Ordenança general de sorolls del municipi de Cabrils.

6.- Dictamen que proposa l’oposició al projecte de ronda del Baix Maresme, paral•lela a l’autopista C-32 entre Montgat i la Ronda de Mataró.

7.- Dictamen que proposa la condemna a la intervenció militar del regne del Marroc a la ciutat de Al-Aaiún al Sàhara Occidental ocupat.

8.- Mocions

9.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

10.- Precs i preguntes

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

22 de novembre 2010

SAPS EL PERQUÈ D'AQUESTES DUES FORMES DIFERENTS DE PODAR?


Com que unes imatges valen més que mil paraules us mostrem gràficament amb quins mitjans desenvolupen la poda els treballadors de "la externalitzada brigada de parcs i jardins de Cabrils" i de quins mitjans disposen els treballadors que la realitzen a Vilassar de Mar.
En les fotos que vénen a continuació podeu comprovar els mitjans de que disposen a Vilassar de Mar
On està la diferència, doncs que a Vilassar de Mar tenen un alcalde de Convergència i Unió que governa amb majoria i a Cabrils hem de patir un alcalde socialista (expert en mocions de censura) i que compta amb "el suport" de la inestimable ajuda de la -segons ells- esquerra progressista de Cabrils.....

Aquesta és la diferència !

Així ens va !

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

17 de novembre 2010

OS ACORDÁIS DE LO DE QUE....QUAN A CABRILS LA REALITAT TORNA A SUPERAR LA FICCIÓ! - ¡¡¡ PUES AUN HAY MAS!!! -


Incompetentes y más incompetentes. Están por todas partes, hemos aprendido a coexistir y convivir en con ellos. La ambición de estas personas las ha llevado directamente a la incompetencia.
Dicho de otro modo, “Con el tiempo, todo puesto tiende a ser ocupado por un empleado que es incompetente para desempeñar sus obligaciones” (Corolario de Peter).

El problema de este equipo de gobierno no es la incompetencia de la que hacen gala, sino que se esfuerzan día a día en vivir para demostrarlo, y para muestra un botón.

Os mostramos unas imágenes del recinto municipal donde está ubicada la nave industrial que utilizan los pocos trabajadores que quedan de la brigada municipal, y donde las mentes políticas pensantes han decidido depositar partes de los residuos tóxicos provinentes de las obras en el llamado hotel de entidades….

Imágenes de los restos en las dependencias municipales, al aire libre y al lado de la perrera municipal. Para más INRI han utilizado para depositar parte de los restos tóxicos un container del área de medio ambiente de la Diputación de Barcelona… ¡¡¡ INSUPERABLE !!! ….¡¡¡Además de la demostrada incompetencia -alguien parece bobo-!!!
Ante semejante atentado contra el medio ambiente y contra la salud de los trabajadores municipales al ordenarles que, sin ninguna protección(presuntamente...), procediesen al traslado de dichos restos desde su antigua ubicación a la actual en la nave municipal nos vemos en la obligación de poner estos hechos en conocimiento de la Agencia Catalana de Residuos de Catalunya.

Continuaremos informando

Nota: Clicando aquí podéis consultar la noticia aparecida en el diario El Punt de hoy miércoles 17 de noviembre.

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Sanitat

12 de novembre 2010

QUAN A CABRILS LA REALITAT TORNA A SUPERAR LA FICCIÓ !


Quan tots pensàvem -de bona fe- que finalment els responsables polítics de l'ajuntament havien pres mesures per retirar les restes tòxiques dipositades a menys de 10 metres d'instal•lacions educatives i diversos edificis d'habitatges, -gràcies a la col•laboració ciutadana- hem pogut comprovar amb estupor i indignació que els residus tòxics sembla que han estat traslladats a escassos 10 metres d'on estaven, és a dir segueixen estant a prop, no solament d'habitatges, sinó que com es pot comprovar, al costat dels carrers per on transiten diàriament els nostres fills camí dels barracons escolars situats a prop dels residus.
Es pot ser més irresponsable? Dimitiran els responsables polítics de semblant barbaritat?


Una altra vegada més una mostra de la incompetència imperant en la classe política dels que governen aquest ajuntament !

És realment preocupant la persistent irresponsabilitat política demostrada per aquesta negligent forma d'actuar !

Realment la incompetència no té preu, però la incompetència pot, en aquest cas, posar en perill la salut dels veïns de Cabrils.

Aquestes actuacions són, una vegada més, un exercici d'irresponsabilitat política que anteposa el nyap al rigor, i la improvisació a la reflexió.

Agraïm als veïns que ens han informat de la situació que hem exposat.

Continuarem informant perquè al pa, pa! i al vi, vi! i l’aigua clara - mes ara en període electoral -

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Sanitat

10 de novembre 2010

QUI CONTROLA AL CONTROLADOR?


Us mostrem unes fotos de com el propi ajuntament incompleix l'ordenança de protecció de l'arbrat.


Que passaria si un ciutadà fes el mateix, és a dir instal•lar una presa de corrent enganxat a un arbre amb fil ferro?

Per cert, en una altra mostra més de la incompetència informativa dels que s’anomenen transparents (serà per la transparència de les seves idees?) si consulteu el link del propi ajuntament podreu comprovar allò que dèiem en un dels nostres articles… "404 Not Found"....la transparència informativa brilla per la seva absència.

Serà per això que no han pogut consultar la seva pròpia normativa?

La incompetència no té preu….

En canvi si són competents per arreglar el sou a determinats "vips amb minúscules"..... “clans” ...etc.etc.

Continuarem informant

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Medi Ambient

05 de novembre 2010

QUE VAGIN CAMINANT O AMB BICICLETA

INFORMACIÓ DE L'ÚLTIM PLE EXTRAORDINARI I URGENT CELEBRAT EL PASSAT 28 D'OCTUBRE

Aquesta és la resposta que va donar l'alcalde a una pregunta efectuada per un regidor de l'oposició en relació a les més que segures dificultats d'aparcament que es produiran a la zona de les escoles quan el pavelló es posi en funcionament.

Entenem que las reiterades sortides de to de l'alcalde demostren el seu tarannà davant les legítimes preguntes de l'oposició.

Sembla que a "l'alcalde de les mocions de censura" (en permanent estat de crispació quan se li efectuen preguntes) li han entrat les presses constructores, en menys d'un any està adjudicant totes les obres que ha estat incapaç de dur a terme en els gairebé 10 anys que porta governant Cabrils..... Perquè serà...serrà....?

Per majoria del ple es va aprovar la construcció d’un pavelló poliesportiu dins la zona esportiva de l’escola Olivera amb un cost inicial de 1.300.000 euros, en principi finançat pel Consell Català de l’Esport i el Departament d’Educació de la Generalitat, amb unes despeses de manteniment a càrrec de l’ajuntament no lo suficientment aclarides, malgrat l'existència d'un pla de gestió que segons l'alcalde era susceptible de modificació i que superen els 200.000 euros/any.

En definitiva, un equipament que feia falta, però entenem que en aquests moments de crisis no és racional augmentar les despeses fixes sinó compartir equipaments amb els municipis del voltant esperant que temps millors ens permetin dotar a Cabrils de tots els equipaments que aquest alcalde no ha sabut gestionar en els "més de 10 anys que porta governant" el nostre poble.

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

31 d’octubre 2010

PLE EXTRAORDINARI I URGENT DIMARTS 2 DE NOVEMBRE


Posem a la vostre disposició convocatòria de la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dimarts dia 2 de novembre a les 9 hores del matí a la sala de plens de l’Ajuntament amb el següent :

ORDRE DEL DIA

Punt únic.- Sorteig públic per a la formació de les meses electorals a constituir arran de la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya el proper 28 de novembre de 2010.

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

28 d’octubre 2010

PLE EXTRAORDINARI I URGENT AVUI DIJOUS 28 D’OCTUBRE


Posem a la vostre disposició convocatòria de la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament a celebrar avui dijous dia 28 d’octubre a les 21 hores a la sala de plens de l’Ajuntament amb el següent :

ORDRE DEL DIA

1.- Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria

2.- Moció per l’aprovació inicial del projecte d’obra municipal i el projecte de gestió per a la construcció del pavelló doble poliesportiu de l’IES Cabrils

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

16 d’octubre 2010

OBJECTIU ACONSEGUIT !

Ja ho dèiem al nostre article del 16 de febrer, aquí teniu altre exemple de la importància de portar a terme una oposició constructiva davant la inoperància d'un equip de govern.

Però davant aquesta precipitada actuació municipal per esmenar una incorrecta actuació tal com vam demostrar en les nostres anteriors fotos, ens fem una pregunta....han eliminat correctament tots els elements tòxics que es puguin haver dipositat al terra degut a un incorrecte dipòsit de fibrociment....?

Si teniu constància d'alguna cosa que enteneu que l'ajuntament no actua amb la suficient diligència ens podeu enviar les vostres fotos ja que com heu pogut comprovar la foto denuncia del VIC funciona.

Continuarem informant perquè.... Al pa, pa; i al vi, vi; i l’aigua, clara

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Sanitat

13 d’octubre 2010

¡YA LO HAN CONSEGUIDO....! - Los que se autoproclaman “de izquierdas y progresistas” han acabado con una parte de la reciente historia de Cabrils -

Aquí había un Acueducto construido a finales del siglo XVII
Una imagen vale más que mil palabras
Para consultar antecedentes clicar aquí :
ÀREA D'INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

06 d’octubre 2010

ELS COMPTES DEL GRAN CAPITÀ O LA CONSTRUCCIÓ DE LA MACRO PISCINA COBERTA


S’acosten les eleccions municipals 2011 i cal tenir el poble potes enlaire, a lo zp, despesa i més despesa, i els que vinguin després ja s'apanyaran.

Diu a l'alcalde i el seu sèquit d'esquerres que no hi han diners, no hi han diners per a segons que, diuen que no tenen diners per a construir un nou Centre d’Atenció Primària en condicions, però per a una piscina sí i per a una escola de música també i no diguem per remodelar els carrers, ¡ah! i per "arreglar-li" el sou al papà ara que s’ha jubilat sí.... i per pujar-li el sou a qui tots sabeu.... i al presumpte gerent ....per això sí hi han diners. ¡Quina barra!

A continuació us demostrarem lo dels comptes del Gran Capità....

En el passat ple ordinari l'alcalde "argumentant una altra de les seves típiques urgències" ens va colar “per urgència valga la redundància” l'adjudicació de les obres i l'explotació de la famosa piscina coberta per un import de 3.105.812 euros IVA exclòs.

Doncs be, pel que sembla - per art de màgia? - i "presumptament" si ningú ho remeia, aquestes obres segons la documentació consultada malgrat el poc temps que la seva il•lustríssima ens va concedir, ascendiran a 5.080.900 euros a més d'altres despeses que podeu consultar en la documentació que adjuntem:

Document .- RESUM DE L’OFERTA ECONÒMICA i TÈCNICA

Atenció - Ens permetem suggerir-vos una atenta lectura dels cinc punts de dit document adjunt y feu els vostres càlculs.

Document .- PRESSUPOST GENERAL DE L’OBRA

Atenció - A l'escrit al final del pressupost: - “Aquest pressupost d’execució per contracte puja a 5.080.900.00€”

PA PER AVUI I FAM PER DEMÀ

Clicant aquí podreu consultar la informació del ple apareguda en el diari El Punt

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

30 de setembre 2010

¿CONDICIONES DE TRABAJO POR DEBAJO DEL LÍMITE CONSIDERADO COMO NORMAL?


A continuación mostramos unas imágenes cedidas para su publicación por el delegado de prevención de riesgos laborales de la subrogada brigada de parques y jardines con el objetivo de denunciar públicamente las condiciones de trabajo que tienen que soportar los antiguos trabajadores municipales.La Organización Internacional del Trabajo (O.T.I.) y la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) consideran que la salud laboral tiene la finalidad de fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones, prevenir todo daño a la salud de éstos por las condiciones de trabajo, protegerles en su empleo contra los riesgos para la salud.

¿No es más cierto que condición de trabajo se podría definir como que es cualquier característica del mismo que puede tener influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador?

¿Alguien nos puede explicar como es que el alcalde (de izquierdas y progresista-según él-) permite que los trabajadores subrogados de la brigada de parques y jardines tengan su centro de trabajo en un local en semejantes condiciones?

¿Ha comprobado el alcalde si el citado local dispone de la preceptiva licencia municipal de actividad?

¿Tratando con esta falta de respeto a los trabajadores de la subrogada brigada de parques y jardines es como -según el alcalde- se consigue un gran beneficio para el pueblo?

¿En cuanto a las relaciones laborales, estamos en el siglo XXI o es que en Cabrils hemos retrocedido a épocas prehistóricas?

En definitiva como venimos diciendo desde hace ya demasiado tiempo “UNA IMÁGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS”

ÀREA D´INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

29 de setembre 2010

PLE ORDINARI – Aquest dijous 30 de setembre a les 9 de la nit.


Posem a la vostre disposició convocatòria de la sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament a celebrar aquest dijous dia 30 de setembre a les 21 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28 de juliol de 2010.

2.- Proposta de ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en data 15 de setembre de 2010, pel qual s’aprova el document complementari a l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar a l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació del compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2009.

4.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2011.

5.- Dictamen que proposa l’aprovació del Pla Econòmic Financer elaborat per la Diputació de Barcelona.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació de les dues festes locals de Cabrils per a l’any 2011.

7.- Dictamen que proposa la manifestació de l’Ajuntament de Cabrils moralment exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Constitució Espanyola.

9.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

10.- Precs i preguntes

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

26 de setembre 2010

¡NO TIENE PRECIO!


Una imagen vale más que mil palabras

¿Es de recibo que la salida de emergencia de un colegio esté señalizada de esta forma?

Mucho poner multas y controlar con radares a los ciudadanos y … ¿.... quien controla a los controladores?

¡Otra muestra más de la improvisación!
¿O es falta de rigor?
¿O se trata de un total desconocimiento de las normas que regulan la señalización de una salida de emergencia?

Continuaremos informando

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

16 de setembre 2010

IMPRUDÈNCIA….? DESCUIT….? O ÉS UNA MOSTRA MES DE LA INCOMPETÈNCIA IMPERANT EN LA CLASSE POLITICA DELS QUE GOVERNEN AQUEST AJUNTAMENT....?


La demolició d'elements en fibrociment (Uralita) que continguin asbestos (amiant) és molt perillosa i ha d'estar estrictament controlada, ja que les microfibres de asbest eleven enormement el risc de càncer de pulmó en ser inhalades (entre altres malalties). Consulteu l'article publicat en ElPais.com el passat dia 13 de juliol.

Mitjançant el següent reportatge fotogràfic us mostrem com s'emmagatzemen, malgrat la perillositat i greu risc per a la salut, restes d'aquests materials en terrenys de propietat municipal, amuntegats, de qualsevol forma, i a escassos 10 metres d'instal•lacions educatives i de diversos edificis d'habitatges.

Una altra mostra més del presumpte intolerable incompliment de totes les directrius en matèria de protecció de la salut, situació que de confirmar-se demostraría una altra vegada més la incompetència dels responsables polítics que presumptament permeten i toleren aquestes negligents situacions.

Esperem que davant la nostra denúncia gràfica les autoritats municipals actuïn amb la diligència que el fet requereix.

Continuarem informant

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Sanitat

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels