31 de desembre 2007

FELIÇ ANY NOU!

Des de fa quatre mesos estem anant cap a la meta que ens varem marcar i us varem augurar ara fa un any:

"instaurar a l’ajuntament l’eficàcia, el rigor, la professionalitat, la coherència i entre tots eradicar la prepotència, el balafiament, la incompetència, l’amiguisme i les pràctiques despòtiques dels polítics "professionals", que entren en política per servir-se i no per servir a la ciutadania".


El mur creat al llarg de dècades per un pensament provincià contrari a noves persones i idees es fa dur davant la modernització. Tot i això, no ens manca la il·lusió per portar a terme el canvi que tanta falta fa al nostre poble

15 de desembre 2007

PLANTADA POPULAR AL TURÓ DE MONTCABRERDesprés de l’incendi que va cremar el turó el proppassat mes de març, els ajuntaments de Cabrils, Cabrera de Mar i Vilassar de Mar en col·laboració amb l’ADF de Burriac i el Parc de la Serralada Litoral, organitzen una Plantada popular el proper diumenge 16 de desembre de 2007.
La trobada serà a les 10 hores al mateix turó – l’accés estarà degudament senyalitzat des de Cabrils i Cabrera de Mar -.
L’activitat es fa ressò de la demanda dels veïns de l’entorn de recuperar aquest indret emblemàtic i força visible des d’arreu, i consistirà en la plantada de plançons de pi pinyoner per ajudar al procés de recuperació natural del bosc.
La Plantada forma part del projecte de restauració endegat a partir de l’incendi i que desenvolupa un conjunt d’actuacions com ara la tallada i retirada de la fusta morta, la creació de feixines per evitar l’erosió del sòl i la sembra aèria de llavors que es realitzarà quan les condicions meteorològiques siguin les adequades.
Parc de la Serralada Litoral
Xarxa de Parcs Naturals
Us esperem.

Alfred Serrano i Mora
Vocal del Parc de la Serralada Litoral en representació de l’ajuntament de Cabrils


01 de desembre 2007

MOCIO D’ADHESIÓ A LA MANIFESTACIÓ D’AVUI DIA 1 DE DESEMBRE

Transcrivim el text íntegre de la moció d’adhesió a la manifestació d’avui dia 1 de desembre que els nostres grups municipals Convergència i Unió de Cabrils i Veïns Independents de Cabrils vàrem presentar al Ple del passat dia 29 i que no va prosperar per manca de suport del PSOE-PSC , GPC, ERC-Consens per Cabrils i PP.
MOCIÓ

Que presenten els grups municipals de Convergència i Unió de Cabrils i Veïns Independents de Cabrils, al ple de la corporació.

Catalunya té un dèficit d’infraestructures evident.

Aquest dèficit està provocat, en la seva immensa majoria, per una manca d’inversió al llarg del temps, pels successius governs a Madrid, que no han invertit a Catalunya el percentatge corresponent en infraestructures.

Davant la reiterada fallida les infraestructures a Catalunya, cal cercar solucions i cal que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya manifestem el nostre rebuig a aquesta situació.
És l’hora que s’acabi el maltractament sistemàtic i continuat a la societat catalana. El menyspreu i el passotisme amb que la ministra espanyola Magdalena Álvarez tracta una qüestió importantíssima per al benestar dels catalans i catalanes ha de tenir com a resposta la mobilització popular.
Des de Catalunya cal que es gestionin les infraestructures, els catalans i les catalanes han de poder decidir quin model nacional d’infraestructures i de mobilitat volen. Cal trencar la dependència, que significa ineficàcia i menyspreu cap a les necessitats i les decisions de la ciutadania del nostre país, pensada i al servei dels interessos centralistes de l’Estat Espanyol. El dèficit inversor, un sistema de finançament injust i l’espoli fiscal són, en aquest sentit, els principals elements que ens porten al carreró sense sortida d’uns serveis i unes xarxes públiques d’ínfima qualitat.
Catalunya té una xarxa viària, especialment la secundària, deficient i més d’un terç dels peatges de tot l'Estat.

Les infraestructures aeroportuàries, peça clau per al desenvolupament nacional en el context global, han d’estar gestionades des del territori i no al servei, de nou, d’un sistema centralitzat al servei d’un únic aeroport de primera, Barajas.
El model de mobilitat i la xarxa viària i d’infraestructures que reivindiquem ha d’estar al servei i a l’interès general de les ciutadanes i els ciutadans de tota Catalunya i amb criteris d’equilibri territorial. La societat es mereix un servei de transports públics de persones i de mercaderies de qualitat i de proximitat.
En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al ple l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Donar suport a la manifestació convocada el proper dia 1 de desembre a les 17h a la Plaça Catalunya, sota l’eslògan de: “Som una nació i diem prou! Tenim el dret a decidir sobre les nostres infraestructures”.

Segon.- Adoptar per part de l’ajuntament de Cabrils els següents acords:
Exigim el traspàs de la xarxa de transports i d'infraestructures a la Generalitat de Catalunya.

Exigim prioritzar les obres i serveis de mobilitat basats en el ferrocarril, el tramvia i demés sistemes de transport públic, tant a l’àrea de Barcelona com al conjunt del territori català.

Exigim la publicació de les balances fiscals entre Catalunya i l'estat espanyol.

· Exigim que la Generalitat de Catalunya recapti i gestioni tots els nostres impostos.
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i a la Plataforma pel dret a decidir.


Convergència i Unió Veïns Independents de Cabrils
Sra. Lina Morales i Serra Alfred Serrano i Mora

28 de novembre 2007

SESSIÒ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Posem a la seva disposició transcripció literal de la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament.
Esperem la seva assistència.
Àrea d’Informació i Participació
----------------------------------------------
Sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament a realitzar el proper dia 29 de novembre de l’actual, a les 21 hores, a la Sala de plens de la Casa de la Vila, per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

I.- Part Resolutiva

1.- Aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària de data 25 d’octubre de 2007 i de les sessions extraordinàries de data 31 d’octubre de 2007.

2.- Aprovació xifra oficial de població a Cabrils en data 1 de gener de 2007.

3.- Nomenament dels membres que formen part del Patronat Municipal Escola Bressol.

4.- Acceptació de l’aportació econòmica de l’empresa SOREA pel finançament de les obres del projecte d’instal·lació de canonades principals de distribució de la xarxa d’aigua potable els sectors de Sant Crist i Montcabrer.

5.- Aprovació, si escau, de l’expedient de contractació i licitació de la gestió del servei de recollida i transport de la fracció orgànica i del rebuig.

6.- Aprovació, si escau, de les bases dels ajuts del fons d’acció social de l’Ajuntament de Cabrils.

II.- Part de control

7.- Resolucions de l’alcaldia.

8.- Mocions dels grups polítics municipals.

9.- Precs i Preguntes.

23 de novembre 2007

REOBERTURA DE LA CARRETERA DE LA MÚTUA METALURGICA

Segons ha informat el director de Mutual Midat Cyclops, ja s'han executat les obres necessàries per tal d'evitar riscos o possibles danys a les persones que puguin utilitzar la carretera de la Mútua, vial de titularitat estatal. Aquestes obres van ser requerides aquest estiu mitjançant un decret d'alcaldia.
El dissabte 1 de desembre està previst procedir a la reobertura de dita carretera, prèvia inspecció de les obres per part de l'Ajuntament

Creiem que és una bona noticia fruit de la col·laboració de l’Ajuntament i la direcció de Mutual Midat Cyclops.

Recordeu la informació que el nostre grup municipal va facilitar en relació a aquest tema el dia 10 d’agost.

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA

Seguretat ciutadana22 de novembre 2007

TAULA RODONA SOBRE DETECCIÓ I ABORDATGE DEL CONSUM DE DROGUES

El proper dissabte 24 de novembre de 10 a 14 hores al Centre Cívic “La Fàbrica” de Cabrils es realitzarà una taula rodona per parlar sobre la detecció i l’abordatge del consum de drogues.
És una iniciativa presa des de les Regidories de Serveis Socials, Joventut, Sanitat i de Seguretat de l’Ajuntament de Cabrils i compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Oficina de Serveis a la Joventut del Consell Comarcal del Maresme.

Amb la organització d’aquesta taula rodona, l’Ajuntament de Cabrils té la voluntat d’obrir un espai de debat i reflexió al voltant de la prevenció i el consum de drogues.
En aquest sentit, es convida a la població a participar en aquest espai amb l’objectiu de recollir les preocupacions, els neguits i la sensibilització de la població envers aquest tema i així poder realitzar propostes per abordar aquest tema a partir de la realitat del nostre poble.

El programa i els ponents convidats seran:

· Energy Control, col·lectiu que treballa la prevenció comunitària. Ofereixen informació per tal de disminuir el risc del consum. Les seves intervencions se centren sobretot en els espais nocturns de diversió dels joves. Difonen informació sobre com detectar i evitar els efectes adversos del consum: problemes psicològics i físics, conductes associades al consum, i com actuar davant de possibles complicacions derivades.
Ells seran qui exposaran quines són les substàncies que hi ha actualment al mercat i quins són els efectes i els riscos associats a aquestes.

· Des de l’oficina de relacions amb la comunitat dels Mossos d‘esquadra de Premià de Mar explicaran quina és la normativa legal actual i com s’actua a nivell policial davant d’una situació de consum o de tràfic de drogues.

· La Policia Local de Cabrils serà l’encarregada d’exposar els temes, l’alcohol i la conducció, una barreja perillosa i el de drogues i oci per un consum responsable.

· Per últim el CAS de Mataró, centre d’atenció i seguiment de les drogodependències. Forma part de la xarxa d’atenció a les drogues de Catalunya del Departament de Sanitat. És el recurs més proper al municipi i atenen a tota aquella persona que presenta un problema d’abús o dependència a qualsevol substància. Ofereix tractament a nivell ambulatori, per tal d’assolir la reducció o abstinència del consum, atenent tots els aspectes biològics, psicològics i socials de la persona. Exposaran quin és el circuit d’entrada i els programes que ofereixen.

Esperem la vostra assistència i col·laboració per poder començar a treballar tots plegats un tema que preocupa a la nostra societat.


Dissabte 24 de novembre - Horari de la jornada:

10 h Recepció i presentació a càrrec de la Sra. Lina Morales Serra. Alcaldessa de Cabrils.
10,15 h Presentació dels convidats a càrrec de la Sra. Laura Mencía. Tècnica de joventut de l'OSJ del Consell Comarcal del Maresme.
10,30 h Energy Control
11,00 h Mossos d'esquadra
11,30-12 h Pausa - Cafè
12,00 h Policia Local
12,40 h CAS de Mataró
13,10 h Espai per al debat
13,50 h Cloenda a càrrec del Sr. Alfred Serrano i Mora 1er Tinent Alcalde de l'Ajuntament de Cabrils
ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Sanitat i Seguretat Ciutadana

16 de novembre 2007

EL PLE DE L’AJUNTAMENT APROVA LA PROPOSTA D’ORDENANCES FISCALS PER AL PROPER ANY 2008

Des de l’equip de govern estem molt satisfets per haver aconseguit aprovar les ordenances fiscals per a l’exercici 2008 amb importants novetats.

Hem adaptat el rendiment dels tributs a les necessitats de finançament de les diferents activitats i serveis públics municipals sota la premissa d’un rigorós control pressupostari, producte de la implantació d’un nou model de gestió a l’ajuntament de Cabrils basat en la renovació, la transparència, la professionalitat i el treball en equip, un dels eixos bàsics del Pacte Estable de Govern que vàrem subscriure Convergència i Unió (CIU) i Veïns Independents de Cabrils (VIC ) per aquesta legislatura 2008-2011.

Pel que fa a l’aspecte econòmic de suficiència financera en l’elaboració del projecte o proposta, s’ha partit del criteri de contenció fiscal. Pel que fa als impostos només es modifiquen l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, conseqüència de la revisió de valors cadastrals que ha efectuat la Direcció General del Cadastre, i l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, en base a la previsió d’inflació del 2,7 %.

Exposem a continuació les principals variacions respecte a anys anteriors:

1.- Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre Béns Immobles

En aquest punt cal fer esment a la important reducció del tipus impositiu de l’IBI, que passa del 1,065% al 0,85% (una rebaixa del 20,187% en relació al tipus de l’any anterior) per tal de esmorteir l’efecte a l’alça de la revisió cadastral iniciada pel govern anterior.

Bonificacions per les famílies nombroses

Article 5 - Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable

3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de família nombrosa en la data de meritament de l’impost i així ho sol·licitin, tindran dret a una bonificació en la quota íntegra, sempre que l’immoble que es tracti tingui un valor cadastral inferior a 250.000 euros i constitueixi habitatge habitual de la família, en els següents percentatges:
Fins a 6 fills: 50 %
De 7 a 9 fills: 70 %
De més de 9 fills: 90 %

S’incrementa el mínim del valor cadastral per tal de gaudir de les bonificacions a les famílies nombroses de 47.900 € a 250.000 €

2- Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per recollida d’escombraries

En anys anteriors el cost de la recollida es distribuïa aplicant l'injust i poc rigorós criteri que s’establia a l’Article 6è. Quota tributària aplicable l’any 2007.

- NOVETAT - Modificació de l’article 6è. Quota tributària aplicable l’any 2008

La principal novetat d’aquesta modificació de la taxa és que, per primera vegada s’ha dut a terme una redistribució del cost de la recollida d’escombreries basada en un estudi de costos rigorós que posa fi a una històrica distribució injusta de dita taxa, reduint a dos les zones de costos, i per tant a
dos úniques quotes tributaries perfectament definides, i amb dos zones de costos perfectament identificades dins l’estudi elaborat.

Cal recordar els Beneficis fiscals que gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que acreditin que els ingressos familiars no superen l’import del salari mínim interprofessional així com les importants reduccions que es poden aplicar a dita taxa als ciutadans de Cabrils que utilitzen el servei de la deixalleria municipal mancomunada.

Les bonificacions a aplicar, sobre la quota tributària, per la utilització de la deixalleria municipal seran les següents:

De 4 a 7 utilitzacions anuals...................... 5%
De 8 a 11 utilitzacions anuals.................... 10%
A partir de 12 utilitzacions anuals.............. 15%


Aquest es un breu resum de les importants modificacions fiscals per a l’exercici 2008 que es veuran completades amb l’elaboració d’un pressupost real amb les dotacions adients per tal d’adequar en els propers anys les obsoletes infrastructures que patim en el nostre poble.
----------------------------------------

Compromís de promoure la participació

Adjuntem copia de l’escrit adreçat a tots els grups municipals, obrint la possibilitat de participar en l’elaboració i col·laboració no tan sols en la confecció de les ordenances fiscals sinó també en el pressupost per l’any 2008, malauradament dit oferiment va ser rebutjat per tres grups de l’oposició.
Reproduïm el text que des de les regidories es va lliurar a tots els grups municipals:

L’ Equip de govern ha iniciat un període de revisió de les Ordenances Fiscals que ha de concretar-se en la proposta de modificació per a l’any 2008. Li demanem, si ho creu convenient, que aporti les propostes que el seu grup municipal cregui oportunes al respecte.

Tanmateix fem extensible aquesta sol·licitud a les propostes o suggeriments que vulguin formular per a la formació del projecte de Pressupost Municipal per a l’any 2008.

Cabrils, 15 d’octubre de 2007.

Planificació Financera i Recursos i Control Pressupostari


Reproduïm també la resposta de dos dels grups, ( el mateix text )

Que sigui l’equip de govern, ja que ha iniciat el període de revisió, el que faci la proposta de modificació al Grup municipal del (PSC ) i ( d’ICV ), i en tot cas, que de l’estudi que realitzem, ja presentarem les esmenes que considerem oportunes.
Amb l’afany de col·laborar, esperem rebre el més aviat possible la proposta de les ordenances fiscals per l’any 2008 plantejades pel govern i tant mateix, creiem necessari tenir una comparativa dels darrers tres anys amb el seus increments aprovats

Malgrat que la majoria de l’oposició rebutja reiteradament les nostres ofertes de col·laboració i participació, des de l’equip de govern continuarem oferint el consens amb la resta de formacions polítiques que integren el consistori, molt especialment en aquells temes de gran transcendència social que puguin comportar diferents postures per part dels ciutadans, com son les ordenances fiscals i el pressupost per al 2008 entre d’altres temes.

Planificació Financera i Recursos i Control Pressupostari


ÀREA ECONÒMICA
Hisenda

08 de novembre 2007

SORTIDA GUIADA EL 18/11/07: EL BOSC DE RIBERA, UN GRAN DESCONEGUT

El Consorci del Parc de la Serralada Litoral organitza el diumenge 18 de novembre de 9,30 a 13 hores una sortida de descobriment naturalista per tota la família.

La sortida es farà des del punt d'informació de can Boquet (Vilassar de Dalt).

Per més informació cliqueu aquí.

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Medi ambient i sostenibilitat

30 d’octubre 2007

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT - 31 d’Octubre de 2007-

ORDRE DEL DIA

1.- Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria de la sessió.

I.- Part Resolutiva

2.­ Aprovació, si s'escau, de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2008.

Cabrils, 30 d’octubre de 2007

Àrea d’Informació i Participació
Participació Ciutadana

27 d’octubre 2007

ADOPTA’LS

Amb l’objectiu d’agilitzar la adopció dels gossos abandonats que es custodien a la nostra Gossera Municipal, des de la Regiduria de Sanitat i amb la col·laboració del personal de Centre Cívic i del responsable del manteniment i recollida d’animals abandonats, s’ha engegat la campanya ADOPTA’LS.

Us agrairem doneu la màxima difusió de la pàgina Web de l'Ajuntament i en concret de l’apartat Gossera Municipal de Cabrils.

Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Voluntariat

22 d’octubre 2007

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Posem a la vostra disposició transcripció literal de la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament.
Esperem la vostra assistència.

Àrea d’Informació i Participació

----------------------------------------------
Sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament a realitzar el proper dia 25 d’octubre de l’actual, a les 21 hores, a la Sala de plens de la Casa de la Vila, per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent

ORDRE DEL DIA

I.- Part Resolutiva

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de data 27 de setembre de 2007.

2.- Aprovació de la modificació del conveni de delegació en l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

3.- Moció per la redacció del Nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal presentada pels grups municipals del PSC, GPC, ICV i ERC-Consens per Cabrils.


4.- Moció per l’elaboració del Pla de Participació Ciutadana – Cabrils 2007/2011 presentada pels grups municipals d’ERC-Consens per Cabrils, ICV, GPC i PSC.

5.- Moció per l’ampliació del servei d’autobusos presentada pels grups municipals del GPC, ICV, ERC-Consens per Cabrils i PSC.

II.- Part de control

6.- Resolucions de l’alcaldia.
7.- Mocions dels grups polítics municipals.
8.- Precs i Preguntes.

11 d’octubre 2007

CENTRE D'ATENCIÓ D'ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA DEL MARESME

Reproduïm un correu rebut del CAAD Maresme


Des del CAAD Maresme llancem un SOS. En Poncho és un gosset que va arribar al Centre amb la pota trencada. El vam operar i ha hagut d'estar molt de temps en repòs. Ara s'ha recuperat, tot i que encara coixeja una mica. És molt afectuós i necessita amb urgència una llar.Si coneixeu algú interessat en adoptar un animal, si us plau reenvieu-li aquest correu.

Podeu veure en Poncho i la resta d'animals que tenim acollits al CAAD Maresme des d' aquesta adreça:

http://www.ccmaresme.es/document.php?id=3043

Cordialment,

Gabinet de Comunicació

Consell Comarcal del Maresme

Telèfon: 93 741 16 32

03 d’octubre 2007

RELLOTGES DE SOL DE CABRILS


Us fem partícips d’un breu reportatge fotogràfic de la ruta guiada que va tenir lloc l’últim diumenge de Setembre dins les Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya.
Un recorregut pels racons de Cabrils on s’ubiquen alguns dels rellotges de sol, peces importants del patrimoni cultural del poble, per acabar amb la visita a la col·lecció del Sr. Andreu Majó.

Veïns Independents de Cabrils

25 de setembre 2007

SESSIÒ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 27-09-2007

Posem a la vostra disposició transcripció literal de la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament rebuda pel nostre regidor Sr. Alfred Serrano i Mora.

Esperem la vostra assistència.

Veïns Independents de Cabrils

22 de setembre 2007

Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia del Maresme

S’ha rebut del Gabinet de Comunicació Consell Comarcal del Maresme la informació de l’abandonament d’una gossa i els seus 7 cadells a la porta del CAAD Maresme

Podeu consultar-la a la web del Consell Comarcal del Maresme

Àrea d’Informació i Participació

21 de setembre 2007

COLABORACIÓ CIUTADANA


Des de Veïns Independents de Cabrils volen agrair la col·laboració ciutadana en relació a les obres de la rotonda exposant la preocupació per unes obres, presumptament mal executades, qüestió que resulta evident observant com es desenvolupa la circulació tant en els accessos com en les sortides de dita rotonda.

Recollint el suggeriment d’una ciutadana, malgrat que ja hi han senyals de reducció de velocitat, s’han donat instruccions a la nostra policia local perquè es millori si s’escau la senyalització de precaució tant d’accés com de sortida, mentes no s’executi la solució proposada pels tècnics de la Diputació de Barcelona.

Volem fer extensiu el nostre agraïment també als tècnics de la Diputació de Barcelona per la seva col·laboració i preocupació en l’intent de trobar solucions, així com al diari El Punt, Mataró Report i TV Mataró per fer-se eco de la nostra preocupació.

Consulteu l’última publicació del diari El Punt
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2557779
Àrea d’Informació i Participació.

11 de setembre 2007

Diada Nacional de Catalunya11 de setembre Diada Nacional de Catalunya

Us recordem l’acte que es celebrarà avui a 2/4 de 8 de la tarda a la Plaça del Motius

ACTE INSTITUCIONAL I LECTURA DEL MANIFEST


Havaneres i cremat amb el grup "Ultramar"

31 d’agost 2007

L’EQUIP DE GOVERN INFORMA 31.08.2007Dins el marc de la passada XXª Mostra Gastronòmica i amb l’objectiu de posar en marxa la policia de proximitat, es va presentar la nova motocicleta que s’ha posat a disposició de la nostra Policia Local.

L'objectiu del servei és doble, garantir la seguretat ciutadana, que amb el nou mitja possibilita una intervenció més ràpida en les situacions que es puguin produir, i donar més seguretat en el territori.

L’equip de govern té la intenció de renovar els dos vehicles, ja obsolets, de que disposa la nostra Policia Local, qüestió que s’inclourà dins l’aprovació del Pressupost Municipal 2008.

10 d’agost 2007

L’EQUIP DE GOVERN INFORMA 10.08.2007 (III)

EL TRAÇAT DE LA NOVA ROTONDA

Davant la demostració de la perillositat del traçat de la rotonda , segons el criteri de l’equip de govern, l'ajuntament de Cabrils s'ha posat de forma reiterada en contacte amb els tècnics de la Diputació de Barcelona, de qui depèn el projecte de la rotonda, per tal de que es reestudii un nou disseny que redueixi la seva perillositat.
Segons ens informen, en les properes setmanes, el director de l'obra farà un replantajement de la mateixa, que els tècnics de la Diputació valoraran, posant a disposició de l'ajuntament una nova solució.
Mentrestant, preguem es circuli per aquesta rotonda amb molta prudència

L’EQUIP DE GOVERN INFORMA 10.08.2007 (II)

NOUS APARCAMENTS PER LA MOSTRA GASTRONÒMICA 2007

Degut a les obres de construcció de la nova escola CEIP Mas Maria, aquest any no estarà disponible l'esplanada d'aparcament que s'habilitava tradicionalment.

En l'edició del 2007 de la Mostra Gastronòmica no estarà disponible la zona d'aparcaments que tradicionalment s'habilitava, tota vegada que en dita esplanada es troba en construcció l'edifici del nou CEIP Mas Maria. No obstant això, s'oferiran un seguit d'aparcaments alternatius per tal de facilitar a tots els visitants un lloc on poder aparcar el seu vehicle. En aquest sentit, l'ajuntament ha creat noves zones d'aparcament situades al pàrquing de l'IRTA, havent-se habilitat també un altre espai proper, degudament senyalitzat.

Per facilitar l'accés entre aquests aparcaments i el recinte de la Mostra Gastronòmica, l'ajuntament ha contractat un servei de minibus llançadera que passarà cada 15 minuts. També es podrà utilitzar l'aparcament exterior del supermercat que hi ha a la zona.

L’EQUIP DE GOVERN INFORMA 10.08.2007


TANCAMENT DE LA CARRETERA DE LA MÚTUA

En les darreres setmanes, els representants de Mutual Midat Cyclops es van adreçar a l'ajuntament per informar que hi havien hagut uns despreniments en la carretera de la seva propietat.

Una pedra de gran tonatge s'ha esllavissat i han caigut a la carretera de la Mútua, creant una situació de perill pel trànsit tant de vehicles com de persones. Aquest fet va ser comunicat pels responsables de Mutual Midat Cyclops a l'ajuntament de Cabrils mitjançant dos instàncies aportant un estudi d’avaluació de riscos de despreniments rocosos on recentment s’ha efectuat una neteja del sotabosc, en les quals demanaven al consistori una immediata actuació. Un cop comprovat en el registre de la propietat de Mataró que dita carretera pertany a la Tesoreria General de la Seguretat Social, s'ha remés al representants de Mutual, ofici d’alcaldia instant la presa de les mesures necessàries per tal d’evitar riscos o possibles danys a les persones que puguin utilitzar dita carretera, mitjançant la deguda senyalització i/o via alternativa.
La primera mesura que han pres els representants de Mutual Midat Cyclops ha estat la de tancar al trànsit i el pas de persones per la carretera de la seva propietat, degut a la possibilitat de nous esllavissaments.
L'ajuntament de Cabrils també s'ha posat en contacte amb el Parc de la Serralada Litoral, amb l'objectiu de que aquesta entitat supervisi les obres que es duguin a terme per part del propietari.

Informarem puntualment de totes les actuacions que es duguin a terme en relació a aquesta situació de perill.

05 d’agost 2007

CIU I VIC, EN DESACORD AMB EL TRAÇAT DE LA NOVA ROTONDA


Des que CIU i VIC es van fer càrrec del govern de l’ajuntament de Cabrils, hem tingut coneixement de molts temes que ens ha reafirmat en la convicció que el nostre municipi necessita amb urgència un canvi de model de gestió.

Un exemple de que les coses s’han de fer d’una altra manera a com s’han fet fins ara, és el disseny de la nova rotonda, on queda patent que el projecte no va estar adequadament analitzat en tots els seus punts, especialment pel que fa referència al trànsit de vehicles.

Segons el nostre criteri, especialment la primera entrada a la rotonda en sentit Vilassar, obliga als cotxes a desviar-se cap a l'esquerra, exactament el mateix pels que pugen en direcció contrària, tant de baixada com de pujada, existint, sempre segons el nostre criteri, greu risc de col·lisió frontal.

Aquest desacord de l’equip de govern s’ha posat en coneixement de la Diputació de Barcelona i per tant als seus tècnics dissenyadors de dita rotonda. Fruit d’aquestes queixes, el dilluns dia 6 d’agost la Diputació de Barcelona té anunciada una visita in situ per tal de trobar-hi solucions
.

Àrea d’Informació i Participació
Participació Ciutadana28 de juliol 2007

L’EQUIP DE GOVERN INFORMA 28.07.2007

SERVEI MUNICIPAL DE PISCINES

Aquest estiu s'ha arribat a un acord amb les Piscines de Vilassar de Mar i les de les urbanitzacions La Llobera i Montcabrer.

L'Ajuntament de Cabrils ha arribat a un acord amb l'Ajuntament de Vilassar de Mar i el Consorci de la Piscina Municipal de Vilassar per a què els cabrilencs i cabrilenques puguin gaudir d'un servei de piscina aquest estiu. Aquelles persones que ho vulguin, podran abonar-se per un mes en dues modalitats diferents: Piscina, al preu de 27,89€, i Piscina + Gimnàs, al preu de 38,60€. Per fer-ho, tan sols cal adreçar-se a les instal·lacions de la Piscina de Vilassar de Mar amb el carnet d'identitat. També s'ha arribat a un acord amb els clubs La Llobera i Montcabrer de Cabrils. Gràcies a un conveni signat entre les dues entitats i l'Ajuntament de Cabrils, podreu gaudir de les instal·lacions d'ambdós clubs.
La Llobera > del 28 de juliol al 15 de setembre Horari: de dilluns a divendres de 9 a 18h dissabtes, diumenges i festius de 9 a 19h
Montcabrer > del 28 de juliol a l'1 de setembre Horari: de dilluns a divendres d'11 a 17h dissabtes, diumenges i festius de 12 a 17h
Els preus de les entrades de les Piscines de La Llobera i Montcabrer són:
Infantil, de 4 a 14 anys > Laborables: No hi ha servei
Festius: 3 euros Adult, a partir de 15 anysLaborables: 4 euros Festius: 4,20 euros.
Amb aquests acords es facilita l'accés dels cabrilencs i cabrilenques a gaudir d'un estiu refrescant, tot i el tancament de les Piscines Municipals decretat per l'anterior equip de govern.

21 de juliol 2007

PACTE ESTABLE DE GOVERN A CABRILS

Veïns Independents de Cabrils (V.I.C.), en ser la tercera força política més votada a les darreres eleccions municipals, a només 43 vots de la llista més votada CIU, crèiem que teníem que formar part de qualsevol iniciativa de govern, i en aquest sentit vàrem atendre la sol·licitud de Convergència i Unió de iniciar converses per tal de formar govern.

Paral·lelament els nostres representants també varen iniciar converses amb d’altres forces polítiques amb excepció del PSOE-PSC actual, pels motius que ja tothom coneix. Malgrat l’acord al que hem arribat amb CIU, i amb el seu coneixement, continuem converses amb aquestes forces polítiques per tal de poder arribar a un acord més ampli en base als respectius programes, i amb un objectiu comú que és el de endegar per fi la modernització i aconseguir els serveis que el nostre poble necessita, entre d’altres qüestions.

És ben cert que les negociacions han sigut llargues i difícils, però l’esperit de servei que ambdues formacions aportem, ha sigut vital per assolir dit acord de govern.

En compliment del compromís de transparència en la nostra gestió, el text íntegre de dit acord va ser lliurat dimecres dia 18 a tots el portaveus dels grups municipals, i ofert en el decurs del Ple extraordinari de dijous a tots els ciutadans que ho desitgin.

Text íntegre de l’acord.

Àrea d’Informació i Participació

Participació Ciutadana

18 de juliol 2007

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT - 19 de juliol de 2007-

Posem a la vostra disposició transcripció literal de la convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament rebuda pel nostre regidor Sr. Alfred Serrano i Mora.

En el punt 6 es donarà compte dels nomenaments de tinents d’alcalde i de les delegacions de competències com conseqüència del Pacte de Govern subscrit pels grups municipals de Convergència i Unió i Veïns Independents de Cabrils.

Un cop celebrat el Ple facilitarem mitjançant el nostre blog el text íntegre de dit acord, acord que s’ha lliurat avui a tots els grups municipals del consistori en compliment d’allò que diu el punt o).- Com a primera demostració de transparència ciutadana, Convergència i Unió (CiU) i Veïns Independents de Cabrils (VIC) faran públic el present document a tots els ciutadans de Cabrils, per tal que coneguin el seu contingut i puguin exigir el seu compliment.

Àrea d’Informació i Participació
Participació Ciutadana

07 de juliol 2007

PLANIFICACIÓ VIÀRIA ?

Era necessària tanta destrossa, tala d’arbres, jardins desfets, per a ubicar la rotonda ?

Serà útil la rotonda amb el disseny actual ?

ÀREA INSTITUCIONAL

Via Pública i Serveis

06 de juliol 2007

NOTA DE PREMSA

Davant les declaracions de la Sra.Lina Morales a la premsa d'avui, http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2469558 en el sentit de que, segons diu, demanem que els treballadors implicats siguin acomiadats, i que "si jo vull entrar en el govern" hauré de canviar d'actitud", fan , segons el meu criteri, molt difícil qualsevol pacte.

Recordem a tothom que l'assumpte dels "treballadors" es una qüestió exclusivament de CIU :

1.- CIU interposa un recurs davant la Sala de lo Contenciós Administratiu contra la resolució que aprovava les bases de la convocatòria per a proveir de dos places de funcionari, (una d'elles la parella sentimental del trànsfuga convergent).

2.- CIU guanya el recurs Contenciós Administratiu sentència 1344/20025 (veure text de la sentencia).

3.- CIU (el seu alcalde)+PSOE-PSC+GEC interposa recurs de cassació contra la seva sentència. Torna a demostrar CIU manca de criteri i d’ètica pel greu perjudici econòmic infringit als ciutadans.

4.- CIU (el seu alcalde) perd el recurs de cassació, recurs que va ser "maliciosament amagat mentes governaven CIU amb PSOE-PSC i GEC"

Correspon per tant a CIU i no al VIC "solucionar l'enrenou de la seva incoherència" i el greu perjudici econòmic pels ciutadans, ja que l'Auto del Suprem condemna a l'ajuntament "con imposición de costas"

Queda prou demostrat que CIU de Cabrils té un greu problema històric, no tan sols de coherència interna, sinó de novament, no tenir un model de gestió que tanta falta li fa al nostre ajuntament.

CIU amb les seves convulsions internes, mocions de censura dels seus trànsfugues, pactes irracionals amb el trànsfuga (PSOE-PSC) declaracions com les de la Sra.Morales, etc. etc., provoquen la situació de permanent inestabilitat que viu Cabrils, i de la que el VIC es aliè.

Nosaltres no hem demanat governar, ha sigut CIU qui ens ho ha demanat "reiteradament", i es ben clar que ho fiscalitzarem tot, en defensa dels interessos dels ciutadans.

Recordem que la Sra. Lina Morales i CIU han governat els darrers 4 anys amb el seu trànsfuga, amb el resultat de tots conegut, per tant, crec que la alcaldessa te que rectificar de forma immediata les seves declaracions, si no, donarem, a pesar nostre, per tancades totes les possibilitats d'enteniment
---------------------------------------------
Nota: En relació a l’afer de l’anul·lació de la convocatòria el que el VIC diu es el següent:
1.- El VIC no ha posat com condició pel pacte que els treballadors siguin acomiadats, ben al contrari amb data 5 de juliol, vam sol·licitar informació de les actuacions que CIU portarà a terme un cop conegut l’Auto del Suprem. (Retorn dels treballadors a la seva placa anterior?)

Alfred Serrano i Mora
President Veïns Independents de Cabrils


Cabrils, 6 de juliol de 2007

01 de juliol 2007

COMUNICAT SOBRE LES NEGOCIACIONS POST-ELECTORALS

Veïns Independents de Cabrils dona per suspeses les negociacions amb CIU, motivat per l'ocultació de forma presumptament maliciosa de l'auto del Tribunal Suprem de data 29 de març de 2007, notificat fefaentment al lletrat contractat per l'ajuntament el dia 4 de maig de 2007, i notificat de forma immediata, segons manifestacions del mateix, a l'alcalde Sr. Manel Pérez (CIU), al Sr.Colomer (PSOE-PSC) als afectats i a la funcionària encarregada dels temes de secretària, sense evidència de registre del document al Registre General d’Entrada a l’Ajuntament..

Es clar que si aquesta noticia s’hagués conegut abans de les eleccions municipals, els resultats probablement serien uns altres, tenint en compte la relació de parella de la funcionaria afectada i el Sr.Colomer (PSOE-PSC), i el fet de que tal com diu la Sala de lo Contenciós en la seva sentencia 1344/2005, .... De todo lo expuesto se evidencia que no se han respetado los principios de igualdad, mérito y capacidad en la convocatoria impugnada, predeterminándose las bases “ad personan”, incurriendo el Ayuntamiento demandado en desviación de poder, de todo lo cual resulta que el acto impugnado es contrario a derecho, debiendo decretarse su nulidad...........

Queda clarament provat, segons els magistrats del TSJC i del Tribunal Suprem, que dita convocatòria s’ha fet a mida per la companya sentimental de l’alcalde de l’època Sr. Colomer (PSOE-PSC), i per l’advocat, sent curioses les manifestacions que en relació a aquesta sentència i auto del Suprem fa el Sr. Colomer, manifestacions que demostren la seva prepotència, (els seus actes estan per sobre de la llei, “discrepa de 6 Magistrats, 3 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya i 3 del Tribunal Suprem”) la seva irresponsabilitat ( tot aquest procés costarà molts diners als ciutadans) i la seva nul·la preparació (com ha quedat demostrat mentes ha governat).

És indubtable, i palmàriament demostrable que l'auto del Tribunal Suprem va ser notificat al representant processal de l'Ajuntament el dia 4 de maig de 2007, i no el 22 de juny de 2007, tal i com assegura el senyor Colomer, la qual cosa sembla eludir un altre cop i de forma maliciosa la informació que l'hi és convenient i transmetre als ciutadans de Cabrils la falsa sensació ... de que jo no en sabia res... No deixa de ser curiós, que en comptes de demanar explicacions a l'assessor legal que els informa o representa, facin els possibles per culpar al VIC d'aquesta situació, però evidentment és més fàcil fer us de la demagògia o de la mala praxis professional, i quan qualsevol ciutadà o representant d'una bona part de ciutadans, entra a donar a la llum pública fets irregulars, aleshores aquests, es converteixen en persecució personal. Per tant convidem al senyor Colomer que si te motius fundats (no demagògics) de la seva persecució, doncs que els denuncií, tal i com molts cops el VIC ha fet, i se l'hi ha donat la raó.

Però, lluny del que el senyor colomer afirma........., de moment, el VIC no és soci de govern de CIU, i aquestes declaracions suposen un altre cop fer ús de presumpcions que no es corresponen a la realitat. És cert que hi han hagut converses, i que de ben segur hi hauran, però no és menys cert que de moment no som socis de govern de cap partit, (Tal i com han estat aquests dos partits polítics CIU+PSOE-PSC en el si de l'Ajuntament els darrers 4 anys). Sinó fos així potser haguéssim votat a favor de CIU en l'elecció de l'alcaldessa, però recordem que no va ser així.

En definitiva el que costa diners al ciutadans, és el caciquisme indigne dels seus representants polítics, és l'amiguisme amagat de sempre, i fer-ne de l'autoritat pública un full de ruta pels seus interessos particulars.
Nosaltres, el VIC, seguirem demanant les explicacions que creguem convenients i quan ens les neguin, farem us de les institucions públiques perquè obliguen a donar-les i a exigir la regularitat i fermesa que són necessàries en qualsevol consistori.

Aquest dies s’ha pogut comprovar algunes de les irregularitats ja denunciades pel VIC en la darrera legislatura, p.e.

* Remuneració, sense declarar, a alguns del monitors de les activitats.
* Reiteració en la contractació de tècnics externs (p.e. la candidata número 2 del PSC), mitjançant la reiteració de contractes menors per tal d’eludir la Llei de Contractes de les Administracions.
* Partides comptables totalment exhaurides ( Festes - d’un pressupost de 80.000 € a data 22/6 hi ha comptabilitzat despeses per 105.000€. - Despeses diverses de festes - d’un pressupost de 1.000€ hi ha comptabilitzat despeses per 8.398€,..........)
* I d’altres partides sense utilitzar ( Actuacions Zona Esportiva 65.000€ de pressupost sense utilitzar, i la piscina tancada per manca de manteniment..............)
* Edificis municipals que no compleixen la normativa en matèria d’accessibilitat.
* ...................................

Per tots aquests i d’altres motius, fan imprescindible pel VIC la urgent contractació de les auditories necessàries per tal d’aclarir aquestes i d’altres qüestions, ja denunciades pel nostre grup al llarg de la darrera legislatura (Auditories ja sol·licitades amb data 8 d’octubre de 2003 a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb dates 5 de juliol de 2005 i 5 de setembre de 2006 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya).

Donada la gravetat dels fets i mentre no es depuren responsabilitats Veïns Independents de Cabrils dona per suspeses totes les converses amb CIU, tenint en compte a més que els regidors de l’equip de govern sortint no han despatxat ni han confeccionat cap informe de la situació de les seves regidoríes, no havent estat requerits ha fer-lo fins a la data d'avui.


Alfred Serrano i Mora
President Veïns Independents de Cabrils

19 de juny 2007

ALCALDES/SES DEL MARESME mandat 2007-2011

Consulteu el llistat que ens facilita el Consell Comarcal del Maresme de qui és l'alcalde/alcaldessa de cada municipi del Maresme.
Àrea d’Informació i Participació

17 de juny 2007

EXEMPLE D’UNA BONA GESTIÓ EN BENEFICI DEL TEU POBLE

Adjuntem noticia emesa pel Butlletí territorial de notícies del Maresme de la Diputació de Barcelona, demostratiu de com s’hauria de treballar per millorar el nostre poble amb l’ajut de les subvencions que atorga tant la Diputació de Barcelona com d’altres organismes oficials i europeus.
Aquest és un dels models de gestió que seria necessari imitar pel bé del nostre poble.

Àrea d’Informació i Participació
Participació Ciutadana

16 de juny 2007

ELECCIÓ D'ALCALDESSA DE CABRILS

Avui ha sigut proclamada Alcaldessa de l'Ajuntament de Cabrils la Sra. Lina Morales Serra, en ser la candidata de Convergència i Unió llista més votada a les passades eleccions municipals.

Transcrivim a continuació les paraules dites en el decurs de la sessió pel nostre candidat Alfred Serrano i Mora :

Bon dia a tothom, en primer lloc felicitats a la nova Alcaldessa Sra. Morales.

Voldria donar coneixement, dins la sessió d’avui, de la aportació que el nostre grup estaria, en principi, disposat a fer per tal de col·laborar amb vostè per garantir la governabilitat de la corporació.

Vostè Sra.Morales ens va trucar per tal d’iniciar converses en aquest sentit, converses que nosaltres també hem mantingut amb altres forces polítiques per tal de consensuar un nou model de poble, i la implantació d’una gestió econòmica eficaç i transparent, reafirmant alhora les nostres sol·licituds d’aquest últims 4 anys davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya i d’altres organismes oficials de realitzar auditories financeres, afegint també una auditoria urbanística i medi ambiental i de compliment de la llei de contractes de les administracions públiques, qüestions aquestes imprescindibles per situar-nos i poder prendre decisions.

En definitiva un nou model de gestió i d’actuació municipal transparent, i amb la participació més amplia possible.

Amb aquestes premisses d’actuació, Sra. Alcaldessa, podríem arribar a un principi d’acord, per tal de que vostè, pogués, si s’escau, contar amb la col·laboració del nostre grup municipal.

Moltes gràcies a tots.

Àrea d’Informació i Participació
Participació Ciutadana

15 de juny 2007

SESSIÓ PÚBLICA PER LA CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ

S’ha convocat per demà dissabte a les 12 hores, sessió pública per la pressa de possessió, constitució de la nova Corporació i elecció d’alcalde.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

10 de juny 2007

TOLERANCIA+ RESPECTE+DIALEG = UN CABRILS DE TOTS


Us mostrem un breu reportatge gràfic demostratiu d’un Cabrils que toca eradicar, el respecte, la tolerància i el diàleg han de prevaler per sobre dels anònims, la prepotència, “els interessos econòmics” les males arts, les “requalificacions o “canvis d’us” injustificades”, l’injuria, les desqualificacions gratuïtes, etc. etc. .............

Lluitarem per eradicar de Cabrils aquests personatges nefastos, que no fan més que entorpir la convivència que tots ens mereixem.

Relacions Institucionals

05 de juny 2007

ZONA ESPORTIVA - PISCINES?

Dintre de les grans promeses incomplides de l’actual cap de llista socialista hom poden trobar la numero 2 del arxiu adjunt.

Tot seguit us mostrem imatges de la situació actual de la piscina.

No pensa l’actual alcalde fer res per tal de posar en marxa les piscines per aquest estiu? Ja no és el seu problema?
Es tracta d’una “pataleta” de nen petit ?
Esta cobrant el “sou” l’actual alcalde?
Perquè no pren mesures per tal posar en marxa la piscina per aquest estiu?
S’ha adjudicat el servei de bar de les piscines?
Tenen alguna cosa a dir l’actual equip de govern ? CIU+PSOE-PSC+GEC(abans ERC)

Una mostra més de la inoperància de l'actual equip de govern, producte d'un pacte contra natura.

Recordem que l’1 d’abril, dins la informació del Ple de març 2007 ja ens queixàvem de la degradació de la zona esportiva.

Veure imatges del mes d’abril. (Res s’ha fet des de llavors) :
Imatge1, Imatge2, Imatge328 de maig 2007

AGRAÏMENT

Primer de tot, gràcies, moltes gràcies a tots els que heu dipositat la vostra confiança en el VIC donant-nos el vot; i gràcies també a tots els amics i simpatitzants.
Gràcies a vosaltres hem aconseguir un creixement en vots del 70,45% respecte als anteriors comicis. sumat a això el considerable descens de CIU (-14,11%) i dels PSC (-19,52%), això fa que no només estiguem ja com la tercera força mes votada de Cabrils sinó, pràcticament en la "pole position", doncs només ens separen 43 vots (1,7% dels votants) del partit més votat.
Si bé els resultats globals no afavoreixen precisament una fàcil governabilitat del nostre municipi i no obstant això, la posició de força que ara tenim, ens permetrà, sens dubte, una labor molt més eficaç i efectiva.2003 2007 Variació Var en %

Cens 4105 4648 543 13,23
Votants 2582 2543 -39 -1,51
Abstenció 1523 2105 582 38,21
Canditatures 2511 2394 -117 -4,66
Blancs 61 120 59 96,72
Nuls 10 29 19 190

CIU 574 493 -81 -14,11
DIU 321


PSC 584 470 -114 -19,52
VIC 264 450 186 70,45
GPC
350

GEC 321


PP 240 214 -26 -10,83
ICV
215

ERC 207 202 -5 -2,42

25 de maig 2007

CANVI D’ÚS O REQUALIFICACIÓ ENCOBERTA II ?

Benvolgut Roger.

D’insinuacions res de res, mes clar l’aigua, i no es picant, si tots els regidors es preocupessin una mica més de la seva responsabilitat, aquest poble aniria d’altre manera.

"Per si algú té algun dubte, a continuació exposem el text complet de la carta del 6 d'octubre de 2005, signada pel llavors alcalde Sr. Joaquim Colomer."

P.S. El VIC no difon rumors, el VIC treballa amb rigor i documentació en favor de Cabrils, i és per aquest motiu que amb data 23 de maig vàrem sol·licitar, oficialment, copia de dita documentació.

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Urbanisme

NOUS REPTES ?

Quin títol li posem?

El podríem anomenar: “Fent memòria històrica” o el podríem titular “Tot si val” o fins i tot el podríem qualificar com “Tot per ser l’alcalde

Es va iniciar en la política municipal fa anys, “molts anys” amb CIU, però com no arribava a alcaldable va fer la seva jugada de “transfuguisme”(amb PSC+ERC+PP) en la legislatura anterior i, per fi, si que va arribar a alcalde.

En l’actual legislatura - davant de la igualtat de forces PSC i CIU- pacta un repartiment de l'alcaldia (increïble, però els de CIU accepten) i una altra vegada torna a ser l’alcalde.

Memòria històrica.

24 de maig 2007

CANVI D’ÚS O REQUALIFICACIÓ ENCOBERTA ?

Les persones que formem el col·lectiu del VIC, amb freqüència donem una ullada, via Internet, entre d'altres mitjans, a tot allò que pugui tenir relació amb el nostre poble.

Fa uns dies un dels nostres col·laboradors, és va topar amb el següent anunci:

Terreny en Venta en Cabrils. 9.200.000 € (1.530.751.200 ptas). 18.800m² Gran terreny edificable on es poden construir 106 habitatges.

Efectuades les oportunes consultes, venim en coneixement de que es tracta d'uns terrenys propers a la "tancada" "Residència per la gent gran, La Calma" i parcialment qualificats com industrial, l’explicació de venda es la següent:

Terreny de 1,88514 Ha, se’ns informa que segons “la medició topogràfica realitzada, en la fitxa del Pla General consten 1,7131 Ha”. “El Pla General actual determina zona apta para la construcció de naus industrials”. Mes endavant diuen..... “l’Ajuntament està estudiant el canvi d’ús de la zona”.

Existeix un escrit de data 6 d’octubre de 2005 signat per l’alcalde en aquells moments Sr. Joaquim Colomer Godàs, en resposta a una sol·licitud de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) que entre d’altres qüestions diu :

“En relació a la sol·licitud de modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Cabrils, presentada el dia 18 d’abril de 2005, número 1743 del registre general d’entrada, tinc el deure de comunicar-vos .......”

* El cavi d’ús és acceptable.

* Degut a la forta pendent dels terrenys caldrà justificar la ubicació dels habitatges.

* ..........................

L’argument de venda del terreny es:

l’ajuntament accepta el canvi d’us, per la resolució d’aquest canvi s’espera que es trigui un any, any i mig, passades les eleccions municipals.
El preu actual del solar es de 9.200.000 EUR degut al “inconvenient” sobre el canvi d’ us. Si es realitzes abans de la compra el preu del terreny sofriria un augment”

Fins aquí el relat dels fets. A partir d’aquí les valoracions que es podrien fer:

Es clara la proposta de la empresa, construcció d’habitatges (mes de 100), en zona que necessita de un canvi d’ús i a més en una zona, que tant els promotors, com l’Alcalde en aquell moment, reconeixen en una forta pendent.

És per a nosaltres molt clar que de aprovar-se tal disbarat, es malmetria una important zona de Cabrils, amb veritables estructures, grans i profundament antiestètiques de ciment. Amb això no volem dir, que es tingui que mantenir com a zona industrial, sinó que cal un projecte diferent, més en consonància amb el medi i amb l’entorn.

La proposta de canvi d’ús i la resposta de l’Alcalde, s’han mantingut aquest any i mig en el arxiu del Registre General, sense coneixement de gran part del Consistori i sense presentar-se en cap de les comissions informatives.

És sospitosament xocant que la empresa s’atreveixi a posar en venda uns terrenys per habitatges, donant un preu, sense que legalment es puguin fer.

I per a acabar, de moment, dir que una cosa és el que es prometen en campanya (els que governen, PSOE-PSC + CIU + GEC) i una altra molt distinta és el que fan.

A això li diuen sostenibilitat?

Va sent hora de posar fre a un creixement desmesurat.

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Urbanisme

23 de maig 2007

NOTA DE PREMSA

Resposta al Sr.Francesc Ponsa en relació als seus comentaris apareguts a la web d’ERC, que per cert, al llarg de tota la legislatura no ha informat de cap dels esdeveniments que s’han produït durant aquests complicats quatre anys.

De ben segur que el debat que va tenir lloc a la fàbrica va ser democràtic, com també és democràtic el fet de declinar “un emplaçament de debat” (d'ERC) i per raons obvies, justament perquè el seu pare sota l'impermeable d'un Partit Històric, ara vol donar lliçons de parlamentarisme llibertat i democràcia. Ara be senyor Francesc Ponsa, recordi que el seu pare ex integrant de les files de CIU, "fins fa ben poc" ex regidor de comunicació, ni va fer, ni va proposar i no va emplaçar mai (quan tenia certa autoritat per fer-ho) cap debat durant la seva llarga estada al govern de CIU+PSOE-PSC+GEC, és més, va imposar el seu peculiar estil d'entendre el dret d'expressió i participació que els regidors de l'oposició tenim, tant dins el butlletí municipal, com a les proves que de la radio "presumptament municipal" es van du a terme en el marc de la mostra gastronòmica, radio de la que no sabem res, i ara s'erigeix com abanderat de la democràcia, la participació i el parlamentarisme ? Senyors Ponsa la seva vocació de carrera política, es fer de cada solució un "Problema" (aquesta frase no és nostra, és de Wody Allen ).

El nostre grup polític, mentre el seu pare estava pensant en canviar de Partit, ha participat en la política de Cabrils i ho ha fet dia a dia, de forma activa i fiscalitzant l'acció de govern (dels ex del seu pare “Conveniència i desUnió”). Ens hem volgut acostar al màxim a la definició de polític, es dir ocupar-nos professionalment dels afers públics, i de la política. Però queda clar que vostè prefereixi utilitzar mètodes irracionals per a estimular els sentiments dels ciutadans que els aboquin a pensaments impracticables i fal·laciosos, i que facin pensar que el fet de no voler participar en un emplaçament (no se si organitzat per vostès o pel partit que vostès representen), ens defineixin com a mancats de coratge polític. Carai i això que presumeixen ser d'esquerres !!!

El que està clar és que vostè vol i intenta especular sobre pactes de futur, però si us plau no se'n oblidi dels pactes del passat, dels darrers anys, i també tingui l'Ètica moral d'explicar-los a la ciutadania:

CIU + ERC agafadets de la ma?

PSOE-PSC+PP+ERC també agafadets de la ma fent mocions de censura....

Caram caram .... fins hi tot van ser capaços de pactar amb els demonitzats per vostès integrants del PP, i per últim, CIU+PSOE-PSC-+GEC, quan el seu pare ha estat regidor de comunicació. (de des-comunicació diria jo!).

Nosaltres l'hi recordem els fets del passat i no especulacions de futur. Tot plegat senyor Ponsa, i aquesta frase tampoc és meva: "és significatiu i defineix quin és el tarannà de tothom " (és d'un aprenent a humorista). Vostès són els que han jugat amb la Doctrina política que defensa la intervenció del poble en el govern i en l'elecció dels governants, que és la democràcia, però han de saber que estar al costat del ciutadans de Cabrils no és un Joc, i quan ha mogut fitxa ha demostrat sempre que ho ha fet per voler simplement estar governant (abans CIU , ara ERC), Sr Ponsa ara no s'emparri en voler ser els pura sang de la llibertat d'expressió. Realment creiem que sota l'humitat del seu nou impermeable, només hi creix la llanuda flor de la inòpia. Tenen vostès a la seva llista "personatges" que promouen, covardament, foros anònims de desqualificació, on donen cabuda al "vell i profund cabrils en minúscules", per tant difícilment trobarem punts de coincidència.

El seu pare, Sr.Ponsa, ens va emplaçar (paraula utilitzada per vostès), no va voler organitzar, debatre, convidar-nos o comentar l'opció d'un debat polític pels ciutadans de Cabrils, estava més preocupat en que sortís la noticia de que "el senyor Ponsa Emplaça a un debat" i no en el fet de conèixer els veritables problemes dels ciutadans de Cabrils, en definitiva senyor Ponsa, Emplaça qui te autoritat per fer-ho, i no qui ho intenta.
Des del VIC, es va renunciar al seu emplaçament i no al DEBAT i si es va declinar l'emplaçament és per la manca d'autoritat Política, però sobretot d'Ètica del qui ho proposava.

El nostre tarannà i la nostra manera de fer, va quedar clarament demostrat al debat organitzat i proposat per la TV Mataró de dilluns passat.

ÀREA D’INFORMACIO i PARTICIPACIÓ
Comunicació

19 de maig 2007

OBRES DE SOTERRAMENT DEL TORRENT ROIG

Davant el ja tradicional silenci de l'Ajuntament respecte a les informacions sol·licitades pels ciutadans i pel nostre grup municipal, hem considerat oportú fer-vos coneixedors de l'estat administratiu, processal o pla normalitzat de treball, que tenen els actuals gestors municipals......................Tot plegat un nou episodi de presumpta incompetència crònica que esperem ben aviat pugui ser resolta.

Aquestes obres, que es van acabar recentment, com podeu comprovar per les fotos el carrer s'està enfonsant i els desperfectes son evidents, tots el veïns de Cabrils amb els nostres impostos vàrem pagar les obres i la direcció de obres, feina remunerada amb 3.480 € a la enginyera responsable de supervisar les mateixes i donar el vist i plau, persona a la que se li adjudiquen des de fa temps la majoria dels projectes que es fan a Cabrils, i que ara es presenta com candidata número 2 a les llistes del PSOE-PSC.

El Contracte de Consultoria i assistència menor per la realització dels treballs d'assessorament tècnic i control de l'execució de les obres de soterrament del "Torrent Roig" durant el termini necessari i fins a la finalització de les obres, van ser adjudicades a la citada candidata per decret d'Alcaldia número 319/05 d'1 de febrer de 2005.

Ara resta esbrinar els motius de l'enfonsament i qui es farà càrrec dels desperfectes.

Tornarem pagar els de sempre? S'ha contractat la pertinent pòlissa d'assegurança per cobrir les presumptes responsabilitats patrimonials ocasionades a les ja malmeses arques de l'Ajuntament ? S’han fet actuacions davant l’empresa que ha realitzat les obres?

Àrea Institucional
Via pública i serveis

12 de maig 2007

INFORMACIO DE LA CELEBRACIÒ DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT – maig 2007-

Breu informació dels punts mes importants tractats en el decurs del Ple:

Punt 1.- Aprovació del Compte General del Pressupost de l’any 2005.

Inicià el nostre regidor la seva intervenció agraint a l’Actual alcalde Sr. Pérez la col·laboració en l’aportació de tota la documentació que es va sol·licitar, fet que altres anys no s’ha via produït, especialment a l’època de l’anterior alcalde i actual cap de llista del PSOE-PSC.

En aquest punt el nostre regidor és ratificà en els reparaments manifestats en la Comissió Especial de Comptes, comentant especialment les discrepàncies manifestades pel Secretari Interventor amb el fons i la forma d’atorgament de les subvencions, amb el pagament de minutes per la defensa judicial de l’anterior alcalde (5.710 €). En aquest punt el nostre regidor, davant les reiterades falses manifestacions de l’anterior alcalde, en el sentit de que el Sr.Alfred Serrano l’havia denunciant per presumptes delictes de prevaricació, malversació de cabals i falsedat documental, va deixar constància de que el que es va sol·licitar a la compareixença davant la Fiscalia del TSJC va ser la sol·licitud d’una auditoria complerta de l’Ajuntament i la Societat municipal SEIPRO. *(
De tota aquesta qüestió, es posa a disposició de qui ho vulgui consultar tota la documentació generada en relació a dita compareixença davant la Fiscalia).

Alguns dels assumptes pendents:
No s’ha resol la manca de justificació i per tant el pagament d’hores extres sense justificar.

No s’ha resol l’atorgament de subvencions vulnerant, segons el nostre criteri, el principi de concurrència competitiva, incomplint els articles 22 i 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

No s’ha resol la presumpta incompatibilitat de l’alcalde, per haver participat en l’aprovació de les subvencions directes sent alhora soci d’una Entitat subvencionada.

No s’ha resol la reiterada contractació d’un bufette i tècnics externs, sense evidencia de cap expedient de contractació, fet reconegut en un informe de Secretaría Intervenció.

No s’ha resol el reparament en relació a l’assignació de complement de productivitat als treballadors, amb l’agreujant de que l’anterior alcalde per resolucions d’alcaldia atorgava a una empleada amb grau de parentiu dins el quart grau, complements mensuals de més de 500 €, i paga doble al juliol (1.000€) i desembre (1.000€).

Continua l’alcalde sense lliurar-nos l’inventari de propietats municipals.

No se’ns ha lliurat copia d’un estudi tècnic econòmic d’ampliació i remodelació de la zona esportiva de Cabrils (8.500€).

No s’ha raonat la despesa de festes populars,
dinar de 220 persones a raó de 37 € menú per un total de 8.709,8€

No s’ha raonat la despesa festes populars,
dinar de 16 persones a raó de 35 € menú per un total de 599,20 €

No s’ha raonat la despesa per pagament d’hores a quatre persones no treballadores de l’Ajuntament amb abonament a tres d’elles a la mateixa compte corrent.

No s’ha raonat la despesa de
factures girades per una granja bar amb un total de 8.623 € algunes d’elles d’imports de 9 €, 15,80 € 11,77 €........

Davant aquestes i d’altres situacions irregulars i poc transparents, l’alcalde va reconèixer que es tenia que canviar la dinàmica i que, en un futur es reordenaria la qüestió.

El nostre regidor va manifestar que ja fa tres anys que ve exposant reparos a les comptes municipals sense rebre respostes, motiu pel qual es va veure obligat a manifestar-les davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya, donant compte al Ple de l'escrit rebut de dit organisme
.

Sotmesa a votació l’aprovació del Compte General del Pressupost de l’any 2005.
Vots a favor CIU PSOE-PSC i GEC 8 vots
Abstencions DIU (dissolts) i ERC 3 vots
En contra VIC i PP 2 vots

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Punt 2.- Aprovació inicial del Pressupost de la Corporació, així com de la plantilla de personal de l’Ajuntament, corresponent a l’Exercici 2007. Compte General del Pressupost de l’any 2005

Va recordar el Sr. Serrano la obligació que té l’equip de govern de proposar l’aprovació dels pressupostos abans del 31 de desembre, tot llegint una resposta, del secretari interventor, a una al·legació formulada contra l’acord de Ple de data 1 de maig de 2006, manifestant la queixa per la no aprovació dels pressupostos en el termini regulat:

* Malgrat que l’incompliment del termini en l’aprovació del pressupost no té conseqüències legals greus per l’ajuntament, el que sí considero molt convenient és que per facilitar la posterior gestió pressupostaria al llarg de l’any econòmic i atendre a les necessitats dels serveis, obres i activitats municipals el pressupost de l’any que es tracti estigui definitivament aprovat abans del 31 de desembre de l’any anterior al de l’exercici en que s’hagi d’aplicar.

Un any més les despeses de personal (2.426.882 € + costos dels assessors i tècnics externs) superen els ingressos per impostos sobre béns immobles rústica i urbana (2.297.138 €).

El nostre regidor va mostrar la disconformitat del nostre Grup Municipal amb algunes de les desviacions pressupostaris del l’any 2006, com ara les següents:

Despeses per jurídics i contenciosos, pressupostat per l’any 2006 19.000 €, despeses reals 63.578,43 € desviació de 44.578,43 €.

Comunicacions telefòniques, pressupostat per l’any 2006 15.000 €, despeses reals 23.022 € desviació de 8.022 €.

Comunicacions telefòniques Escola Olivera, pressupostat per l’any 2006 4.500 €, despeses reals 9.720 € desviació de 5.220 €.

Despeses diverses(?), pressupostat per l’any 2006 7.300 €, despeses reals 10.157 € desviació de 2.857 €.

Festes populars(?), pressupostat per l’any 2006 85.000 €, despeses reals 165.586 € desviació de 80.586 €.

Despeses diverses(?), pressupostat per l’any 2006 6.000 €, despeses reals 23.651 € desviació de 17.651 €.

I curiosament de la partida d’inversions en infraestructures, pressupostada per l’any 2006 en 242.268 €, només s’han utilitzat 126.987 €
deixant d’invertir-se 115.281 €.

Entenem que això és la prova palpable del descontrol i la ineficàcia de qui ens governen, només cal veure
les fotos que hem publicat de l'estat de les urbanitzacions, com per ara permetre'ns que es deixin d’invertir aquestes quantitats en infraestructures, en benefici de les festes o de les minutes dels tècnics externs, tenint plantilla suficient per desenvolupar aquestes tasques.

Per deixar constància del que es gasten en festes (165.586 €) i el que es destina a altres conceptes veiem alguns de les partides del present pressupost 2007:

Formació del personal (Policies) 4.500 €
Equipament Servei de Policia 9.117 €
Atencions benèfiques 8.500 €
Subvenció Casal gent gran 6.600 €
Cooperació i solidaritat 11.750 €
Subvenció Associació de botiguers 5.000 €
Subvenció lluita contra el càncer 600 €
Sanitat actuacions consultori mèdic 10.125 €
..........................................................................................

I en l’apartat d’inversions per al 2007, comentar el següent :

Centre d’atenció Primària (5.000 €)
No diuen que faran un CAP nou? Amb aquest pressupost es possible ?

Reparació i manteniment d’edificis (10.000 €)
Quan pensen eliminar les barreres arquitectòniques dels edificis municipals?

Escola Mas Maria – nou barracó (20.000 €)
Es l’escola nova?

Actuacions a urbanitzacions recepcionades (40.000 €)
Comparant la dotació per les urbanitzacions amb la despesa per festes (165.586€) creiem que no calen comentaris de la sensibilitat vers les urbanitzacions per part de l’equip de govern ( CIU - PSOE-PSC i GEC )

Participació obres Ca l’Estrany 165.259,12 €.
Fan constar com inversió una mala gestió de l’anterior alcalde, ja que es tracta d’una condemna(sentencia 191/06) del Jutjat Contenciós Administratiu núm.4 de Barcelona que diu:
·
Condemnar a l’Ajuntament de Cabrils a fer efectiva a l’actora la suma de 165.259.12 euros en execució de l’acordat en la resolució d’Alcaldia de l’Ajuntament de Cabrils de data 18 de juny de 2004, més l’interès legal dels diners des de la data d’aquesta resolució.
· Imposar a l’Administració demandada el pagament de les costes processals causades en aquest recurs.
·
Contra aquesta sentència no hi ha recurs.

Aquesta és una prova més de la gestió d’aquest equip de govern, infringint un greu perjudici a l’Ajuntament.

Infraestructura – Cooperacions Urb. Crist Park.
Es tracta d’una reclamació de 100.420,67 € de la empresa adjudicatària de les obres d’urbanització de l’àmbit de Crist Parc. La certificació més antiga, degudament signada per la enginyera directora de les obres es de maig de l’any 2006. Dita empresa reclama també els interessos de demora corresponents a les certificacions impagadas.

Aquesta és altre prova més de la gestió d’aquest equip de govern, infringint un greu perjudici a l’Ajuntament.

Sotmesa a votació l’aprovació inicial del Pressupost de la Corporació

Vots a favor CIU PSOE-PSC i GEC 8 vots
Abstencions DIU (dissolts) i ERC 3 vots
En contra VIC i PP 2 vots

Dita aprovació ja ha sigut publicada al
Butlletí Oficial de la província de Barcelona del dia 9 de maig

Per tal de poder-ho consultar en la actualitat s’ha obert termini d'informació pública.

Moltes gràcies per la seva col·laboració.
Àrea d’Informació i Participació
Participació Ciutadana

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels