01 de desembre 2007

MOCIO D’ADHESIÓ A LA MANIFESTACIÓ D’AVUI DIA 1 DE DESEMBRE

Transcrivim el text íntegre de la moció d’adhesió a la manifestació d’avui dia 1 de desembre que els nostres grups municipals Convergència i Unió de Cabrils i Veïns Independents de Cabrils vàrem presentar al Ple del passat dia 29 i que no va prosperar per manca de suport del PSOE-PSC , GPC, ERC-Consens per Cabrils i PP.
MOCIÓ

Que presenten els grups municipals de Convergència i Unió de Cabrils i Veïns Independents de Cabrils, al ple de la corporació.

Catalunya té un dèficit d’infraestructures evident.

Aquest dèficit està provocat, en la seva immensa majoria, per una manca d’inversió al llarg del temps, pels successius governs a Madrid, que no han invertit a Catalunya el percentatge corresponent en infraestructures.

Davant la reiterada fallida les infraestructures a Catalunya, cal cercar solucions i cal que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya manifestem el nostre rebuig a aquesta situació.
És l’hora que s’acabi el maltractament sistemàtic i continuat a la societat catalana. El menyspreu i el passotisme amb que la ministra espanyola Magdalena Álvarez tracta una qüestió importantíssima per al benestar dels catalans i catalanes ha de tenir com a resposta la mobilització popular.
Des de Catalunya cal que es gestionin les infraestructures, els catalans i les catalanes han de poder decidir quin model nacional d’infraestructures i de mobilitat volen. Cal trencar la dependència, que significa ineficàcia i menyspreu cap a les necessitats i les decisions de la ciutadania del nostre país, pensada i al servei dels interessos centralistes de l’Estat Espanyol. El dèficit inversor, un sistema de finançament injust i l’espoli fiscal són, en aquest sentit, els principals elements que ens porten al carreró sense sortida d’uns serveis i unes xarxes públiques d’ínfima qualitat.
Catalunya té una xarxa viària, especialment la secundària, deficient i més d’un terç dels peatges de tot l'Estat.

Les infraestructures aeroportuàries, peça clau per al desenvolupament nacional en el context global, han d’estar gestionades des del territori i no al servei, de nou, d’un sistema centralitzat al servei d’un únic aeroport de primera, Barajas.
El model de mobilitat i la xarxa viària i d’infraestructures que reivindiquem ha d’estar al servei i a l’interès general de les ciutadanes i els ciutadans de tota Catalunya i amb criteris d’equilibri territorial. La societat es mereix un servei de transports públics de persones i de mercaderies de qualitat i de proximitat.
En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al ple l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Donar suport a la manifestació convocada el proper dia 1 de desembre a les 17h a la Plaça Catalunya, sota l’eslògan de: “Som una nació i diem prou! Tenim el dret a decidir sobre les nostres infraestructures”.

Segon.- Adoptar per part de l’ajuntament de Cabrils els següents acords:
Exigim el traspàs de la xarxa de transports i d'infraestructures a la Generalitat de Catalunya.

Exigim prioritzar les obres i serveis de mobilitat basats en el ferrocarril, el tramvia i demés sistemes de transport públic, tant a l’àrea de Barcelona com al conjunt del territori català.

Exigim la publicació de les balances fiscals entre Catalunya i l'estat espanyol.

· Exigim que la Generalitat de Catalunya recapti i gestioni tots els nostres impostos.
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i a la Plataforma pel dret a decidir.


Convergència i Unió Veïns Independents de Cabrils
Sra. Lina Morales i Serra Alfred Serrano i Mora

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels