27 de març 2012

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT aquest dijous 29 de març


Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament a celebrar aquest dijous dia 29 de març de 2012 a les 20:30 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

Punt 1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 26 de gener de 2012

Punt 2.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 22, que regula la taxa pel servei de recollida i manteniment de gossos solts

Punt 3.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 30, que regula la taxa per la publicació d’anuncis en el butlletí d’informació municipal i en programes varis d’activitats municipals

Punt 4.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals

Punt 5.- Dictamen que proposa l’aprovació d’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits

Punt 6.- Dictamen que proposa donar compte dels informes d’intervenció i tresoreria municipals sobre el compliment de la Llei de morositat a l’Ajuntament de Cabrils

Punt 7.- Dictamen que proposa donar suport al moviment “Diem Prou” que aposta per pagar els impostos a l’Agència Catalana en comptes d’Hisenda, presentada pel Grup Municipal d’ERC – Consens x Cabrils – AM

Punt 8.- Dictamen en contra de la reforma laboral imposada pel govern espanyol i a favor del diàleg social, presentada pel Grup Municipal d’ERC – Consens x Cabrils – AM

Punt 9.- Dictamen en defensa dels centres educatius municipals i del manteniment de la xarxa pública d’escoles bressol, presentada pels Grups Municipals de CIU, SOM Cabrils, PSC, ERC – Consens x Cabrils i ICV

Punt 10.- Dictamen que proposa el foment de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit del treball

Punt 11.- Mocions

Moció d’urgència.- Aprovació definitiva Ordenança de civisme

Punt 12.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

Punt 13.- Precs i preguntes

NOTA DE RECORDATORI.-
Recordeu que en aquest ple ordinari la portaveu de Som Cabrils, aportarà (o almenys hauria d'aportar-les) les proves de que disposa per acreditar les seves acusacions proferides en el passat ple ordinari de gener en relació a la convocatòria del procés de selecció per a la provisió, en règim d’interinitat, d’una plaça de sergent de la Policia Local de l’Ajuntament de Cabrils - que per cert ha quedat deserta -.

Des del nostre grup municipal estem espectants davant la insòlita situació.


Aportarà la senyora regidora la prova documental?

O tornarà a rellegir una vegada més el seu discurs inculpatori sense més proves que la seva paraula?

O quedarà tot com sempre en un "dolç" i "convenient" oblit"?

Podem prometre i prometem que continuarà

Esperem la seva assistència.


ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

25 de març 2012

EL PROPER DIA 2 D'ABRIL “LA BRIGADA DE PARCS I JARDINS TORNA A SER MUNICIPAL


El proper dia 2 d'abril es donarà compliment al compromís adquirit pel nostre grup i especialment pel nostre portaveu Alfredo Serrano, en el sentit de que el dia indicat els sis integrants de la externalitzada brigada de parcs i jardins "tornen a casa", era aquest un compromís al que "alguns es van apuntar a última hora" i que res han fet perquè això es converteixi en una realitat però, deixem-ho en què són coses dels que es dediquen professionalment a la política no sent els escrúpols una de les seves millors virtuts.

Com vam informar aquesta era una de les propostes de l'últim ple extraordinari, paradoxalment - l'oposició d'esquerres..??- aquests que recolzen la vaga general "en defensa dels treballadors" – curiosament - van votar en contra de que els treballadors de la brigada de parcs i jardins tornessin a formar part de la plantilla de l'ajuntament. ¡Cosas veredes Nicomedes...!

En nom de la Comissió Executiva del VIC i especialment del nostre president i portaveu municipal volem donar-vos la més sincera benvinguda a tots els integrants de la brigada de parcs i jardins. BENVINGUTS !!!


Clicant damunt de les dates podreu consultar tots els articles i notes de premsa en relació a aquest assumpte.

Article VIC 29 06 2010 - Reportatge TV3 26-03-2010


El Punt 30-01- 2010 - El Punt 27-03-2010 - El Punt 06-05-2010 - El Punt 30-12-2010

Continuarem informant

VEÏNS INDEPENDENTS DE CABRILS
Comissió Executiva

11 de març 2012

CONVOCADA SESSIÓ EXTRAODINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT a celebrar dimarts dia 13 de març a les 21 hores.


Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió extraordinària i urgent del PLE de l’Ajuntament a celebrar aquest dimarts dia 13 de març a les 21 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

Punt 1.- Ratificar el caràcter urgent de la sessió

Punt 2.- Moció per l’aprovació de la separació de l’Ajuntament de Cabrils del Consorci Digital Mataró-Maresme.

Punt 3.- Moció per l’aprovació de la ampliació de l’horari de tancament dels bars, bars-restaurants i restaurants del municipi.

Punt 4.- Moció per l’aprovació de la resolució del contracte de servei públic de manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds del municipi de Cabrils.

Punt 5.- Moció per l’autorització de la hipoteca sobre la concessió administrativa per a l’execució de les obres i explotació d’un compleix esportiu amb piscina coberta de Cabrils.

Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels