24 d’agost 2010

SABIES QUE....?


Sabies que degut a la total absència de rigor i la mes que evident manca de sensibilitat en les relaciones humanes per part de l’equip de "govern d’esquerres i progressista" es manté viva la crispació laboral a l’ajuntament de Cabrils....?

Para muestra un botón como dicen los castizos, clicant aquí podreu consultar la polèmica generada, novament amb CCOO, com a conseqüència de l'última gran decisió en benefici d'una "miembra" de "la casta" que "presumptament" s’ha instaurat entre “la classe treballadora” de l’ajuntament. (Si cliqueu aquí entendreu lo de “casta” -grup social que es diferencia pel seu sou-)

Si voleu recordar alguns dels innombrables desencontres de l'alcalde "d'esquerres i progressista" amb CCOO clicant a sobre de les dates podreu accedir als articles del diari El Punt en relació als últims i memorables esdeveniments protagonitzats pel noi del poble.
06 05 2010 - 27 03 2010 - 23 03 2010 - 30 01 2010 - 30 12 2009 - 21 07 2009

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

22 d’agost 2010

¿SABIAS QUE….?


Que el Ministerio de Vivienda ha enviado una carta y un 'sms' a 8.000 beneficiarios de la Renta Básica de Emancipación (RBE) comunicándoles que, según la información remitida por la Agencia Tributaria a este departamento, superaron en 2008 los 22.000 euros anuales de ingresos brutos, requisito fundamental para recibir la ayuda al alquiler de 210 euros mensuales, por lo que deben devolver dicha ayuda…………..

LA COMUNIDAD DEBE COMPROBAR LOS INGRESOS.

Vivienda indica que tras citar a los afectados, cada comunidad tendrá ahora que comprobar quiénes superaron efectivamente el límite de 22.000 euros, y en caso positivo, emitir una resolución retirándoles el derecho a las ayudas. En los casos en que el/a beneficiario/a no comunicó en su momento que dejaba de cumplir este requisito, y por tanto, incumplió la obligación establecida en la normativa, la comunidad autónoma iniciará el expediente de reintegro de las ayudas correspondientes, al que caben alegaciones.

EL/LA BENEFICIARIO/A DEBE COMUNICAR EL AUMENTO DE INGRESOS.

Además, señala que el/la beneficiario/a tiene la obligación de comunicar inmediatamente ante su comunidad autónoma cualquier modificación de los requisitos por los que se le reconoció el derecho a la ayuda, entre ellos, el nivel de ingresos, y que el incumplimiento de esta obligación supone la devolución de las ayudas percibidas.

Para leer el artículo completo de Lukor clicar aquí.

¿Os suena este asunto? ¿Recordáis que el alcalde con el apoyo de su equipo de gobierno "de izquierdas" se ha negado a investigar el "error de la funcionaria" "al cumplimentar la declaración solicitud de ayudas al alquiler para personas que ja fueron perceptoras en convocatorias anteriores" así como "el olvido" de su obligación de informar de la "variación al alza de la renta de su unidad familiar" motivo que le imposibilitaba para percibir estas ayudas?

Podéis consultar los antecedentes de este asunto en nuestros artículos de fechas 30 de julio de 2010 - 07 04 2010 - 10 03 2010 - 01 03 2010

ÀREA ECONÓMICA
Hacienda

Nota: Dicen que hacienda somos todos, excepto,presuntamente, para el alcalde de Cabrils que se ha negado en reiteradas ocasiones a investigar los hechos por nosotros denunciados.


Dar por supuesto que continuará......

18 d’agost 2010

SABIES QUE.... ?


Sabies que en l'últim ple ordinari de juliol en el punt 14 de l'ordre del dia "l'alcalde" va donar compte, entre altres resolucions, de 18 decrets que sota el títol de "resolució expedients sancionadors" va resoldre la imposició de més de 160 propostes de sancions de trànsit per un total de més de 26.000 euros....? (més de 4 milions de les antigues pessetes).

Us recordeu del que dèiem en el nostre article de data 13 de gener d’aquest any quan comentàvem les diferents partides del pressupost y en concret "la gran partida social del pressupost" que era la previsió d'un increment del 150 % en la recaptació per multes, passant dels 10.000 euros de l'any 2009 a una previsió de recaptació de 25.000 euros pel 2010 ?

Doncs bé en el curt interval de ple (maig) a ple (juliol) han superat amb escreix el pressupostat !

Tot un model de persecució recaptatòria, i.... desprès diran que recolzen al comerç....

Com a curiositat sabeu quin és l’import de la sanció per aparcar una moto a la vorera....?
doncs 200 euros (més de 33.000 de les antigues pessetes)

....i sabeu quin és l’import de la sanció per estacionar un vehicle en zona senyalitzada per a càrrega i descàrrega....?
doncs 85,71 euros.

No creieu que davant la comparació es pot veure la desproporció entre una sanció i l’altra....?

En definitiva això son fets i no paraules !

Avis a navegants : Si ha algú li pica (políticament parlant, clar) doncs o bé es pot anar rascant, o bé ens pot anar denunciant, perquè nosaltres seguirem informant.

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

13 d’agost 2010

NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓ A LES AMENACES...., i ANÒNIMS...., QUE HISTÒRICAMENT REP EL NOSTRE PORTAVEU


A expressa petició del nostre regidor donem publicitat al següent escrit que emet en qualitat de portaveu del nostre grup municipal.

Vull posar en públic coneixement que des de fa uns dies he tornat a rebre comunicacions anònimes que van més enllà del mal gust, es a dir, en els escrits rebuts, no és fa una crítica de la nostra oposició, que per altra banda és plenament legítima pel sentit mateix de la democràcia, sinó que vull recordar que amb una vilesa repugnant i una depravació que no deixa de ser absolutament covarda es van mofar de manera roí de membres de la meva família, incidint en el fet de malalties i els eleven a la categoria de defectes físics, com es una disminució provocada per l’agressivitat d’un greu tipus de càncer.

Com ja he manifestat en diferents ocasions, curiosament els embrions de qualsevol tipus de feixisme comencen d'aquesta manera, sibil•linament menyspreant el que ells consideren com a rebuig, deixant caure primer una petita pluja d’ignomínies per després generalitzar-les, per això i en constitucions de molts països, declaracions de drets humans i en molts textos legals es rebutgen i penalitzen aquests tipus d'actuacions, i en aquest sentit recordaré l'article 14 del nostre text constitucional que estableix "que els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o circumstància personal o social ".

Malauradament però, no tots els ciutadans entenen el que és la democràcia, fa uns dies ja varen començar a sonar altra vegada les trompetes de la amenaça, d'allò que no agrada, d'allò que és millor dir sota el parapent de l'anonimat i que es creu que per ser anònim, no pot ser constitutiu de delicte, entre d’altres desqualificacions, insults, menyspreus dirigits contra alguns de nosaltres, regidors democràticament elegits, vull recordar entre d’altres un anònim signant com "la resistència" que es va atrevir a dir "sabem on vius"

Entenc que la nostra acció de control i fiscalització de les actuacions de l'equip de govern així com les nostres, en ocasions, sarcàstiques crítiques no siguin del grat de determinats sectors, però totes les nostres actuacions tant en els plens municipals com derivades de la presentació a l'empara de la legalitat vigent de diferents recursos que el nostre grup municipal ve efectuant, es basen en documents obtinguts en l’exercici del nostre legítim dret d’accés a la documentació municipal.

Aquests últims dies alguns “salvadores de la pàtria” del segle XXI que pul•lulen pel nostre poble s'han atrevit a insinuar que mitjançant la presentació de sendes querelles "em tancaran la boca" doncs bé, els animo a que ho facin ja que en seu judicial podré i podrem exposar lo que el sigil i el secret professional ens impedeix fer públic el que ja hem posat en coneixement de determinats organismes oficials.

La diferència entre uns i -"els altres"- és que nosaltres regidors i regidores democràticament elegits "donem la cara" i les nostres crítiques exercint l’oposició ho fem, afortunadament, amb noms i cognoms, és la democràcia mal que els hi pesi a determinats personatges que pensen que el poble és seu i per tant poden fer el que els vingui en gana.

En definitiva, una cosa és pregonar la democràcia i la participació i altra molt distinta és practicar-la, especialment al no acceptar la legítima discrepància.

Moltes gracies

Alfred Serrano i Mora
Portaveu del Grup Municipal Veïns Independents de Cabrils

11 d’agost 2010

PROU DE RUCADES !


Crònica del quart dia de recollida de signatures perquè el CAP torni a ser ubicat al centre del poble.

Jornada reivindicativa amb ruc inclòs (119 firmes recollides)

La jornada va començar amb una visita al “CAP de l'extraradi”, baixada per la carretera fins al centre del poble i recorregut pel mateix amb diverses parades davant l'ajuntament.
Una paradeta perquè "la nostra companya de lluita" pogués sadollar la sed

UN TOC D'HUMOR . - Quina en portaran de cap....?

Ahir potser va ser el dia mes divertit de la campanya de recollida de signatures ja que la nostra iniciativa va tenir gran acceptació entre els veïns que estaven pel centre del poble, va agradar especialment als nens que s’ho van passar d’allò més be.

Divertit va ser també veure les cares que posaven els que no entenen la discrepància, els que es creuen que el poble és seu, els que viuen en el seu món irreal, en definitivaels de sempre”, la democràcia senyors i “senyores de sempre” per si no ho saben també inclou la lluita festiva contra les actuacions irracionals, diguem-li així, o rucades, com el lema d'ahir.

Nosaltres continuarem al costat de la racionalitat.

Continuarem informant

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Sanitat

07 d’agost 2010

Crònica del tercer dia de recollida de signatures perquè el CAP torni a ser ubicat al centre del poble


Fins divendres 68 firmes avalen la nostra reivindicació

L'afluència d'usuaris el tercer dia ha seguit la tònica dels dies anteriors, molt poca afluència d'usuaris, motiu pel qual estem estudiant la possibilitat de traslladar la recollida de firmes als dies de celebració de la Mostra gastronòmica de la propera setmana.

Celebrem el fet de no haver rebut la visita de les forces de l'ordre podent continuar la nostra reivindicació utilitzant les nostres "humils cadiretes i tauleta" a l'efecte. Segurament en estar instal•lats en un terreny que és propietat municipal (és a dir de tots) "els polítics entesos en matèria de desallotjaments" no hauran trobat arguments legals per ordenar-nos un nou desallotjament amb la possibilitat de confiscació de l'humil mobiliari que es veu a les fotos.

CURIOSITATS DE LA JORNADA REIVINDICATIVA

Utilitzant la cada vegada més certa vella frase de que : "una imatge val més que mil paraules". ...

Ningú no s'ha adonat que degut a la ubicació dels containers d'escombraries l'autobús efectua la seva parada gairebé al mig del carrer ?

Ningú no s'ha adonat de que la prohibició d'aparcar en la parada de l'autobús inclou els containers d'escombraries?
Ningú no s'ha adonat que l’alçada per baixar de l'autobús no és l'adequada per a les persones de major edat o amb dificultat de mobilitat?

Ningú no s'ha adonat que motivat per questa alçada les dones embarassades, la nostre gent gran o les persones amb dificultat de mobilitat poden caure tant al pujar com al baixar de l'autobús?

Ningú no s'ha adonat que la ubicació de la parada és massa lluny del CAP?

Perquè la reserva d'aparcament per al personal sanitari s'ubica al costat del CAP i la parada de l'autobús gairebé al final del carrer ?

Tindrà alguna cosa que veure allò de....és de ser inútil eh?

06 d’agost 2010

¡¡¡¡LA CALLE ES MÍA!!!!........... Us acordeu….?

Crònica del segon dia de recollida de signatures perquè el CAP torni a ser ubicat al centre del poble

Avui, l’il·lustríssim senyor alcalde de Cabrils ha ordenat a la policia local que desallotgés als nostres regidors de la via pública, amb “el pelegrí” i autoritari argument de que estaven ocupant la via pública sense autorització de la seva il-lustríssima.

Sota l'amenaça de confiscació de la “humil tauleta i cadires” els nostres regidors han procedit a retirar-les però mantenint la seva actitud reivindicativa davant el CAP amb el cartell i les fulles de signatures.

Afortunadament l'uniforme de les forces de l'ordre destacades per aquesta important missió no era gris..... recordeu altres èpoques....???... doncs sembla que hem tornat !

Sota el seu mandat i després de protagonitzar dues mocions de censura a l'Ajuntament de Cabrils, l’il·lustríssim senyor alcalde, amb l’actuació d’avui, ha rememorat la frase "LA CALLE ES MÍA" . Així passarà a la història aquest personatge després de la seva actuació en el segon dia de recollida de signatures perquè el CAP torni a ser situat en el centre del poble.

Si el que uns regidors manifestin al carrer la seva disconformitat amb la irracional actuació d'un alcalde suposa que estan "envaint" "ocupant" o digem-li com vulguem la via pública, com es pot tipificar el que un empleat de l'alcalde repari els cotxes a la via pública.....solament té un nom... Como soy el ilustrísimo señor alcalde hago como “el gallego” ¡¡ LA CALLE ES MÍA !!

Continuarem informant....i recollint signatures.... això si en el tercer dia no ens detenen i ens posen a la disposició del Tribunal del Orden Público el “ TOP” us acordeu....?

Alguns exemples del tarannà de la seva il-lustríssima:

Youtuve

TV3

El Punt

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Sanitat

05 d’agost 2010

Crònica del primer dia de recollida de signatures perquè el CAP torni a ser ubicat al centre del poble.


L'afluència d'usuaris ha estat més aviat fluixa, no sabem si a causa del període vacacional o degut a la dificultat de desplaçament que pateixen especialment les persones de major edat i amb dificultat de mobilitat.
Sí hem vist pels voltants a la persona “externa” contractada per l'alcalde per a actualitzar les notícies de la pàgina web, l'agenda i la redacció del butlletí.... "trabajitos".... que ens costen 707,- €/mes a tots els veïns de Cabrils, i a la que, pel que sembla, la iniciativa endegada pel VIC no ha estat del seu grat ja que no s'ha dignat ni tan sols a saludar als regidors (legítims representants dels ciutadans) que en aquests moments ens trobàvem en plena recollida de signatures. Tot un exemple ! Nosaltres des d'aquest fòrum la saludem molt atentament, és el nostre estil.

Davant la propera publicació del butlletí municipal i per si li interessa a la persona "contractada" com redactora de notícies per a la pàgina web de l'ajuntament, dir-li que immediatament després del seu pas davant la nostra "tauleta de recollida de signatures" hem rebut la visita de la policia local que a requeriment, suposem que de la “màxima autoritat”, ha aixecat acta escrita i gràfica de la nostra acció, acció que hem mantingut i que per descomptat mantindrem en dies successius.

Com dada curiosa de la jornada us mostrem el senyal de prohibició d'aparcar “excepte metges i ambulàcies”...? que hi ha situada davant de la cabanya del tio TOM, perdó del CAP, en la que pel que sembla d'ara endavant les ambulàncies passen a denominar-se ambulàcies a causa del retallada salarial imposada pels sociolistos i que pel que sembla també afecten a les ambulàncies que perden la " n ".


Continuarem informant....i recollint signatures.....

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Sanitat

04 d’agost 2010

QUE TORNI EL CAP AL CENTRE DEL POBLE !!

Això no és la cabanya del tio TOM, encara que no ho sembli és un Centre d'Atenció Primària....si si i està aquí per decisió de l’il•lustríssim senyor alcalde de Cabrils.....

altra alcaldada més en el seu haver....i van.....

Diu que no hi han diners....

Que de moment aquesta és la ubicació més idònia....

Que la gent gran hauria d'anar caminant perquè és bo per a la salut....

Que posaran transport adaptat....

Bla bla bla....

i mentre es gasten els diners en això:


282.500 euros (més de 47 milions de les antigues pessetes)

437.000 euros (més de 72.700.000 de les antigues pessetes)

I un hotel d'entitats 118.250 euros (més de 19.670.000 de les antigues pessetes)

I
una piscina coberta….. 4.023.934,82 euros (més de 670.000.000 de les antigues pessetes)

I més.... i més.... i més.........

Davant aquestes barbaritats
estem recollint signatures perquè el Centre d'Atenció Primària torni a ser ubicat al centre del poble.

ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Sanitat

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels