07 d’abril 2010

NOVES DADES EN RELACIÓ AL PRESUMPTE FRAU EN LES AJUDES PER A PAGAR EL LLOGUER


Ja creiem conèixer els motius pels quals l’alcalde de Cabrils ens ha amagat “reiteradament” la informació necessària per a esclarir el presumpte frau en les ajudes per a pagar el lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió social per motius residencials.

Si heu seguit els nostres articles de dates 1 de març -(L'alcalde de Cabrils ens nega......)- i del 10 de març -(l'alcalde de Cabrils torna a negar-nos....)- en relació al tema de capçalera, volem comunicar-vos que ja creiem conèixer els motius pels quals l'alcalde, altra vegada més, ens amaga informació a la que, com càrrecs electes, tenim dret.


No és cap novetat que l'alcalde ....ens negui....ens amagui....no ens faciliti.... tota la informació que li resulta incòmode o comprometedora, ja hem posat reiteradament en públic coneixement aquesta actitud totalment antidemocràtica i no ajustada a dret, però els que no practiquen o no creuen en la democràcia actuen d'aquesta forma - sempre segons la nostra opinió - és clar.


Tornant al tema que avui ens ocupa i preocupa, dir-vos que ahir, dimarts dia 6 d’abril, com podreu comprovar pel document adjunt, el nostre portaveu va comparèixer davant la Secretaria d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i en compliment d’allò que diu la Resolució MAH/1451/2009, de 15 de maig, apartat número 8 Publicitat (Clicant aquí la podeu consultar), hem pogut comprovar que la persona que podria haver comès una reiterada presumpta irregularitat en els dades aportades i que feia constar a les sol·licituds de renovació d’ajuts per a pagar el lloguer és una funcionaria de carrera de l’Ajuntament de Cabrils amb la presumpta col·laboració del seu, també presumpte marit, també funcionari de l’ajuntament.


Informar-vos breument que preveient les habituals maniobres dilatòries de l'alcalde per tal de no facilitar-nos informació, com així ha estat, aquests fets ja els vam posar en coneixement del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, havent tingut constància de que ja li han requerit a la funcionària que aporti tot un seguit de documentació complementària, estant, a pesar haver-li estat concedida, en suspens la subvenció corresponent a l'any 2009.


Malgrat tot, ens hauríeu de permetre que de moment no fem públics els noms dels implicats ja que tenim la intenció de requerir-li, per última vegada, a l'alcalde de Cabrils que ens expliqui els motius pels quals tenint coneixement del nom de la funcionària beneficiària d'aquestes ajudes no ha pres cap iniciativa per tal d’esclarir els fets.


Considerem intolerable i mancat de tota ètica el fet de que una funcionària de carrera, juntament amb el seu “presumpte” marit, també funcionari del nostre ajuntament hagin faltat, presumptament, a la veritat falsejant segons tots els indicis algun dels documents aportats, no informant a la Secretaria d'Habitatge dels canvis produïts tant en la unitat familiar com en la suma de les retribucions, variacions que li haguessin impossibilitat ser beneficiària d'aquestes subvencions amb diners públics. Fets que de confirmar-se serien doblement greus donada la condició de funcionaris de l’Ajuntament de Cabrils.

Continuarem informant

ÀREA ECONÒMICA

Hisenda

9 comentaris:

Rosa A. ha dit...

És indingnant, quina poca vergonya.

Rosa

Anònim ha dit...

Senyors del VIC:

Cade cop em quedo més "ACOLLONIDO"
amb l' estupidesa i pré-potencia d' aquesta penya.

Si aixó es veritat ja es poden anar preparant.
Aquí, ho jugem tots,ho no juga ningú.

indignant !!

Anònim ha dit...

!!!! Yo también mi pido un piso en la Font-Picant

Lucio ha dit...

Com més en tenen, més en volen

Lucio Anneo Cabrils

Anònim ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
VIC ha dit...

En relació a l'acusació que determinats anònims ens fan, en el sentit de que estem faltant a la llibertat d'expressió a l'exercir la censura per no publicar determinats comentaris que segons el nostre criteri falten al respecte a terceres persones, encara que siguin els nostres adversaris polítics, en nom del meu grup manifestar el següent:

Què és per a vosaltres la llibertat d'expressió? Dir anònima i covardament ment el que us sembla ignorant si ofeneu a algú?

El dret a la lliure expressió és un dels més fonamentals, ja que és essencial a la lluita per al respecte i promoció de tots els drets humans. Sense l'habilitat d'opinar lliurement, de denunciar injustícies i clamar canvis - estem condemnats a l'opressió, però això no inclou, al nostre entendre, els insults, les amenaces i els comentaris degradants contra les persones que covarda i anònimament són pràctica habitual dels de sempre.

Aquest ha estat el principal problema d'aquest poble, determinats personatges, molts d'ells de tots coneguts, que utilitzen anònima i covardament les amenaces i els insults per a intentar desqualificar als que no som de la seva corda. Doncs bé dir a tots aquests “personajillos de sèrie B” que si tan valentes són el que han de fer és obrir la seva pròpia pàgina web i publicar tot el que anònimament pretenen que publiquem nosaltres.

Nosaltres, encara que els pesi, seguirem informant amb el nostre estil de tot el que, degudament documentat, considerem hagi de ser de públic coneixement.

Moltes gràcies per la seva atenció.

Alfred Serrano i Mora
Portaveu del grup Municipal Veïns Independents de Cabrils

Anònim ha dit...

Distingits senyors,

Em considero una persona informada i no he conegut al llarg dels anys cap responsable polític amb un concepte tan poc democràtic del poder com el que exerceix aquest ajuntament.
Com a veí de Cabrils, fa anys que segueixo l'actualitat del poble i em deixa fred aquesta sensació d'impunitat i aquesta concepció de la "cosa pública" més propera al falangisme que als ajuntaments democràtics pels quals tant vam lluitar. Tampoc entenc com partits tan ben articulats com el PSC permet incloure a les seves llistes persones com el cap del govern local de Cabrils. No deuen tenir gaire coneixement de quines són les constants que marquen la vida municipal. Connec membres del partit i em sobta que no prenguin possició davant aquesta deriva, encara que sigui una possició formal.

Us felicito per la quantitat d'informació que ens proporcioneu als veïns de Cabrils.

Veí Cabrils

M.G. ha dit...

CABRILS DESPERTA!

Montse

Anònim ha dit...

Sres.del VIC.
Como seguramente será cierta la información que Vdes. denuncian y que con muy buen criterio van a proceder a que el máximo responsable del ayto., el "sr. alcalde" les de una explicación que justifique el porqué hasta ahora no ha actuado para verificar dichas presuntas "y gravisimas irregularidades". El paso siguiente que corresponde hacer "si dichas aseveraciones son ciertas" es pedir como regidores de nuestro ayto. la apertura de un expediente disciplinario muy grave, y la separación del servicio con la consiguiente perdida de empleo y sueldo tal como indican las normas en materia de sanciones en la administración pública.
El hecho, aparte de ser una actuación despreciable y de desagravio a la vez que mofa hacia la inmensa cantidad de jovenes de nuestro pueblo y de otros pueblos vecinos a los que se les ha negado dicha ayuda, se convierte en mucho más grave si los que lo perpetran son personal de la administración pública que aprovechan dicha condición para saltarse las leyes, y que debieran ser los primeros en respetarlas y dar ejemplo al resto de los ciudadanos.
Si se verifica dicha actuación, tiene que caer sobre los responsables y los que sabiendo lo que ocurría todo el peso de la ley.
Estaremos a la espèra de los acontecimientos.

El oráculo de cabrils

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels