30 d’octubre 2007

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT - 31 d’Octubre de 2007-

ORDRE DEL DIA

1.- Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria de la sessió.

I.- Part Resolutiva

2.­ Aprovació, si s'escau, de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2008.

Cabrils, 30 d’octubre de 2007

Àrea d’Informació i Participació
Participació Ciutadana

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels