22 d’octubre 2007

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Posem a la vostra disposició transcripció literal de la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament.
Esperem la vostra assistència.

Àrea d’Informació i Participació

----------------------------------------------
Sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament a realitzar el proper dia 25 d’octubre de l’actual, a les 21 hores, a la Sala de plens de la Casa de la Vila, per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent

ORDRE DEL DIA

I.- Part Resolutiva

1.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de data 27 de setembre de 2007.

2.- Aprovació de la modificació del conveni de delegació en l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

3.- Moció per la redacció del Nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal presentada pels grups municipals del PSC, GPC, ICV i ERC-Consens per Cabrils.


4.- Moció per l’elaboració del Pla de Participació Ciutadana – Cabrils 2007/2011 presentada pels grups municipals d’ERC-Consens per Cabrils, ICV, GPC i PSC.

5.- Moció per l’ampliació del servei d’autobusos presentada pels grups municipals del GPC, ICV, ERC-Consens per Cabrils i PSC.

II.- Part de control

6.- Resolucions de l’alcaldia.
7.- Mocions dels grups polítics municipals.
8.- Precs i Preguntes.

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels