24 de novembre 2010

PLE ORDINARI – Aquest dijous 25 de novembre a les 9 de la nit.

Posem a la vostre disposició convocatòria de la sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament a celebrar aquest dijous dia 25 de novembre a les 21 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 30 de setembre de 2010 i de les actes de les sessions extraordinàries de data 28 d’octubre de 2010 i 2 de novembre de 2010.

2.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació núm. 12/2010 del pressupost municipal vigent.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació núm. 13/2010 del pressupost municipal vigent.

4.- Dictamen que proposa l’aprovació de la concertació d’una operació de crèdit amb la Caixa d’Estalvis Laietana per finançar l’actuació “Complex Esportiu Municipal”.

5.- Dictamen que proposa l’aprovació definitiva de l’Ordenança general de sorolls del municipi de Cabrils.

6.- Dictamen que proposa l’oposició al projecte de ronda del Baix Maresme, paral•lela a l’autopista C-32 entre Montgat i la Ronda de Mataró.

7.- Dictamen que proposa la condemna a la intervenció militar del regne del Marroc a la ciutat de Al-Aaiún al Sàhara Occidental ocupat.

8.- Mocions

9.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

10.- Precs i preguntes

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels