10 de setembre 2011

AIXÍ ENS HO HAN DEIXAT - ASÍ NOS LO HAN DEJADO


AIXÒ ÉS EL QUE HEM TROBAT
Properament es compliran tres mesos de gestió del nou equip de govern municipal, en aquests quasi tres mesos ja ens hem pogut fer una idea de la situació en la que hem trobat l'ajuntament. Un dels punts de l'acord que ens van portar a materialitzar el pacte de govern era el que reflecteix l'apartat "g" de dit pacte.

Mentre es materialitza l'obligatori procés administratiu que ens portarà a la contractació de les auditories comentades en l'apartat anteriorment descrit, iniciem avui una sèrie d'articles titulats “Així ens ho han deixat” o "Això és el que ens hem trobat", I AIXÍ HO HEM RECONDUÏT O AIXÍ ÉS COM HO RECONDUIREM, articles en els que anirem publicant totes aquelles situacions i o actuacions, juntament amb les actuacions pròpiament dites del nou equip de govern fruit del pacte entre CIU, PP i VIC, que entenem han de ser de públic coneixement.

Tot això en compliment del que manifestàvem en la nostra primera edició escrita del Blog del VIC referent a la implantació d’un nou model de gestió municipal basat en el rigor, l'eficàcia i l'estalvi i per descomptat, instaurant, d'una vegada per sempre, la transparència i la participació en la gestió municipal.

Ben cordialment

ESTO ES LO QUE HEMOS ENCONTRADO
Próximamente se cumplirán tres meses de gestión del nuevo equipo de gobierno municipal, en estos casi tres meses ya nos hemos podido hacer una idea de la situación en la que nos hemos encontrado el ayuntamiento. Uno de los puntos del acuerdo que nos trajeron a materializar el pacto de gobierno era el que refleja el apartado "g" del pacto.

Mientras se materializa el obligatorio proceso administrativo para poder efectuar la contratación de las auditorías comentadas en el apartado anteriormente descrito, iniciamos hoy una serie de artículos titulados "Así nos lo han dejado" o "Esto es el que nos hemos encontrado", y ASÍ LO HEMOS RECONDUCIDO o ASÍ ES COMO LO RECONDUCIREMOS, artículos en los que iremos publicando todas aquellas situaciones y/o actuaciones, junto con las actuaciones propiamente dichas del nuevo equipo de gobierno fruto del pacto entre CIU, PP y VIC, que entendamos tienen que ser de público conocimiento.

Todo esto en cumplimiento de lo que manifestábamos en nuestra primera edición escrita del Blog del VIC en lo referente a la implantación de un nuevo modelo de gestión municipal basado en el rigor, la eficacia y el ahorro y por supuesto, instaurando, de una vez por todas, la transparencia y la participación en la gestión municipal.

Cordialmente

Alfred Serrano i Mora
Tercer Tinent d’Alcalde
Portaveu del grup municipal Veïns Independents de Cabrils
Regidor delegat de Manteniment i Serveis de la via públicaHoy empezaremos mostrando unas imágenes del estado de abandono y desorden en que se encontraba la parcela municipal utilizada para el almacenaje de diferentes contenedores de basura.

En las fotos actuales, si bien el estado de la parcela no es el idóneo, al menos se aprecia un cierto orden en el almacenaje de los contenedores. En una próxima intervención se procederá a vallar y adecentar tanto la parcela como los alrededores.

Puede éste parecer un ejemplo poco significativo de la situación en la que nos hemos encontrado el ayuntamiento, pero es bien cierto que el desorden y el descontrol quedan patente en el presente ejemplo, en próximos artículos se podrá comprobar como el desorden y el descontrol también imperaba en otros ámbitos municipales.


Avui començarem mostrant unes imatges de l'estat d'abandó i desordre en què es trobava la parcel•la municipal utilitzada per al magatzematge dels diferents contenidors d'escombraries.

En les fotos actuals, si be l'estat de la parcel•la no és l'idoni, almenys s'aprecia un cert ordre en el magatzematge dels contenidors. En una propera intervenció es procedirà a barrar i endreçar tant la parcel•la com els voltants.

Pot semblar aquest un exemple poc significatiu de la situació en la que ens hem trobat l'ajuntament, però és ben cert que el desordre i el descontrol queda patent en el present exemple, en propers articles es podrà comprovar com el desordre i el descontrol també imperava en altres àmbits municipals.

ÀREA INSTITUCIONAL
Via Pública i Serveis

1 comentari:

Anònim ha dit...

Aquesta es una bona idea. M'agradaría sapiguer com ens heu trobat la gossera municipal, ¿i als gossos?.
Continueu aixi.

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels