10 d’abril 2009

INFORMACIÒ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT – MARÇ 2009


Informació d’alguns dels assumptes tractats en el Ple

Punt 2.-
Pagament de la quantitat acordada per mutu acord respecte de la finca propietat de les senyores M.R.

Amb el vot en contra del nostre grup, l’equip de govern va aprovar el pagament de 72.777,80 € a les propietàries de la finca objecte d’expropiació, després d’haver arribat l’Ajuntament i propietàries a un mutu acord sobre la valoració realitzada per l’arquitecte municipal sobre dita finca.

En aquest punt s’ha de dir que dit acord es va prendre malgrat l'existència de dos informes jurídics contraris a que dita expropiació fos sufragada per l’ajuntament, es a dir per tots els ciutadans de Cabrils.

Punt 4.-
Nomenament secretari del jutjat de Pau de Cabrils

Amb el vot en contra del nostre grup, l’equip de govern va aprovar nomenar com a secretari del Jutjat de Pau de Cabrils al treballador recentment destituït com secretari accidental, tal i com va ordenar la Direcció General d’Administració Local.

Clicant aquí podreu consultar la intervenció feta en el ple pel nostre grup municipal.

Punt 8.- Dictamen que proposa la signatura del pacte polític per al foment de la participació ciutadana.

Davant la demagògia d’alguns que se’ls omple la boca parlant de participació i llibertat, però solament es refereixen a la seva i a la dels seus, i als que no pensem com ells, se’ns ha de marginar de “la seva participació” i “de la seva llibertat”, motiu pel qual ens neguen l’accés en igualtat de condicions a la documentació municipal, suprimint primer la subvenció a la que com grup municipal tenim dret, i acte seguit ens fan pagar les fotocòpies, no donant resposta a les nostres preguntes o no contestant als nostres escrits, remetent-nos sempre a si no t’agrada ves al contenciós (de 2.000 a 3.000€ de cost
).

Clicant aquí podreu consultar la intervenció feta en el ple pel nostre grup municipal.

Punt 9.- Dictamen que proposa la celebració dels 30 anys d’ajuntaments democràtics.

Clicant aquí podreu consultar la intervenció feta en el ple pel nostre grup municipal.

Punt 13.- Dictamen que proposa la modificació de l’ordenança municipal de tinença d’animals.

En aquest punt i com a conseqüència de preguntes formulades pel nostre grup municipal, vam poder comprovar que la regidora de sanitat desconeixia si la gossera municipal complia amb la normativa per a aquest tipus de centres de recollida d’animals, reconeixent que els excrements dels animals de la gossera municipal son abocats directament al clavegueram.

Comproveu el que diu en aquest sentit la ordenança municipal que avui es proposa modificar:
Capítol II – Dejeccions a la via pública
3.- Les dejeccions fecals s’han de dipositar higiènicament i de forma correcta (amb bosses o altres embolcalls impermeables) als contenidors de les escombraries. Queda prohibit dipositar-les a les papereres públiques o als claveguerams.

Altra vegada estem davant del poc rigor d’aquest equip de govern que imposa als ciutadans obligacions i ordenances que després ells no compleixen. Altra vegada la peculiar forma d’entendre el civisme per part “dels progressistes d’esquerres” que pretenen canviar Cabrils. Ja ho estem comprovant !

Punt 14.- Dictamen que proposa adequar les diferents taxes de les ordenances fiscals per al present exercici sobre la base de l'actual IPC, proposta presentada pel nostre grup municipal Veïns Independents de Cabrils.

Clicant aquí podreu consultar la proposta feta en el ple pel nostre grup municipal.

Punt 16.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

En relació a les actes de la Junta de Govern Local. - Clicant aquí podreu consultar la intervenció feta en el ple pel nostre grup municipal.

En relació als decrets d’alcaldia. - Clicant aquí podreu consultar la intervenció feta en el ple pel nostre grup municipal.

Punt 17.- Precs i preguntes
Clicant aquí podreu consultar les preguntes fetes en el ple pel nostre grup municipal.

Esment a part mereix la airada resposta del primer tinent d’alcalde i regidor de promoció econòmica i comerç (?) a una innocent pregunta del regidor del Partit Popular en relació a la crisi i com aquesta afecta al comerç de Cabrils.
Resposta del demòcrata d’esquerres i progressista.- Vostè em fa aquesta pregunta per a provocar, jo que sé com els afecta la crisi, això és cosa d’ells que convoquen reunions i no em criden.....
Molt edificant el tarannà dels progressistes d’esquerres que anaven a transformar Cabrils......però sense preguntes, faltaria més !


Continuarem informant.


ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

1 comentari:

Anònim ha dit...

Sap si l'Ajuntament ha pres mesures ant crisi?:pe Deixar de pagar hores extres i contractar a persones de Cabrils en atur.
Amb el tema ex-secretari ja no pregunto.

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels