20 de juny 2010

PLE EXTRAORDINÀRI – SESSIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES i JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL “SEIPRO” Demà dilluns dia 21 de juny


Posem a la vostre disposició convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar aquest dilluns dia 21 de juny a les 21 hores a la sala de plens de l’Ajuntament amb el següent :

ORDRE DEL DIA

1.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’ordenança general de sorolls del municipi de Cabrils.

2.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del pressupost núm. 5/2010.

4.- Dictamen que proposa l’aprovació de la declaració com a obra d’especial interès de les obres de nova construcció de l’IES Cabrils.

5.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 354/2010.

Esperem la vostra assistència.

Nota: Per a consultar les convocatòries de les altres dues sessions podeu clicar en :

Junta General Ordinària de la societat privada municipal SERVEIS i PROMOCIONS MUNICIPALS,S.A. (SEIPRO)

Sessió de la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels