08 de juny 2010

ALTRA MOSTRA DE FALTA DE RIGOR.... O ÉS INCOMPETÈNCIA ....? O.... SIMPLEMENT ÉS DESÍDIA....?


Aquesta la situació:

Amb data 7 d'abril, l'alcalde, per decret d’alcaldia 240/2010 delega de forma expressa la totalitat de les seves funcions en el primer tinent d’alcalde,durant la seva absència des del dia 9 d’abril fins el 12 d’abril de 2010, ambdós inclosos. (Clicant aquí el podreu consultar)

Doncs bé,

el passat dia 3 de juny apareix publicat en Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el decret d’alcaldia núm. 354/2010, de data 28 de maig, el que en la seva part dispositiva, diu: (Clicant aquí ho podeu consultar)

«Primer. - Delegar de forma expressa la totalitat de les funcions que corresponen a l’alcaldia en el primer tinent d’alcalde, durant la meva absència que serà des del dia 9 d’abril fins el 12 d’abril de 2010, ambdós inclosos.

Segon. - Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la propera sessió que es celebri i publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a general coneixement.

Tercer. - Notificar aquesta resolució a l’interessat.»

Que és el que segons el nostre criteri ha passat ? doncs que ningú repassa els documents a pesar del sou del lletrat (100.000€/any de cost), del secretari accidental (68.000€) i de les funcionàries adscrites al departament de secretària intervenció (65.000€).

Ningú s’ha adonat que no es pot delegar les funcions d’alcaldia amb un mes de retard....?....

Ningú s'ha adonat que és un vulgar “cortar i pegar”....?.....

I el més greu de tot és que per a deixar constància de la seva incompetència van i ho publiquen en un mitjà oficial amb el consegüent cost econòmic.

Aquest és el rigor amb el que treballa una part del personal adscrit a alcaldia....?.... Qui supervisa als que supervisen....?....

Seran capaços de contractar a un altre gerent que controli al gerent número 1....?....

Continuarem informant

VEÏNS INDEPENDENTS DE CABRILS

Comunicació

3 comentaris:

Anònim ha dit...

¿I a aquests qui els hi baixarà el sou, el mateix que els hi ha posat pels núvols?
Un ciutadà que no para de pagar impostos

Fernando ha dit...

Pero en que estan pensando esta gente, con esos niveles salariales esta patinada en la empresa privada te cuesta un disgusto.
frs30imec

Anònim ha dit...

Es de ser inútil/es eh?

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels