25 de juny 2010

HA ARRIBAT L'ESTIU I - ¡ OH CASUALITAT ! - JA COMENCEN ELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL MUNICIPAL


HA LLEGADO EL VERANO Y - ¡OH CASUALIDAD! - YA EMPIEZAN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL MUNICIPAL

Per si és del vostre interès us informem de la “ Convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant concurs-oposició lliure d'una plaça d'auxiliar tècnic/a d'educació i cultura" de l’ajuntament de Cabrils

Por si es de vuestro interés os informamos de la “Convocatoria del proceso de selección para la provisión, mediante concurso-oposición libre de una plaza de auxiliar técnico/a de educación y cultura" para el ayuntamiento de Cabrils.

Bases de la convocatòria

ÀREA D`INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Participació Ciutadana

3 comentaris:

Anònim ha dit...

aquest punt de les bases no el trobeu una mica sospitòs????
"3.1.1. Per serveis prestats a l'ajuntament de Cabrils realitzant les funcions pròpies del lloc de treball objecte de la convocatòria com a funcionari de carrera, personal interí o personal laboral, a raó de 0,15 punts per mes complet de treball, fins un màxim de 7 punts."
... on està la lliure concurrència?

"Pozí" ha dit...

"Pozí"

Anònim ha dit...

doncs ... qui mes aviat l'impugni, millor impugnador serà ...

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels