29 de gener 2010

PLENS 0 - DESALLOTJAMENTS 2


CRÒNICA D’UN PLE “MOGUDET”

Continuant amb la deriva irracional que pateix des de fa temps la vida política municipal a Cabrils, aquesta, ha superat noves cotes d’irracionalitat, provocant fins i tot que el redactat de les cròniques dels plens que us oferim siguin gairebé similars ple rere ple, així és que no us sorprenguin les coincidències.

Ressaltar, -altra vegada- que aquestes situacions vénen provocades pel comportament antidemocràtic de l'alcalde, amb el suport incondicional del seu “equip de govern” “i.... algú altre” negant-nos l'accés a la informació necessària per al desenvolupament de la nostre tasca de control i fiscalització, amagant- nos documents, faltant a la veritat en els plens, negant-se a resoldre els diferents recursos que presentem, al•legant que si no ens agrada “aneu al contenciós” no dialogant ni amb nosaltres ni amb el delegats del personal, fent pujades irracionals de sous (a segons qui ! )....etc...etc., comportaments impropis de la normalitat democràtica i que s'han anat convertint en una pràctica habitual, dia rere dia.

Des del començament del ple, igual que el que va succeir en el passat ple de desembre, un grup de companys dels delegats sindicals de CCOO a Cabrils, amb una pancarta expressaven, novament, la seva disconformitat amb l’externalització de la brigada municipal així com amb l'erràtica política salarial i manca de diàleg que l'alcalde i el seu equip de govern vénen practicant des de la II moció de censura, increpant les intervencions i actuacions de l'alcalde, especialment en arribar al punt 7 Mocions, on, a última hora, com sempre, l'alcalde “ va colar “ la desestimació d'un recurs de reposició presentat per CCOO contra l'aprovació del pressupost per a l'exercici 2010 i especialment contra l'aprovació de la plantilla del personal que no va ser consensuada precisament amb els representants dels treballadors, va ser en aquest punt quant els representants dels treballadors van tornar a manifestar en un ple Públic el seu desacord amb un tarannà, amb una política, amb una manera de veure la gestió d’un servei, en definitiva amb la gestió de persones que des de fa una colla d’anys treballa, i treballa molt bé ! per l’Ajuntament com a membres de la brigada municipal.

Abans que l'alcalde tornes a ordenar un desallotjament, s’havien debatut 6 dels 9 punts de l’ordre del dia i que de forma succinta a continuació posem en el vostre coneixement, en el bé entès de que si algú precisa un coneixement més detallat d’alguna qüestió, fent-se'ns saber, ampliarem gustosament la informació.

Punt 2.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la constitució del “Consorci Denominació Origen Alella”.

Aquesta adhesió, que per a nosaltres no comporta cap benefici per Cabrils, i sí en canvi una despesa, ja que es preveu la contractació d’un gerent (ja hi som altre vegada !) i varis funcionaris més, entenem demostra la deriva irracional de l'equip de govern ja que mentre “s'estan desfent de treballadors” de la brigada municipal, ara pretenen destinar fons dels ciutadans de Cabrils per a potenciar altre municipi. Malgrat el nostre vot negatiu la proposta va ser aprovada. Altra despesa irracional !

Punt 3.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Reglament municipal de participació ciutadana.

En aquest punt, novament vam haver de ser testimonis de la demagògia del regidor de des-participació que amb els seus habituals sermons -buits de contingut- proposava altre document burocràtic del que detallarem algunes perles com per exemple:

• Totes les persones tenen dret a rebre informació.....
• Totes les persones tenen dret a fer peticions..........
• Totes les persones tenen dret a ser escoltades
• Totes les persones tenen dret a presentar queixes, reclamacions.......

Davant tanta xerrameca el nostre portaveu no va poder més que manifestar FALTARIA MÉS !!.... I el més curiós és que el portaveu d’ERC-consens pren com a document de referència, per a argumentar la defensa dels drets fonamentals dels ciutadans, ni més ni menys que la Constitució Espanyola, aquí sí que el nostre grup està plenament d'acord amb el portaveu republicà.
El nostre grup és de l'opinió que la participació cal practicar-la dia rere dia en lloc d'intentar encorsetar-la amb més i més reglaments burocràtics. Així ens va a Cabrils !
El nostre grup ja ha manifestat en reiterades ocasions que no participarem de tanta xerrameca buida de contingut.

Punt 4.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’ordenança general municipal de circulació de vehicles a Cabrils.

Avís a navegants, o millor dit a tot aquell que es desplaci en alguna cosa que dugui rodes. Per a complir, "presumptament" (MAI MILLOR DIT -CAL SER PRUDENTS”-), amb els 25.000 euros de recaptació per multes previstos en el pressupost aprovat per al 2010. A proposta de la regidora de seguretat ciutadana, l'equip de govern ha aprovat una ordenança en la que en 22 folis tipifiquen tot un seguit de sancions econòmiques. ATENTS A LA PROPERA PUBLICACIÓ d'aquesta ordenança.

Punt 5.- Dictamen que proposa la modificació d’ordenances fiscals per a l’any 2010.

Més taxes, s’ha de recaptar !

Punt 6.- Dictamen que proposa l’aprovació del compte general de la corporació de l’exercici 2008.

L'alcalde proposa en aquest punt l'aprovació definitiva dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2008, de l’Ajuntament de Cabrils.

Dir-vos que com ve sent habitual les al•legacions i/o objeccions presentades pel nostre grup contra l'aprovació dels comptes 2008, (consulteu-les clicant aquí) van ser novament desestimades basant-se en un informe jurídic emès per l'anterior secretari interventor –cessat-, ara lletrat “amb funcions complementàries de gerent “, amb uns arguments que no tenen desperdici, veiem alguns exemples:

En relació a l’al•legació.- 6.777,20 € - Treballadora..........

L’informe jurídic NO DIU RES

En relació a les al•legacións.- 19.966,91€ .- Perjudici patrimonial.- i - 89.662,34€ .- Dubtem de la legalitat de les remuneracions salarials aplicades a la persona que va ocupar, de forma no ajustada a dret, el lloc de treball de secrataría-intervenció,

L’informe jurídic redactat per la mateixa persona que va ocupar de forma no ajustada a dret, el lloc de treball de secrataría-intervenció, diu:
També en aquests dos últims casos, per entrar en el fons de la qüestió, s’hauria de senyalar quines són les presumptes irregularitats comeses, i no, simplement judicis de valor, que a qui sotasigna no li correspon valorar. QUINA BARRA !

Resulta que la Generalitat de Catalunya interposa un recurs contenciós administratiu contra l'ajuntament pel nomenament no ajustat a dret d'aquest treballador i ell mateix s'atreveix a concloure "jurídicament" que és un judici de valor. NO TÉ DESPERDICI ! - O sí ?- (lloc de treball que suposa + de 89.000€ de cost anual...)

Davant aquesta actuació, que ha rebut l'aprovació de l'equip de govern, ens veiem obligats a tornar a comparèixer davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya sol•licitant-los, si ho creuen oportú, portin a terme un Informe de Fiscalització de les disconformitats esmentades.

Punt 7.- Mocions.-
Aprovació definitiva del Pressupost General de 2010 i desestimació les al•legacions formulades pel senyor Antonio Cubel Jiménez, actuant en qualitat de secretari general de la Federació de serveis a la ciutadania de CCOO del Vallès Oriental - Maresme.....

Com diem a l’inici d’aquesta crónica, l'alcalde a última hora, "va colar" la desestimació d'un recurs de reposició presentat per CCOO que va registrar la seva reclamació contra l'aprovació del pressupost 2010 el dia 25 a les 12:12, doncs en un exercici d’extrema agilitat "el lletrat" anteriorment citat, va concloure "el mateix dia" que “jurídicament” es considera que escau desestimar íntegrament la totalitat de les al•legacions....... No obstant, la corporació acordarà el que estimi més convenient. I...... LA CORPORACIÓ AMB LA MAJORÍA DE l’EQUIP DE GOVERN i....“algú més”.... així ho va fer.... i.....
COLORIN COLORADO ..........

Per a no fer excessivament llarga la crònica d'aquest desgraciat ple, en un proper article continuarem informant-vos de la resta de punts.

Consulteu al diari El Punt, la crònica del ple, i les manifestacions del delegat del personal a l’ajuntament de Cabrils

ÀREA D'INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

5 comentaris:

Anònim ha dit...

La última es : Ja es cansaran!
Falta de respecte a treballadors que no poden arribar a final de mes !
Ja ens cansarem de la feina mal feta del Torrent Roig!
Quina empresa es responssable...?
Podria explicar-ho senyora Blanco? Si tenim que fer una obra magna no els contractariem mai!
Senyors dels que estem farts son de vostes!
Es mes fàcil fer plens sense public ! Oi? Així si que s'esta be.
Senyor del Vic pot explicar el PLE sense públic?
Montse

Anònim ha dit...

¡Ja es cansaran¡

Quina poca vergonya te aquest personatge, els que estem farts som molts ciutadans de Cabrils de tanta prepotència per part dels inutils que es governen, marxis regidora dels desaguisats de les obres de la vía pública

Anònim ha dit...

Senyors del Vic a mi també m'agradaria sapiguer que va pasar en el ple despres del desallotjament.
moltes gracies per la seva feina diària

Anònim ha dit...

La del 0% va quedar fantàstica saludan com la reina!
Tal faràs tal trobaràs!
Aixó es el que governa el nostre poble!
No podrem aprendre mai !
Plataforma dels independents !
No volem més enganys amagant inútils amb nom de partits coneguts !

Jordi
Jordi

Jose Mari ha dit...

Nunca nadie hizo tanto daño en tan poco tiempo

Me suena me suena

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels