04 de gener 2010

INFORMACIÓ DELS ASSUMPTES TRACTATS A LA PRIMERA SESSIÓ EXTRAODINÀRIA DEL PLE CONVOCADA A LES 8 DEL MATÍ DEL DIA 29 DE DESEMBRE


Us facilitem un breu resum del tractat en el ple convocat a instàncies del VIC amb el suport de CIU, (clicant aquí podreu consultar l’ordre del dia proposat)

En relació al primer i segon punt de l'ordre del dia, si bé l'alcalde va reconèixer que s’estaven portant a terme uns aclariments, va manifestar que l’ajuntament no havia rebut cap informació de la Sindicatura de Comptes, tal i com fa constar el lletrat municipal al seu informe de data 18 de desembre de 2009.

En relació al tercer punt de l’ordre del dia, l’alcalde amb els vots (7+1) dels grups que li donen suport, va desestimar la constitució d’una Comissió Informativa Especial per a efectuar un seguiment i valorar l’existència, si les hagués, de possibles responsabilitats en relació a les irregularitats objecte de Fiscalització per part de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, tal i com nosaltres proposàvem.

L’alcalde, a petició del nostre portaveu, es va comprometre a lliurar al nostre grup certificació de la secretaria interventora on es pronuncií sobre la inexistència de documentació alguna tramesa per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en no haver estat presentada davant el registre general de la corporació. (L'expedició d'aquesta certificació és una recomanació del lletrat municipal que forma part de la conclusió segona de l'informe confeccionat al respecte)

Com podeu comprovar l'alcalde no sap res....., o gairebé res...., no va aportar cap documentació...., a l'expedient del ple només havia la nostra sol•licitud de ple extraordinari, la nostra proposta d'acord i l'informe del lletrat municipal, aquesta va ser tota la documentació que es va posar a la nostra disposició.

Així van les coses a l'ajuntament de Cabrils.

Continuarem informant.

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Mentider ... aixó es la política de certs partits amb un FULL DE RUTA ( Frase típica del que no sap)
FULL DE RUTA DESTRUCTIU PER CABRILS!.

Per cret es fa molt pesat el full de ruta podrien canviar-ho per camí pedre-gos.. , etc
Jordi

Anònim ha dit...

No sé i cobro cada MES!
Es fantàstic!
Visca la política!

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels