28 de març 2010

TENIM VERGONYA.... ! de la poca vergonya....


Todo hombre decente se avergüenza del gobierno bajo el que vive (Henry Louis Mencken)

L'alcalde socialista ha aconseguit reduir la democràcia a Cabrils fins a equiparar-la a la de l'etapa predemocràtica.... veieu el reportatge fotogràfic de l'últim ple, és allò de que una imatge val més que mil paraules....

Els nostres regidors " rodejats ".......

1, 2, 3, 4, 5, 6 ...., fins a 14 policies.....quina barbaritat......!!!

Les conseqüències - UN FERIT !

Començarem el relat del succeït en el ple del passat dijous amb un primer article, en el que transcrivim íntegrament la intervenció que el nostre portaveu en nom del nostre grup va efectuar abans de que els nostres regidors abandonessin el ple en protesta pel tarannà intransigent i antidemocràtic de l'alcalde que per segona vegada ens ha tocat patir.
-------------------------
Punt 2 de l'ordre del dia.-
Dictamen que proposa l’aprovació del plec de clàusules, l’expedient de contractació i la convocatòria de licitació pública per a l’adjudicació del servei de manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds del municipi de Cabrils.
-
Intervenció del portaveu del nostre grup municipal :

Sr. Alcalde, Sr. Colomer: permeti'm que en nom del nostre grup municipal li faci unes consideracions, totes elles, segons el nostre parer, de summa importància:

En aquesta proposta que vostès presenten, millor dit que vostès ja donen per feta, hi ha tres aspectes fonamentals.

El primer és de caràcter humà: tractar i considerar a les persones com a tal, com a persones amb el seu entorn, amb les seves circumstàncies i aspiracions i amb els seus drets. Una vegada més passen per sobre de tot això i amb una més que dubtosa justificació econòmica i d'eficàcia ja han pres la decisió d'externalitzar a l'equip (que són persones) de parcs i jardins.

Els treballadors transferits a l'empresa que es faci càrrec, gaudiran de tots els seus drets, no tenen perquè preocupar-se.... diuen... I tot això ho basen només en la clàusula 31 del Plec de Clàusules Administratives del Contracte del Servei, en la que especifiquen:
“El sis treballadors que en l’actualitat estan prestant el servei... seran transferits a l’adjudicatari per l’aplicació del mecanisme subrogatori previst a l’article 44 de l’estatut dels treballadors” .

Alcalde, sap que diu l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors?, doncs el punt 4 d'aquest article diu: “Excepte pacte contrari (i vostès en aquest cas tampoc fan un pacte en contrari),... seguiran regint-se pel conveni col·lectiu que en el moment de la transmissió fou d'aplicació en l'empresa... Aquesta aplicació es mantindrà fins a la data d'expiració del conveni col·lectiu d'origen o fins a l'entrada en vigor d'altre conveni col·lectiu nou que resulti aplicable a l'entitat econòmica transmesa.” Sap què vol dir això?
Doncs està molt clar !

Miri senyor Colomer, el que està passant és que, segons el nostre parer, la seva cada vegada més preocupant deriva antidemocràtica l’està portant a prendre decisions com aquesta d’eliminar tots els obstacles que es troba en el seu camí i en aquest cas, pretén sota l’excusa d’uns informes, exempts de tot rigor tècnic, justificar la seva política de persecució als treballadors molestos, recordem sinó les primeres grans decisions preses en matèria de recursos humans un cop va encapçalar la segona de les seves particulars mocions de censura, - va acomiadar - - no va renovar - - va fixar “les seves condicions” a una funcionaria que volia ocupar la seva plaça guanyada per oposició - - va convidar a deixar l’ajuntament - - va rescindir unilateralment una comissió de serveis generant indefensió al funcionari -, etc... etc... entre d’altres - a la lletrada municipal - - als quatre agents interins de la policia local - - a una auxiliar administrativa - - a l'anterior cap de la policia local - - a tres secretàries interventores amb habilitació de caràcter estatal - i últimament privatitzant la tasca de 6 treballadors - més els sis que avui pretén privatitzar.
Total 22 persones !!!

Vostè com alcalde ha aconseguit batre el record de denuncies a la inspecció de treball, ben diferent ha estat el tracte, - especialment salarial - que vostè ha emprat amb determinats treballadors afins, fins i tot en un cas - defensant lo indefensable - ha aconseguit batre altre record - que la Direcció General d’Administració Local li requereixi - a instancia nostra - per quatre vegades amb interposició d'un contenciosos administratiu inclòs el cessament d'un nomenament descaradament no ajustat a la legalitat.

Justificació econòmica?
Si la seva decisió li costarà al ciutadà més d’un 60% del que ara paga !.

Justificació d'eficàcia i millor servei?.
La regidora de Parcs i Jardins, o vostè, o algú del seu equip de govern s’han llegit les clàusules d'aquesta externalització?

En l'annex 1 es detalla l’inventari de totes les zones verdes del municipi i en l'annex 3 la freqüència amb la que haurà de netejar la empresa externa guanyadora.

Doncs bé, d’un total de 3.957,46 metres quadrats de parterres que té el municipi només se li exigeix que netegin un total de 991,09 metres quadrats; és a dir només el 25% del total. I la resta - ni més ni menys que el 75% - qui els netejarà?. I si anem al total dels totals, no arriba ni al 10%; ni neteja de parcel·les municipals ni de zones forestal ni res de res.

Finalment una consideració, -que no per ser l'última és menys important - :

Vostès s'omplen la boca parlant de participació; només més cal veure el que deien en el Ple anterior quan van aprovar el seu nou reglament de participació ciutadana; encara que la trista realitat és tot el contrari: Sinó vegin, per exemple, la web municipal, - per no anar més lluny - i analitzi la participació que està donant als grups de l'oposició: tenim vetat - per exemple: l’accés al registre d'entrades i sortides de l'ajuntament - no resol els nostres legítims recursos contra les seves decisions - i una pila de sol·licituds escrites no contestades.

Però en aquest cas, en el cas de la externalizació de la brigada de parcs i jardins arriba vostè al que seria un record "Guiness".

Primer, dóna per fet i per endavant, el que ha d'aprovar-se legalment per Ple Municipal i – amb anterioritat al Ple –ja comunica als treballadors afectats la decisió presa de la externalització del servei, repeteixo, abans de sotmetre-ho a la consideració del ple.

Sí, ja ho sabem, són vostès majoria, solament aritmètica, però majoria... però,si us plau Sr. Alcalde, almenys guardi vostè les formes. En aquest cas la seva prepotència i com dèiem abans - la seva cada vegada més preocupant deriva antidemocràtica - novament li ha pogut més i ha passat per sobre del fons i de la forma.

És vostè un funambulista, això sí, treballa amb xarxa. Però, per favor, si vol veure la qualitat i la solidesa de la seva xarxa, li convido que miri primer a la seva esquerra i després a la seva dreta. Els anglesos -que tenen sentit de la realitat – dirien:
Oh my God!

Per tot l’exposa’t i perquè el meu grup no vol participar ni formar part .- ni tan sols com a comparses passius - d'aquesta disbauxa, en aquest instant deixem aquest ple municipal tot dient-li - en el millor castellà - l’expressió proverbial :
¡ Con su pan se lo coman !

Moltes gracies
Alfred Serrano i Mora
En nom del grup municipal Veïns Independents de Cabrils
Cabrils, 25 de març de 2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------
En un proper article analitzarem entre altres qüestions:
Qui va donar l’ordre a la policia local d'utilitzar la força per a desallotjar als assistents al ple ?

Clicant aquí podreu consultar la notícia recollida pel diari El Punt.

Clicant aquí podreu visualitzar la imatges gravades per TV3.

Deia Miguel Hernández en el seu poema Eterna Sombra:
….
Turbia es la lucha sin sed de mañana.
¡Qué lejanía de opacos latidos!
Soy una cárcel con una ventana
ante una gran soledad de rugidos.

Soy una abierta ventana que escucha,
por donde va tenebrosa la vida.
Pero hay un rayo de sol en la lucha
que siempre deja la sombra vencida.

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

15 comentaris:

Anònim ha dit...

A tot porc li arriba el seu Sant Martí!!

Anònim ha dit...

Quisiera hacer una reflexión en "voz alta", (naturalmente por escrito).
Al margen de que Vdes. sres. del VIC,el PP y las representantes en el ayto. de CIU, esten preocupado/as por las arbitrariedades que realiza este equípo de gobierno y asi lo vienen manifestando una y otra vez ¿DONDE ESTÁ LA PRESIDENTA DE CIU DE CABRILS, QUE NO DICE ESTA BOCA ES MÍA?¿QUE ES QUE NO OCURRE NADA EN NUESTRO PUEBLO QUE LA PERTURBE PARA QUE SE MANIFIESTE AL RESPECTO?¿ESTA SRA. ES LA QUE PRETENDER OCUPAR LA ALCALDÍA EL DÍA DE MAÑANA, SI MAS BIEN PARECE QUE ESTÁ DE ACUERDO CON TODO LO QUE REALIZAN LOS IMPRESENTABLES QUE NOS GOBIERNAN?por sus hechos los conocereis dice el refrán y desde luego si esta es la táctica que tiene para pretender ocupar la alcaldía el año que viene "ESTAMOS APAÑADOS" creo que esta sra. tiene que manifestarse al respecto de los acontecimientos ocurridos como presidenta que es de un partido que aspira a gobernar.
Mi opinión particular es que no está cualificada para presentar su candidatura a la alcaldía de nuestro pueblo.

Un militante de CIU

Anònim ha dit...

Esta señora , su consuegra y todo el clan lo tienen todo supuestamente orquestado con este gobierno de izquierdas .
Así funciona la política.
Hoy estas y mañana te hacen la cama.

Hightower ha dit...

Ufffff quina por

Moses Hightower

Anònim ha dit...

Senyors del vic ,en aquest paper que l'ajuntament ha repartit porta a porta sembla fantàstica la externalització. Podria explicar quins son els punts en el que el seu partit discrepa?

Gràcies

Anònim ha dit...

Recomenacions pel CHIN_CHAN:
Menys fer fotos(multes), parlar...?? i mes llegir les instruccions dels extintors o caducitat!!!

Un vei de Cabrils 2

Anònim ha dit...

Senyor alcalde:
"Caesar si viveret, ad remum dareris"

Quina vergonya.

VIC ha dit...

Como ya hemos manifestado reiteradamente, este consejo de redacción no autorizará la publicación de comentarios que contengan cualquier tipo de insultos o menosprecio hacia las personas o las instituciones.

En el caso de comentarios que se utilice el sarcasmo como crítica hacia las personas, omitiremos, porque así lo creemos conveniente, los nombres de las personas aludidas.

Por el momento pensamos que no son necesarias más aclaraciones.

Comunicación

Anònim ha dit...

Al anónimo de las 8'15 AM. No se si parece fantastico el papel que el ayto. va repartiendo por el pueblo sobre las externalizaciónes que allí expresa,(POR CIERTO CON DOS TRABAJADORES EN HORAS DE TRABAJO COMO SON EL INSPECTOR DE OBRAS Y EL ALGUACIL, QUE SE VE QUE NO TIENEN OTRA COSA QUE HACER QUE REPARTIR PANFLETOS SEGÚN EL ALCALDE, AUNQUE TENGAMOS UNA PÁGINA WEB EN LA CUAL SE PÒDIA HABER PUBLICADO Y QUE NO SABEMOS PARA QUE SIRVE) pero como siempre el "manipulador del sr. alcalde" (SI ES QUE ÉL HA DADO ORDENES DE QUE SE PUBLIQUEN ESTOS DATOS)omite lo más esencial. De todo lo que se vanagloria que ha sido externalizado, que diga que trabajadores del ayto. realizaban dichos servicios y cuantos han sido externalizados. ¡Saben cuantos¡, "CERO ZAPATERO" perdón si se han externalizado servicios que realizaban trabajadores del ayto. "EL ILUMINADO PÚBLICO Y LA LIMPIEZA VIARIA QUE HA EXTERNALIZADO AHORA CON TRABAJADORES DE LA BRIGADA MUNICIPAL" EL RESTO ERAN SERVICIOS DE EMPRESAS QUE NO PERTENECIAN NI HAN PERTENECIDO NUNCA AL AYTO. LAS CUALES YA TENIAN SUS PROPIOS TRABAJADORES, LA DESFACHATEZ Y CINISMO CON QUE MIENTE EL SR. ALCALDE A SUS CONCIUDADANOS ES ENCOMIABLE Y NO HAY NADA PEOR QUE UN EMBUSTERO QUE SE LLEGA CREER SUS PROPIAS MENTIRAS Y DE LAS CUALES HACE SU DOGMA DE FE.

El oráculo de Cabrils

Anònim ha dit...

El senyor de la gossera no era treballador de l'ajuntament feia anys?

Anònim ha dit...

El señor de la "gossera" nunca ha sido trabajador del ayto. "NI ANTES NI AHORA", es una persona que factura al ayto. como autónomo

Anònim ha dit...

Que hace el embustero en el campo de futbol?????
Nadie lo increpa????

Anònim ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
Anònim ha dit...

Venga señor del pueblo coja al regidor pelota que todo y viendo las consecuencias lo tiene ahí como un clavo.¡ Que le quedan pocos meses ! ¡ No lo desprecie que el sueldo es el sueldo!

Anònim ha dit...

Genial brief and this enter helped me alot in my college assignement. Thank you seeking your information.

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels