24 de març 2010

PLE ORDINARI - Aquest dijous 25 de març a les 9 de la nit

Posem a la vostre disposició convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament a celebrar el proper dijous 25 de març a les 21 hores a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos al següent,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 28 de gener de 2010.

2.- Dictamen que proposa l’aprovació del plec de clàusules, l’expedient de contractació i la convocatòria de licitació pública per a l’adjudicació del servei de manteniment de la jardineria i neteja dels espais verds del municipi de Cabrils. * Clicant aquí podreu consultar l'article del diari El Punt en relació a aquest punt de l'ordre del dia.

3.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’establiment del servei públic municipal de piscina coberta i obertura d’informació pública.

4.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Reglament de la Policia Local de Cabrils.

5.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Reglament bàsic d’ús de l’Hotel d’entitats del Mas Maria.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Cabrils.

7.- Donar compte del decret d’alcaldia núm. 131/2010.

8.- Dictamen que proposa l’aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) del municipi de Cabrils.

9.- Dictamen que proposa estimar el recurs de reposició interposat pel senyor P.L. i desestimar l’interposat pel la senyora G.P. i altres.

10.- Dictamen que proposa aprovar i imposar les quotes definitives per a les despeses de la urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 28 Les Serres.

11.- Mocions

12.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

13.- Precs i preguntes

Esperem la vostra assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

1 comentari:

Anònim ha dit...

Sres. del VIC, ayer asistí a la reunión que convocó la sección sindical de ccoo. del ayto. en el centro civico.
No daba crédito a lo que estaba oyendo referente a todo lo que se refería a sueldos y prebendas, gerente,hija del regidor nombrada a dedo,poda,paradas de la feria etc.etc. ¿Vdes. pueden dar fe de todo lo allí mencionado?. ¿No se puede denunciar por prevaricación a este equipo de xxxxxxxxxx que nos gobiernan?.
Creo como ciudadana que la reunión de ayer fué al tiempo que esclarecedora muy desoladora, por el panorama expuesto sobre los impresentables que nos gobiernan.
Es una pena que no viniera mucha más gente a enterarse de lo que allí se expuso para tener un juicio de valor y luego juzgar lo que cada uno crea conveniente.
Este pueblo está dormido, y espero que se sigan produciendo reuniones como las de ayer para que empiece a despertar de su letargo.

una ciudadana que agradece que la informen

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels