20 de desembre 2008

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA

La tarda de divendres vam ser convocats per al proper dilluns dia 22 a les 9:00 hores a una sessió extraordinària i urgent de la comissió informativa que hauria de ser prèvia a un ple extraordinari i urgent donada la importància de l’assumpte a tractar.

ORDRE DEL DIA:

1.- Ratificar la urgència de la sessió.
2- Aprovar la realització de la inversió projectada amb càrrec al Fons estatal d’Inversió Local.

Per descomptat, -altre vegada més-, ni se’ns ha consultat, i ni se’ns ha facilitat cap documentació en relació a aquesta convocatòria.

Per tant el proper dilluns assistirem a la sessió convocada, havent-se vulnerat greument el nostre dret a obtenir de l’alcalde tots els antecedents, dades, o les informacions necessàries per a prendre una decisió.

Però com ve sent habitual des de que governen les forces polítiques de progrés i d’esquerra transformadora de Cabrils......? (així s’autoanomenen) - res de transparència, - res de participació ciutadana, - res de rigor i - res del butlletí municipal de novembre...........

Fixeu-vos el que deien les forces polítiques de progrés i d’esquerra transformadora de Cabrils.....? en els punts dos i tres de la seva “declaració de voluntats..
2.-
Iniciar una nova etapa política basada en el diàleg i que prioritzi en l’acció de govern les preocupacions majoritàries dels ciutadans i ciutadanes de Cabrils, enfortint, a través de la participació ciutadana, la relació entre l’Ajuntament i les persones.
3.-
Les forces polítiques sotasignats es comprometen a vetllar que les relacions institucionals i polítiques amb la resta de grups municipals es desenvolupin amb correcció i respecte mutu.

Quina barra! i fixeu-vos el que diuen també en ......Els eixos fonamentals de govern pel mandat 2008-2011

A.-
Pel que fa a la forma d’actuació del govern, aquesta estarà basada en:
I.-
La participació ciutadana en la presa de decisions rellevants que puguin tenir una incidència substancial a nivell de municipi i la proximitat com a forma d’entendre i d’exercir la política local amb una gestió moderna i transparent dels recursos municipals.
.....................................

Com us dèiem en el nostre article del dia 16 de desembre “El Butlletí Municipal”.........Bla bla bla......
per a comprovar com entenen la transparència, la participació, el rigor, etc. etc....... solament fa falta comprovar com actuen en un tema tan important per al poble com és decidir com s’apliquen dits fons.

Continuarem informant-vos................ malgrat “ells"

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels