30 d’abril 2011

“LES URGÈNCIES".... de L'ALCALDE DE CABRILS i EL TRIPARTIT+1


SABIES QUE... en l'últim ple ordinari d'aquesta legislatura l'alcalde de Cabrils amb el suport del seu tripartit+1+ Convergència i Unió van aprovar la cessió amb caràcter permanent a Aigües Ter Llobregat del domini de la finca de propietat municipal de 2.445,69 m2. situada al sector de les Sorres així com del dipòsit d’aigua i les instal•lacions auxiliars construïdes sobre la mateixa....?

SABIES QUE... En el seu moment, del finançament per a la construcció del dipòsit va fer-se a càrrec de l’Ajuntament amb una aportació de la Junta d’aigües de Catalunya del 50%, essent el seu import final de liquidació de 61.203.819 pessetes (IVA exclòs), dels quals l’Ajuntament pagà 30.601.910 pessetes (IVA exclòs) ? (Informació extreta de la proposta d'acord aportada per alcaldia a l'últim ple ordinari d'aquesta legislatura)


SABIES QUE... En data 11 de maig de 1999, es va signar un Conveni per a l’execució dels projectes de millora de la xarxa regional de distribució d’aigua a la comarca del Maresme, amb la participació, juntament amb ATLL i el Consell Comarcal del Maresme, dels setze Ajuntaments interessats, entre els qual hi figura Cabrils ? (Informació extreta de la proposta d'acord aportada per alcaldia a l'últim ple ordinari d'aquesta legislatura)

SABIES QUE... Per a l’aplicació singular del mateix, en data 20 de juny de 2001, es va signar el Conveni de cooperació entre ATLL i l’Ajuntament de Cabrils, el qual preveu integrar el referit dipòsit dins de la gestió de l’ATLL, com a un element més de la xarxa en alta ? (Informació extreta de la proposta d'acord aportada per alcaldia a l'últim ple ordinari d'aquesta legislatura)

SABIES QUE... Que a l'actual alcalde "socialista" quan es va signar el Conveni de cooperació (juny del 2001) formava part de l'equip de govern de Convergència i Unió que va acordar aquesta cessió ?

SABIES QUE... A l'octubre d'aquell mateix any (2001) l'actual alcalde "socialista sobrevingut" va protagonitzar la seva primera moció de censura com a trànsfuga convergent ?

CREIEU QUE.... A un mes vista de les eleccions municipals es pot plantejar amb aquestes presses d'última hora la cessió d'un element patrimonial tan important com és un dipòsit de 6.000m3 d'aigua juntament amb el solar de 2.445,69 m2 ?

AIXÒ SÓN FETS I NO PARAULES !

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ
Comunicació


Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels