22 de novembre 2011

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT aquest dijous 24 de novembre


Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament a celebrar aquest dijous dia 24 de novembre a les 21 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.-
Aprovació de l’esborrany de les actes de la sessió plenària ordinària de data 29 de setembre, i les sessions extraordinàries de 24 d’octubre i 27 d’octubre de 2011

2.- Dictamen que proposa l’atorgament de drets sobre nínxols del cementiri municipal

3.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits número 9 del Pressupost Municipal de l’exercici 2011

4.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Reglament del mercat de venda no sedentària de Cabrils

5.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Reglament d’ús dels bucs d’assaig de l’escola de música municipal

6.- Dictamen que proposa l’adhesió a la proposta de Comunicat conjunt per al Dia Mundial de la Sida 2011

7.- Dictamen que proposa l’aprovació de la proposta per a un finançament local català conjuntament dels grups municipals de Convergència i Unió, SOM Cabrils, Veïns Independents de Cabrils, ERC-Consens x Cabrils i Iniciativa per Catalunya-Verds

8.- Dictamen que proposa l’acord de participació a l’Associació de Municipis per la Independència conjuntament dels grups municipals de Convergència i Unió i ERC-Consens x Cabrils

9.- Mocions

10.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

11.- Precs i preguntes

Cal destacar que una vegada finalitzat el debat i votació dels punts de l'ordre del dia l'Alcaldessa obrirà un torn de paraula de mitja hora per tal de que el públic assistent pugui efectuar les seves preguntes als regidors tant de l'equip de govern com els de l'oposició.

Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

1 comentari:

Anònim ha dit...

En un (Bell-nlloc) de Cabril , un trist esglaó de dos dits .....mulllltaaaa . Així es el que hi ha.
Tècnics, funciores....

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels