27 de setembre 2013

"QUO VADIS".... REGIDORA DEL PP DE CABRILS... ¿Otro acto de sumisión....?


El último acto de sumisión...incoherencia...incongruencia...contradicción...absurdo...de la representante del PP en Cabrils ha sido aprobar, en el pleno ordinario de ayer, un pliego de cláusulas administrativas que ignora la lengua española.

Esto es lo que ha aprobado el PP de Cabrils + su tránsfuga en el Pliego de cláusulas administrativas que han de regir las futuras contrataciones del Ayuntamiento de Cabrils que en su cláusula 15ª dice lo siguiente:

Los adjudicatarios de los contratos del ayuntamiento, con carácter general, deberán hacer uso del catalán en los bienes y servicios objeto del contrato. En cualquier caso los prospectos, catálogos y otros documentos tendrán que estar redactados, al menos, en catalán.

En los contratos de encargo de estudio, proyectos y trabajos análogos se deberá hacer constar que el trabajo se deberá entregar en lengua catalana, i excepcionalmente en caso que se encargue la redacción en otra lengua se deberá hacer la versión en lengua catalana.

….

Así ha sucedido y así lo contamos....

Dejamos las valoraciones individuales para cada uno.

VEÏNS INDEPENDENTS DE CABRILS

Àrea d'Informació i Participació

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Entenc que a Cabrils la discriminació positiva envers el català no hauria de ser problema fins i tot per algú castellanoparlant. Vaig votar vic a les anteriors eleccions i malgrat crec que s'ha fet una bona tasca en molts aspectes aquesta postura propera a C's em preocupa

VIC ha dit...

Bon dia anònim de les 10:58, en primer lloc donar-li les gràcies per participar, amb la seva opinió, en el nostre blog, permeti'm que, a títol individual, faci algunes consideracions en relació al seu comentari sobre el C's.

El C's és un partit legal i democràtic dins del panorama polític català amb el que s'estarà o no d'acord però que en tot cas, i al meu entendre, la possible simpatia o afinitat, sent o no el cas, no hauria de ser objecte de preocupació, personalment, en l'actualitat, solament milito en el VIC, encara que és ben cert que un membre de la nostra executiva, en el passat, va col·laborar en l'inici de Ciutadans, però tornant a l'assumpte, sento que a vostè la nostra postura li pugui preocupar però com ja haurà comprovat en aquests llargs i durs 10 anys d'existència del VIC, tant jo a títol personal com el meu grup hem anat adoptant sense amagar-nos puntual i clara posició en cadascun dels temes en els quals ens hem vist embolicats objecte de la nostra responsabilitat política local.

Cert és que últimament als ja, lamentablement, problemes crònics del nostre municipi, s'ha afegit la qüestió identitària, qüestió a la que determinats polítics locals estan dedicant totes les seves escasses energies i limitats coneixements en un clar desistiment de funcions cap a la seva principal responsabilitat per la que van ser elegits, que no és una altra que la gestió del municipi.

Com vostè bé sap el nostre grup va ser pioner en el nostre municipi en la defensa del dret a decidir presentat al ple ordinari de l'1 d'octubre de 2009 una moció en aquest sentit. No vulgui vostè saber els comentaris i crítiques d'alguns dels que ara, perquè els convé, s'han apuntat interessadament al carro del dret a decidir.

http://viccabrils.blogspot.com.es/2009/09/els-regidors-del-vic-pel-dret-decidir.html

Permeti'm comentar-li que seguint amb el dret a decidir, a mi, no ja solament com a veí de Cabrils sinó que ni com a portaveu del meu grup municipal ni com a càrrec electe ningú m'ha sol·licitat la meva opinió en relació a la unilateral col·locació de simbologia independentista tant en la balconada del nostre ajuntament com a la pàgina web, així ho vaig fer constar en un acta de compareixença davant la secretària interventora...per tant... DRET A DECIDIR per a qui i per a què?

Dir també que, encara que sembli una obvietat, des de la implantació de la democràcia cada vegada que hi ha una convocatòria electoral d'una o altra índole estem exercint el nostre dret a decidir. Estar a favor del dret a decidir no implica ser ni independentista ni anti-independentista ni federalista ni espanyolista... senzillament, al meu entendre, solament significa el meu o nostre dret a opinar... decidir...triar...optar...

Gràcies pel seu temps

Alfred Serrano
Portaveu del grup municipal Veïns Independents de Cabrils

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels