06 d’octubre 2013

PREGUNTES... SENSE RESPOSTA...


A continuació transcrivim les preguntes que el nostre portaveu va efectuar en el transcurs del passat ple ordinari. Dir-vos que a data d'avui no tenim resposta a les mateixes.

Pregunta Assumpte:  Funcionari de l’ajuntament de Cabrils que cobra dos sous públics:
·         Ja s’ha rebut el dictamen que diu vostè que va demanar l’any passat a la Diputació sobre si aquest funcionari pot cobrar dos sous públics?
·         Ja s’ha quadrat el compte corrent de La Caixa de SEIPRO on hi ha la diferencia de 8.420 euros?
·         Ja s’han quadrat les  4 comptes bancàries de l’ajuntament amb importants diferencies?

Entidad 1 :
 Con una diferencia de          137,23 €
Entidad 2 : Con una diferencia de   107.670,19 €
Entidad 3 : Con una diferencia de   101.578,52 €
Entidad 4 : Con una diferencia de     47.009,73 €


Pregunta assumpte:   Secretaría-intervenció
·         Des de l’anterior ple ordinari ha formulat la secretaria interventora algun reparo, objecció o  discrepància amb el contingut dels actes examinats o amb el procediment seguit per a la seva adopció ?.

Pregunta assumpte:   Querella d’alcaldia per injuries i calumnies contra un representant sindical
·         Li tornaré a fer la pregunta en el sentit de que vull saber quin òrgan l’ha autoritzar a querellar-se en qualitat d’alcaldessa contra un ciutadà?
·         Quin sistema de contractació ha utilitzat per a contractar al seu advocat?

Pregunta assumpte:  Anunci de convocatòria d’un procés de selecció  d’una plaça de sergent de la policia local?
·         Quina es la situació actual d’aquest procés selectiu?

Pregunta assumpte:   Desaparició d’un expedient administratiu en relació a una denuncia formulada per una agent de la policia local de Cabrils
·         Tenint en compte la situació viscuda en el seu àmbit laboral per l'agent de la policia local que en l'actualitat encadena comissió de servei tras comissió de servei i a la qui li espanta la possibilitat de tornar a ocupar el seu lloc de treball en la policia local de Cabrils, vull saber si tant la titular de l'alcaldia com la secretària interventora han iniciat les accions pertinents per recuperar o refer l'expedient que en el seu moment es va conformar relacionat a una denúncia formulada per la agent en comissió de servei ? 

Pregunta assumpte:   Procés selectiu d’una plaça d’agent de la policia local.
·         Perquè encara no s’ha fet públic el resultat del procés de selecció ?     Es dóna la paradoxa que en l’actualitat coincideixen  en la plantilla dues persones que han participat en dit procés i sembla ser que presumptament un d’ells no ha superat la selecció.

Pregunta assumpte:  Realització de proves psicotècniques a la plantilla de la policia local
·         Poden explicar-me qui ha cregut convenient que tota la plantilla de la policia local de Cabrils realitzi proves psicotècniques i de capacitat així com els motius pels quals s’ha cregut convenient dur a terme aquesta actuació

Continuarem informant

ÀREA D’INFORMACIÓ i PARTICIPACIÓ

Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels