20 d’octubre 2014

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DIJOUS 23 D'OCTUBRE
Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió extraordinària del PLE de l’Ajuntament a celebrar aquest dijous dia 23 d'octubre de 2014, a les 20:30 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA:

1.- Proposta d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2015

2.- Proposta d'adequació del Consorci de la sala teatre La Concordia a la Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local

3.- Proposta d'aprovació incial de l'expedient de modificació de pressupòst 2014 número 12

4.- Proposta d'aprovació incial de l'expedient de modificació de pressupòst 2014 número 13

Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ

Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels