25 de setembre 2012

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT Dijous 27 de setembre


Posem a la seva disposició convocatòria de la sessió ordinària del PLE de l’Ajuntament a celebrar aquest dijous dia 27 de setembre a les 20:30 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament per tal de deliberar i resoldre els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 18 de juliol de 2012

2.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’Ordenança Municipal de l’ús de la instal•lació esportiva municipal

3.- Dictamen que proposa la modificació del reglament per a l’atorgament de prestacions econòmiques i/o serveis socials bàsics per necessitats socials per l’Ajuntament de Cabrils

4.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2013 i següents

5.- Dictamen que proposa l’aprovació de la revisió de les tarifes aplicables al servei objecte de concessió administrativa per l’explotació d’un complex esportiu amb piscina coberta a Cabrils

6.- Dictamen que proposa l’aprovació de la cessió del 0,7% dels ingressos obtinguts amb la Mostra Gastronòmica 2012

7.- Mocions

8.- Donar compte de les resolucions dictades per l’alcaldia, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió

9.- Precs i preguntes

NOTA.-


Especial atenció mereix el punt 4 ja que es tracta de fixar pel 2013 les taxes i impostos que gravaran les economies domèstiques del nostre poble. L'equip de govern CIU+PP torna a plantejar un increment de la pressió fiscal. Sembla que en lloc de controlar amb rigor i professionalitat la despesa, recorren, novament, a lo fàcil.Esperem la seva assistència.

ÀREA D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ
Comunicació

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels