16 de desembre 2012

CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES EXERCICI 2011 II PartCom ja vaig informar el nostre grup va presentar discrepàncies al compte general, son discrepàncies que son repetitives ja que desconeixem els motius pels quals els diferents equips de govern sempre s’han negat a resoldre, motiu pel qual en el seu dia no vaig acceptar el nomenament de membre del consell d’administració de la societat anònima municipalConsulteu l’article relacionat.


Crec necessari recordar les ocasions en què m'he vist en l'obligació de presentar queixes davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya, queixes perfectament demostrades i que van ser objecte d'un informe de fiscalització en el qual se'm donava la raó. Sembla inversemblant que l'actual titular de l'alcaldia i que també formava part d'aquell govern que les va infringir, segueixi amb els seus incompliments.


Lo trist de la situació és que hi ha regidors/as que ni tan sols s'apropen per l'ajuntament per, almenys, consultar la rendició de comptes. Solament es limiten a votar sense saber el que voten.

La Comissió Especial de Comptes, es un òrgan de control de caràcter polític, integrat pels representants dels diferents grups polítics que constitueixen la Corporació, sent la seva funció la de efectuar informe sobre el Compte General de l'ajuntament, que, després de sotmetre's a informació pública, s'adjuntarà a la mateixa per a enviar-la al Ple on serà objecte, si escau d'aprovació.

Del resultat de dita comissió us mantindré informats.

Alfred Serrano i Mora en qualitat de,
Portaveu del grup municipal Veïns Independents de Cabrils i Membre de la Comissió Especial de Comptes

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels