26 de maig 2013

LA SITUACIÓ YA ES INSOSTENIBLE!!!...Això és al menys el que des de Veïns Independents de Cabrils considerem…


CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES EXERCICI 2012

Ha estat convocada per dijous vinent dia 30 sessió de la Comissió Especial de Comptes amb el següent:  
ORDRE DEL DIA
·         Examen del Compte General del Pressupost de l’exercici econòmic 2012 i emissió d’informe.

------------------------------

Si m'ho permeteu en l'article d'avui no m'estendré massa, ja que ha quedat clarament reflectit en anteriors publicacions del nostre grup  com gestionen els recursos públics aquest i anteriors governs de Cabrils,  amb la peculiaritat de que l'actual titular de l'alcaldia ja va participar en el govern que va ser objecte de les meves denúncies davant la Sindicatura de Comptes "malgrat que ara intenti amagar-se repudiant el seu passat pacte amb un trànsfuga del seu partit",  denúncies que van ser acceptades i corroborades per un ampli informe que Sindicatura va emetre i que es pot consultar clicant  els links que seguidament posem a la vostra disposició,Creuen vostès que és de rebut que davant la meva petició, entre d'altres informacions, d'un llistat amb tots els pagaments efectuats per l'ajuntament se'm lliuri, sense depurar, una relació en la que "sense desglossament algun" figura una partida de "DIVERSOS" que suma més de 2 milions d'euros (més de 300 milions de les antigues pessetes).... ?   


Però si greus són les irregularitats que vaig detectar, irregularitats, com ha quedat demostrat, confirmades per la Sindicatura de Comptes,  més greu ha estat que la situació segueix produint-se i per a mostra altra increïble situació esdevinguda en la Societat Anónima municipal “SEIPRO”.   Davant “la diferencia existent entre el saldo d'un compte corrent i el saldo comptable de la societat” no se'ls ocorre una altra cosa que contractar una empresa externa, amb el consegüent cost econòmic, perquè la intenti: ....  Quadrar....conciliar....ajustar....conformar....concordar....adequar....
....en definitiva que aparegui la diferència provocada per la desídia i el descontrol d'alguns que cobren un sou públic.

Davant aquesta barbaritat,  fruit al meu entendre de la incompetència i descontrol dels gestors, en la passada junta General Ordinària de la societat Anónima municipal vaig presentar un escrit de queixa, que seguidament us facilito, així com un resum de les conclusions a les que va arribar l’empresa de consultoria contractada per resoldre aquesta irregular situació:  Clicant aquí podreu accedir a:   

·         l’escrit de queixa  -     i     
·         a  les conclusions de la consultoria  -

Com haureu pogut comprovar aquí no cap més decisió que la immediata dimissió dels gestors amb la corresponent depuració de responsabilitats de tots els intervinents així com l'immediat nomenament d'una comissió gestora que centri i ordeni la gestió d’aquesta societat anònima municipal, més tenint en compte que les acumulades pèrdues d'explotació es vénen sufragant amb fons públics.
Això és almenys el que li penso sol·licitar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Cuentas. 

Continuarem informant

Alfred Serrano i Mora en qualitat de:
Portaveu del Grup municipal Veïns Independents de Cabrils i, membre de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Cabrils

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels