08 de setembre 2014

COMUNICAT DEL COMITÈ EXECUTIU - COMUNICADO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE VEÏNS INDEPENDENTS DE CABRILS


Davant els propers esdeveniments que es desenvoluparan en l'àmbit de la societat catalana el Comitè Executiu del nostre partit ha cregut convenient efectuar la següent declaració:

Primer: El 24 de Setembre de 2009 el nostre partit ja va manifestar la nostra postura en relació al dret a decidir presentant una Moció de suport en el sentit de que la societat catalana, dins de la legalitat, pogués celebrar una consulta popular sobre el futur de Catalunya. Vam ser l'únic grup polític de Cabrils que va presentar una petició en aquest sentit.

Segon: Des de Veïns Independents de Cabrils compartim els passos seguits pel Govern de la Generalitat, passos que es fonamenten en tres grans principis: legalitat, democràcia i via pacífica.

Tercer: Som de l'opinió que la substitució de la “senyera” per  “l’estelada” com a símbol oficial en els últims actes públics de Cabrils obeeix a una decisió unilateral de l'actual govern municipal que vulnera dos dels principis anteriors: Vulnera la democràcia perquè ha estat una decisió unilateral i vulnera el principi de legalitat perquè la Constitució i el Parlament de Catalunya només atorguen caràcter representatiu oficial a la “senyera”. 

En moments en què el procés sobiranista és seguit amb lupa, saltar-se els principis que ho inspiren no és gens intel·ligent i com ja hem manifestat a més de vulnerar la legalitat atenta contra els més elementals principis democràtics. S'ha tractat d'una decisió que òbvia el “Seny” tan característic de la societat catalana.

En conseqüència i tenint en compte les diferents sensibilitats existents en el si del nostre partit, Veins Independents de Cabrils no es pronunciarà en cap sentit sobre les diferents vies/opcions d'encaix o no de Catalunya amb Espanya, per la qual cosa dóna plena llibertat de consciència als seus afiliats i membres del Comitè Executiu en aquest assumpte, vetllant com fins ara per l'estricte compliment de la legalitat, també en aquesta matèria.

                        -----    -----    -----    -----    -----
Ante los próximos acontecimientos que se desarrollarán en el ámbito de la sociedad catalana la Comisión Ejecutiva de nuestro partido ha creído conveniente efectuar la siguiente declaración:

Primero:   El 24 de Septiembre de 2009 nuestro partido ya manifestó nuestra postura  en relación al derecho a decidir presentando una Moción de apoyo en el sentido de que la sociedad catalana, dentro de la legalidad, pudiera celebrar una consulta popular sobre el futuro de Cataluña. Fuimos el único grupo político de Cabrils que presentó una petición en ese sentido.

Segundo: Desde Veïns Independents de Cabrils compartimos los pasos seguidos por el Govern de la Generalitat, pasos que se fundamentan en tres grandes principios: legalidad, democracia y vía pacífica.

Tercero: Somos de la opinión de que la sustitución de la “senyera” por la “estelada” como símbolo oficial en los últimos actos públicos de Cabrils obedece a una decisión unilateral del actual gobierno municipal que vulnera dos de los principios anteriores: Vulnera la democracia porque ha sido una decisión unilateral y vulnera el principio de legalidad porque la Constitución y el Parlament de Catalunya sólo otorgan carácter representativo oficial a la “senyera”.

En momentos en que el proceso soberanista es seguido con lupa, saltarse los principios que lo inspiran no es nada inteligente y como ya hemos manifestado además de vulnerar la legalidad atenta contra los más elementales principios democráticos. Se ha tratado de una decisión que obvia el “Seny” tan característico de la sociedad catalana.

En consecuencia y teniendo en cuenta las diferentes sensibilidades existentes en el seno de nuestro partido, Veins Independents de Cabrils no se pronunciará en ningún sentido sobre las diferentes vías/opciones de encaje o no de Catalunya con España, por lo que da plena libertad de conciencia a sus afiliados y miembros del Comité Ejecutivo en este asunto, velando como hasta ahora por el estricto cumplimiento de la legalidad, también en esta materia.

Cabrils, 7 de Septiembre de 2014

Comité Ejecutivo

Veïns Independents de Cabrils 

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels