12 de novembre 2014

PERVERSIÓ RECAPTATÒRIA 1º part


Ordenança fiscal núm 1 - Impost sobre Béns Inmobles

Si un es llegeix la literalitat de la norma que defineix l'IBI sorprenentment ens trobem amb la següent descripció del que l'administració entén per “sòl de naturalesa urbana”…
Entre altres definicions diu textualment l’Article 1 –Fet imposable apartat 4.- S’entén per sòl de naturalesa urbana ...

...El sòl ja transformat per comptar amb els serveis urbans establerts per la legislació urbanística o, en el seu defecte, per disposar d’accés rodat, .......

En conseqüència, donada la definició amb la qual l'ajuntament tipifica el que és sòl de naturalesa urbana per aplicar el cobrament de l'IBI...

·    Què succeeix en aquest cas amb els veïns del barri de Cal Cucut que vist el reportatge fotogràfic de l’anomena’t accés rodat, que segons si plou o no, no sempre és rodat… ?


·      Està legitimada l'administració, en aquest cas l'ajuntament, a cobrar-los l'IBI?I encara es més flagrant en el cas de la taxa de guals….


·    Està legitimada l'administració, en aquest cas l'ajuntament, a cobrar-los als veïns del barri de Cal Cucut la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres si aquestes no existeixen i en dies de pluja ni poden accedir els vehicles…?

És el que nosaltres denominem la perversió recaptatòria…

I tot per després gastar-ho en festes, festejos, roques i més roques omplint la riera de Cabrils...compra de terreny per aparcar 4 cotxes de les autoritats…etc. etc. etc.

Continuarem informant


ÀREA DE LA QUALITAT DE VIDA
Urbanisme i mobilitat

Aquest blog està optimitzat per a una resolució de 1024x768 píxels